Latvijas studentu apvienība

Eiropas Tālmācības augstskola izplata maldinošu informāciju par studiju programmām

Papildināts: Eiropas Tālmācības augstskola ir novērsusi maldinošās informācijas izplatīšanu augstskolas mājaslapā, tā izslēdzot iespēju, ka  potenciālie studenti varētu pieteikties studijām nelicencētās studiju programmās.

Izglītības un zinātnes ministrija vērš uzmanību, ka Eiropas Tālmācības augstskola publiskajā telpā izplata maldinošu informāciju, aicinot studēt nelicencētās profesionālajās bakalaura studiju programmās „Datorzinātne” un „Jurisprudence”.

Ministrija jau iepriekš informēja, ka Studiju programmu licencēšanas komisija 2014.gada 20.jūnijā pieņēma lēmumu anulēt licenci Eiropas Tālmācības augstskolas profesionālajām bakalaura studiju programmām „Datorzinātne” un „Jurisprudence”. Licences minētajām studiju programmām nav atjaunotas.

Augstskola komisijas lēmumu ir apstrīdējusi, tomēr šobrīd, kamēr licences ir anulētas un nav zināms, vai tās tiks atjaunotas, Eiropas Tālmācības augstskolas aicinājums studēt šajās programmās ir maldinošs.

Licences anulēšana nozīmē to, ka augstskolai ir jāpārtrauc studentu sagatavošana abās iepriekš minētajās studiju programmās. Esošie Eiropas Tālmācības augstskolas jurisprudences un datorzinātnes programmu studenti mācības varēs turpināt citā augstskolā, līdzvērtīgā bakalaura studiju programmā.

Eiropas Tālmācības augstskola nav akreditēta, un tai nav tiesību izsniegt valsts atzītus diplomus arī pārējās studiju programmās. Ministrija īpaši aicina pievērst uzmanību šai informācijai vidusskolu beidzējus, kuri plāno turpināt mācīties augstākās izglītības iestādē.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina reflektantus rūpīgi izvērtēt augstākās izglītības iestāžu mājaslapās pieejamo un reklāmās pausto informāciju par piedāvātajām studiju iespējām. Ministrijai ir informācija par vairākiem gadījumiem, kad augstākās izglītības iestādes mājaslapā publicētā informācija nav precīza un uzskatāma par sabiedrību maldinošu. Tāpat aicinām īpaši uzmanīgi iepazīties ar studiju līguma saturu, lai saņemtu vēlamo augstāko izglītību atbilstoši savām vēlmēm.

Atgādinām, ka informācija par augstskolu un koledžu akreditāciju, kā arī studiju virzienu akreditāciju, pieejama Studiju virzienu reģistrā: https://svr.ikvd.gov.lv/ un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html.

Izglītības programmas licence piešķir izglītības iestādei tiesības īstenot noteiktu izglītības programmu, bet akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Tikai tad, ja studijas notikušas akreditētā izglītības iestādē un akreditētā studiju programmā, studiju noslēgumā izglītības iestādei ir tiesības izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv
67047804

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content