Latvijas studentu apvienība

Gada balva 2023

Gada balva ir, iespējams, gaidītākais notikums Latvijas Studentu apvienības dzīvē – ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti un atcerēti aizvadītā gada spilgtākie studenti, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, katra Latvijas studenta dzīvi, studentu pašpārvalžu ikdienu, projektiem, kas tiek veikti, un ķibelēm, kas gadās ceļā.

Jau 2024. gada 22. martā (datums pārcelts no 1.marta) studenti, studējošo pašpārvalžu pārstāvji, pasniedzēji un draugi pulcēsies, lai svinīgā atmosfērā atzīmētu pavadītā gada noslēgumu un kopīgi atskatītos uz spožākajiem notikumiem.

LSA Gada balvas 2023 nolikums pieejams šeit!

Neskaidrību gadījumā raksti uz gada.balva@lsa.lv!


Aizvadītā gada ievērojamākās personas, projekti un notikumi ir nominēti sekojošajās kategorijās:

Gada students
Laura Sabīne Taurmane

Studēt, attīstīties pašai un tai pat laikā palīdzēt citiem, būt savas universitātes fanam un tās goda nesējam Latvijā. Tas ir stāsts par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes studiju programmas “Medicīna” 4. studiju gada un Zobārstniecības fakultātes studiju programmas “Zobārsniecība” 1. studiju gada studenti Lauru Sabīni Taurmani.

Laura ir STUDENTS ar lielajiem burtiem, jo nav neviena tik “studentīga” cilvēka kā viņa. Bieži vien jābrīnās par viņas enerģijas neizsīkstamību. Paspēt mācīties un gūt labus rezultātus divās valstī vissarežģītākajās un laikietilpīgākajās studiju programmās. Tai pat laikā vadīt RSU Klīniskās mikrobioloģijas un imunoloģijas studentu zinātnisko pulciņu (SZP), kur katra sēde ir kā konference par aktuālo, zinātnisko un studentiem interesanto. Būt aktīvam biedram Stomatoloģijas SZP un Otorinolaringoloģijas pulciņā. Izveidot un vadīt nebijušu RSU “Jauno Patologu skolu”, kur ikviens students var gūt zināšanas no Latvijā pieredzējušākajiem patologiem. Tie ir Lauras ikdienas pienākumi.

Savu no intensīvajām studijām brīvo laiku Laura pavada braucot pat uz visattālākajām Latvijas skolām, stāstot un iedvesmojot skolēnus turpināt savas gaitas mācoties un būt aktīvam tajā, ko dara un kas patīk. Bieži vien vidusskolēniem ir bailes no jaunā un nezināmā, kas viņus sagaidīs universitātē, bet Laura būs vienmēr tas cilvēks, kas uzmundrinās, iedrošinās nebaidīties un spert soļus pretī varbūt vēl nezināmajam, bet ļoti gaidītajam. Būt studentam ir ļoti ierobežots laika sprīdis cilvēka dzīvē, tāpēc Laura ir students, kas bauda katru studiju dienu, ir īsts savas universitātes fans, jo tikai viņas skapī ir atvēlēts vesels plaukts oriģinālajiem Rīgas Stradiņa universitātes džemperiem, krekliem, ūdens pudelēm un ne tikai.

Lai arī viss iepriekš minētais jau ir pierādījums tam, ka Laura ir pelnījusi “Gada studenta” atzinību, var minēt arī citus būtiskus sasniegumus un aktīvu iesaistīšanos, piemēram, darbību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnē, biedra statusu Latvijas Medicīnas studentu asociācijā, dalību studējošo korporācijā IMERIA. Tāpat Laura vienmēr cīnīsies par taisnīgumu ne tikai studiju vidē, bet arī ikdienā, jo ikviens ir pelnījis izbaudīt un būt atzītam, saprastam studentam. Tas nekādā gadījumā nav par savas varas vai ego celšanu, bet par iespēju būt uzklausītam un saprastam. Un jā, tas viss ir tikai ņemot vērā 2023. gadu.

Lai arī Laura ir STUDENTS ar lielajiem burtiem, nedrīkst aizmirst, ka viņa ir topošais ārsts un zobārsts. Tas noteikti ir viņas lauciņš, jo tādu vēlmi palīdzēt no tīras sirds ir vēl jāpameklē. Mācīties, mācīties, iegaumēt un vēlreiz mācīties, lai Latvijā cilvēki dzīvotu un saņemtu pienācīgu veselības aprūpi.

Ļoti svarīga ir Lauras spēja, neskatoties uz savu aizņemto grafiku, veltīt laiku arī savai ģimenei un draugiem. Šo īpašību ciena ikkatrs viņas tuvākais, jo saprot, kādu bagātību viņu dzīvēs pienes Laura. Izpalīdzība, sirsnība, milzīgs atbalsts – tas ir tas, ar ko ikdienā sastopas viņas tuvākie cilvēki. Laura zina teju visu draugu un grupas biedru dzimšanas dienas no galvas. Kāpēc? Lai šajā dienā jubilārs justos mīlēts un neaizmirsts. Spriežot pēc pēdējiem novērojumiem, draugi un cilvēki kopumā ir tie, kas atrodas enerģijas avota centrā. Protams, var izcelt arī Lauras smaidu un lielisko humora izjūtu, kas liek pasmaidīt pat visnīgrākajām sejām.

Reti kāds to izrāda, bet visi saprot, ka līdzināties Laurai ir ārkārtīgi sarežģīti, jo ne visi ir apveltīti ar šādu enerģiju, spēju iedvesmot, interesi, aizrautību, sirsnību, mīlestību pret cilvēkiem… Šo sarakstu var turpināt un turpināt, līdz spēki izsīkst. Ja Laura nav pelnījusi šo apbalvojumu, tad neviens nav, jo aktīvāku studentu, kas degošām acīm un sirdi dzīvo studenta dzīvi, ir grūti iedomāties.

Dāvids Rubens

Dāvids Rubens ir RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas 4. kursa students.

Dāvida Rubeņa ieguldījums studentijas dzīves uzlabošanā saistīts ar aktīvu darbību lielākajā Latvijas stipendiju fondā “Vītolu fonds”. Dāvids no 1. kursa strādājis fondā, veidojot sociālās kampaņas un nodrošinot komunikāciju organizācijā. Katru gadu fonds palīdz aptuveni 850 jauniešiem. Prakses darba ietvaros Dāvids izstrādā plānu, kā uzlabot fonda darbību, lai tas varētu nodrošināt palīdzību vēl lielākam jauniešu skaitam.

Dāvids Rubens ir piedalījies pētījumā par civilās aizsardzības jomu, kas tika veidots, sadarbojoties ar LU un RTU pētniekiem. Dāvids izdevis arī savu dzejas krājumu “Tā pil laiks”, regulāri publicē rakstus par aktualitātēm sabiedrībā, tai skaitā ar studentiem saistītaām, gan sociālajos tīklos, gan rakstītajos medijos. Kā debašu tiesnesis ņem dalību nacionālajos turnīros skolēniem un sekmē gan dzimtās vietas Līvānos, gan Latgales kultūrtelpas attīstību, organizējot pasākumus.

Iepriekšējā gadā kā pārstāvis no Latvijas piedalījies piecas nedēļas ilgā apmaiņas programmā ASV, kurā 16 motivēti jaunieši no dažādām Eiropas valstīm papildināja savas prasmes pilsoniskās iesaistes jomā.

Vidējā atzīme 2022./2023. studiju gadā – 9,6

Eva Šafranska

Eva Šafranska studē Rīgas Tehniskajā universitātē Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātē 3. kursā programmā “Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija”.

Studijas viņas dzīvē ir ļoti svarīgas. Viņa ir students, kura uztver visu, ko universitāte sniedz. Pēc dabas Eva ir ziņkārīga un nekautrēsies izpētīt tēmu plašāk, tāpēc vien viņas ieguldījums studijās ir daudz lielāks par 110 %. Kopš studiju uzsākšanas redz sevi ķīmijas nozarē un ļoti interesējas par to, tāpēc arī viņu raksturo neremdināmā vēlme uzzināt vairāk.

Papildus studijām viņa praktizējas RTU Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūtā un strādā ar antioksidantu izstrādi. Jau kopš vidusskolas strādā Ventspils zinātniskajā centrā “Vizium”, kas popularizē zinātnes iespējas bērniem un visiem interesentiem, parādot, ka zinātne ir pieejama, interesanta un iespējama. Viņas uzdevums ir izstrādāt jaunus eksperimentus, kuri vēlāk tiek demonstrēti centra viesiem. Šajā aktivitātē Eva prasmīgi apkopo savas radošās un zinātniskās prakses, atrodot veidu kā aizraujoši un dažādi pasniegt ļoti pazīstamus vai ne tik zināmus ķīmiskos procesus.

Neskatoties uz tik aizpildītu ikdienu darba un studiju dēļ, Evu aizrauj aktīvs dzīvesveids. Trīs reizes nedēļā viņa apmeklē trenažieru zāli, brīvdienās dodas medībās kopā ar ģimeni un viņas sirdij tuvais vaļasprieks ir braukšana ar motociklu. Viņa ne tikai ieguva braukšanas tiesības, bet arī pati iegādājās savu personīgo motociklu. Eva ir cilvēks, kurš nekad nebaidās no izaicinājumiem un grūtībām. Viņas uzskats dzīvē ir, ja kaut ko dari, tad dari uz visiem 100 %, un nekad nepalaid garām iespējas, ko dzīve sniedz.

Vidējā svērtā atzīme 2022./2023. studiju gadā – 9,77

Klāvs Putenis

Klāvs ir Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studiju programmas “Medicīna” 5. studiju gada studējošais.

Paralēli studijām un izciliem sasniegumiem tajās, Klāvs ir bijis ilgaadējs RSU SP biedrs, esot RSU SP padomes un valdes sastāvā, kā arī daudzveidīgu RSU SP pasākumu aktīvists, organizators un projektu vadītājs.

2023. gada laikā Klāvs ir galvenokārt darbojies kā studējošo senators RSU Senātā, lemjot par svarīgiem kā pētniecības un zinātnes veicināšanas, tā studiju procesiem RSU, tāpat Klāvs ir studējošo pārstāvis RSU un LSPA konsolidācijas procesos un darba grupās, nodrošinot abpusēju studējošo interešu pārstāvniecību un viedokļa sadzirdēšanu, kā arī ir bijis lielākās Baltijas studentu konferences “International Student Conference in Health and Social sciences” projekta vadītājs, kopā pulcējot vairāk nekā 2500 studējošos no Latvijas un 27 citām pasaules valstīm. Aizvadītā gada laikā Klāvs ir kļuvis arī par sava studiju gada vecāko, un tas apliecina vairāk nekā 150 studentu pausto uzticību par Klāva iedziļināšanos problēmsituācijās un to operatīvu atrisināšanu, kā arī visādi citādi paužot viedokli par Klāvu kā izcilu studiju biedru.

Klāva kolēģi, studiju biedri un draugi viņu raksturo kā atraktīvu, uzticamu un neatlaidīgu cilvēku, kurš ar saviem darbiem ir iedvesmojis daudzus citus. Esam pārliecināti, ka līdz ar šo nomināciju iedvesmu smelsies ne viens vien topošais Gada students.

Gada jaunais zinātnieks
Alise Anna Stīpniece-Jekimova

Alise Anna Stīpniece-Jekimova ir ieguvusi Dabaszinātņu bakalaura grādu vides zinātnē un šobrīd studē Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) apvienotajā Akadēmiskā bakalaura programmā “Biotehnoloģija un bioinženierija”, lai kļūtu par starpdisciplināru ekspertu un savu nākotnes zinātnisko darbību attīstītu šajā jomā. Papildus studijām, Alise jau kopš 2020. gada strādā Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijā un tika ievēlēta Zinātniskā asistenta amatā Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu nozarē.

Alise aktīvi iesaistās dažādu zinātnisko projektu realizēšanā, piemēram, B-LIQ un Valsts pētījumu programmas projekti (VPP-EM-AER-2018/3-0004), kur pētīja šķidro biodegvielu ražošanas tehnoloģiju un strādāja pie inovatīviem risinājumiem Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai. Šobrīd Alise strādā starptautiskā NoviCo projektā par lignocelulozes biomasas degradēšanu. Šī projekta ietvaros pilnveidojusi savas prasmes, viesojoties pie projekta partneriem Norvēģijā, kur apguva laboratorijas metodes proteīnu analīzei.

Pie lielākajiem zinātniskajiem sasniegumiem jāpiemin Alises vadītās iGEM Latvia-Riga 2023 komandas zinātniskā darbība pie tehnoloģijas izstrādes ciklisko peptīdu veidošanā, kuri būtu pielietojami farmācijā, lauksaimniecībā, medicīnā un daudzās citās nozarēs.

Alisei ļoti svarīga ir zinātnes nozīmīguma atspoguļošana sabiedrībā, tāpēc šobrīd viņa ir reģionālais vadītājs Latvijā Nucleate Baltics organizācijā un vieno zinātniekus, studentus un investorus, lai veidotu kvalitatīvu un attīstītu biotehnoloģiju ekosistēmu Latvijā, kā arī katru gadu organizē sekciju “Bioenerģijas tehnoloģijas un biotehnoloģijas” RTU Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros.

Alisei ir trīs publikācijas biotehnoloģijas nozarē, Hirša indekss 2. Papildus izveidojusi arī vairākus zinātniskos rakstus, kas indeksēti starptautiskos zinātniskos izdevumos un konferenču rakstu krājumos. Aktīvi piedalās arī dažādās starptautiskās un internacionālās zinātniskajās konferencēs.

Rašads Misirovs

Rašads Misirovs ir ārsts otorinolaringologs un doktora studiju programmas “Veselības aprūpe” apakšprogrammas “Medicīna” 2. studiju gada doktorants. Dr.Misirovs ir ne tikai Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras studējošais, bet arī ārsts, kas praktizē Edinburgā.
Savā 1. dokturantūras studiju gadā dr.Misirovs izstrādāja promocijas darbu, kas piesaistīja ļoti plašu uzmanību – dežūrā pieņēma pacientu, kura simptomi neatbilda vizuāli novērotajam -tika atklāts gaiss mīkstajos audos, kur tam nevajadzētu būt. Turpinot veikt izmeklējumus, atklājās trahejas plīsums, ko radīja vairākkārtēja šķaudīšana ar aizspiestu degunu. Šāds gadījums angļu pētniecības literatūrā vēl nav bijis aprakstīts.

Pēc gadījuma aprakstīšanas, Rašads Misirovs to publicēja nelielā medicīnas izdevumā, kas radīja tālāku interesi no starptautiskiem medijiem. Pētījums nonāca līdz pat BBC radioraidījumam.

Dr. Misirovs ir izrādījis augstu kompetenci un izcilību ne tikai studijās, bet arī pētniecībā un jaunu talantu iedvesmošanā, tieši tāpēc izvirzām viņu kā nominantu.

Gada Studējošo pašpārvalde
Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde

Šis gads ir bijis pārmaiņām un izaicinājumiem pilns. Sākot no vēlēšanām, kurās jau netika ievēlēta pilna valde, līdz valdes locekļu atkāpšanās iesniegumiem, gala variantā strādājot 9 valdes locekļu sastāvā 15 valdes locekļu vietā.

Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde (BA SP) valde nav tikai lēmumu pieņēmēji, BA SP valde ir arī lēmumu izpildītāji. Neskatoties uz nepilnās valdes sastāvu, visiem pasākumiem ir iegūti jauni rekordi apmeklētāju skaitā. Ar neeksistējošu sociāli akadēmisko virzienu esam LSA darba grupu apmeklējumā godpilnajā 4. vietā, uzreiz aiz lielajām SP. BA SP ir vairāk aktīvistu ar interesi LSA nekā ar interesi pasākumu organizēšanā. Tā nekad nav bijis! Uzturot ciešas un tuvas attiecības ar augstskolas vadību, BA SP pārstāvji ir apceļojuši neskaitāmas Latvijas skolas, popularizējot biznesa un finanšu izglītību Latvijā.

Organizējot Latvijā lielāko uzņēmējdarbības veicināšanas konkursu “Bizness24h” izglītojam un veicinām vairāk nekā 650 skolēnu interesi par uzņēmējdarbību. 2023. gads iesākts ar iespējams lielākajām pārmaiņām, kādas BA SP ir redzējis – visas BASP struktūras izmainīšana līdz nepazīšanai. Vien dažu mēnešu laikā BA SP valde ir veicinājusi drosmi un uzņēmību aktīvistos līdz tādam līmenim, ka, pat vēl nepazīstot LSA, ir gatavi būt daļa no NOM organizatoriem.

Valdes galvenais ieguldījums ir izglītoti aktīvisti jeb spēcīgi pēcteči. BASP ir maza komanda, bet pāri visām robežām – spēcīga, jo BA SP ir tie, kuri palīdz Banku augstskolai izaudzināt nākotnes līderus.

Daugavpils Universitātes Studentu padome

Daugavpils Universitātes Studentu Padome (DU SP) savā 30 gadu jubilejas gadā ne tikai ir aktīvi piedalījusies Latvijas Studentu apvienības (LSA) darbā, bet arī ir iestājusies par iekļaujošāku, kvalitatīvāku un pieejamāku augstāko izglītību pilnīgi ikvienam studēt gribētājam Daugavpils Universitātē.

To visu DU SP ir darījusi par spīti visdažādākajiem izaicinājumiem gan no plašākas sabiedrības, gan augstskolas personāla puses. Skaidrs ir tas, ka pilnīgi ikviens studējošais vai citu augstskolu SP cilvēks vienmēr varēja vērsties pie fenomenālās DU SP komandas, lai saņemtu iedrošinošu vārdu, atbalstu vai padomu.

Latvijas Mākslas akadēmijas Studējošo pašpārvalde

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Studējošo pašpārvalde (SP) aizvadītajā gadā paspīdēja vairākkārt.

Vēl tikai nesen – aizritējušajā decembrī – katram Latvijas Studentu apvienības (LSA) domniekam bija iespēja paviesoties LMA telpās. Turklāt pašpārvalde, paralēli nodrošinot studējošo informēšanu un pārstāvniecību, ir iestājusies par un demonstrējusi mākslas lomu sabiedrībā. Nevaram aizmirst, ka visa gada garumā tika apspriests LMA SP rīkotais 83. karnevāls “Rītausmas fortūna”, tajā iegūtās atmiņas un pieredze, kā arī tā nesalīdzināmā reklāmas kampaņa (arī sagatavošanās pre-party), citējot, “Pēc 3 gadu pauzes [..] leģendārais karnevāls atdzims kā fēnikss no kovida pelniem”.

Arī pārējais gads aizvadīts neskaitāmās mākslas ekspozīcijās, izstādēs un citās aktivitātēs, kuras noteikti precīzāk aprakstīs katrs LMA studējošais!

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studentu parlaments (SP) neskatoties uz sarežģījumiem, gada laikā ir spējis veiksmīgi strādāt studentu pārstāvniecībā, uzlabojis akadēmisko vidi un organizējis vienus no lielākajiem projektiem studentijā.

Ļoti liels darbs ir ieguldīts, lai pēc studentu iniciatīvas uzlabotu vairākus studiju kursus – fiziku, būvmehāniku, angļu valodu. Grupu vecākajiem izveidots nolikums, kas arī nosaka atlaides piešķiršanu RTU SP maksas pasākumu biļetēm. 2023. gadā tika uzsākts veidot akadēmiskā satura rakstus, tos izvietojot sociālajos medijos. Aktīvi iesaistoties rektora vēlēšanās, tika organizētas atsevišķas tikšanās studentiem ar abiem kandidātiem, kopīgi diskutējot par dažādu problēmu risinājumu iespējām.

RTU šī gada laikā sāka gatavoties vairākām ārējām konsolidācijām un šī procesa laikā RTU SP aktīvi iesaistījās, pārstāvot un aizstāvot studentu intereses.

Turpinot tradīcijas, tika organizēts lielākais studentijas mūzikas festivāls ar vairāk nekā 2500 apmeklētājiem, un jau 34. reizi tika organizētas RTU SP sporta spēles “Ronīši” ar citu AII SP pārstāvju komandām.

RTU SP noteikti var saukt par gada studentu pašpārvaldi.

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde (RSU SP) aktīvi veicina studējošo labbūtību, pilnveidojot akadēmisko, sociālo, kultūras un, protams, zinātnes dimensiju.

Tā nodrošina sociālā atbalsta finansējumu, lai atvieglotu studiju procesu, uzsver zaļa dzīvesveida nozīmīgumu, organizējot projektu “Zaļš”, ierīkojot šķirošanas konteinerus un veicinot ilgtspējīgu trauku lietošanas praksi pasākumos. Sadarbībā ar RSU Psihosomatikas klīniku tiek pievērsta pastiprināta uzmanība studējošo psihoemocionālajai veselībai, piedāvājot atbalstu caur psihoterapeitu konsultācijām.

RSU SP uzlabo studiju kvalitāti, izglītojot studējošos par akadēmiskā godīguma principiem un organizējot seminārus par mākslīgo intelektu, veicinot pareizu tā izmantošanu bez akadēmiskā godīguma pārkāpumiem.

RSU SP visa gada garumā iesaistās kultūras dzīves veidošanā saviem un citu universitāšu studējošajiem, nodrošinot iespēju ne tikai izbaudīt, bet arī radīt un pilnveidot sevi. Kultūras dzīves bagātināšana ir centrā, īstenojot projektus, kas veicina radošumu un kultūras izpratni, piesaistot pazīstamas personības kā lektorus un radot iespējas studentiem izpausties.

RSU SP veicina studējošo zinātnisko darbību, caur dažādiem pasākumiem iepazīstinot studējošos ar pētniecību un sadarbībā ar Absolventu asociāciju dubultojot finansējumu studentu pētniecības un inovāciju grantiem.

RSU SP ir vienmēr aktīvi pārstāvējusi studējošo viedokli LSA darba grupās, domes sēdēs un kongresos, nodrošinot aktīvu studējošo interešu pārstāvniecību. RSU SP ir vairākkārt pierādījusi izpalīdzīgu attieksmi, piedaloties dažādu LSA līmeņa problēmsituāciju risināšanā, sniedzot konstruktīvus ieteikumus un veicinot labvēlīgu vidi studiju procesā, kā arī iesaistoties LSA valdes darbā un vispārīgi LSA ilgtspējas veicināšanā.

Gada students-eksperts
Marta Viļuma

Marta Viļuma ir sevi jau ilgstoši pierādījusi kā vienu no spējīgākajiem studentiem–ekspertiem Latvijas Studentu apvienības (LSA) ekspertu tīklā. Viņa ne tikai priekšzīmīgi veic savu darbu, bet arī uzņemas izaicinošākās akreditācijas un licencēšanas vizītes. 2023. gada ietvaros viņa kopā ir devusies piecās virzienu akreditācijas vizītēs un divās licencēšanas vizītēs. Paralēli dalībai tīklā Marta arī nekad neatsaka padomu un palīdzību ne citiem studentiem–ekspertiem, ne LSA valdei. Viņas zināšanas un prasmes kopumā ir uzlabojušas neskaitāmu studējošo studiju pieredzes ne tikai pagātnē, bet arī nākotnē.

Kristaps Opincāns

Kristaps Opincāns ir noteikti viens no tiem studentiem–ekspertiem, kas spēj iegūt vērtīgu informāciju no gandrīz ikviena, kurš nonāk otrpus ekspertu galdam. 2023. gada ietvaros Kristaps ir bijis Latvijas Studentu apvienības (LSA) delēģētais eksperts uz piecām akreditācijas vizītēm, tai skaitā uzņemoties arī izaicinošas un netipiskas studiju virzienu akreditācijas. Ar savu enerģiju un zināšanām Kristapam ir izdevies panākt svarīgas izmaiņas virknē studiju virzienu un programmu. Tajā pat laikā Kristaps arī nekad nav atteicis atbalstu citiem studentiem–ekspertiem vai LSA valdei.

Artūrs Černiševs

Artūrs Černiševs ir bijis ne tikai aktīvs un spējīgs students–eksperts piecās akreditācijas vizītēs, bet arī ir aktīvi iesaistījies Latvijas Studentu apvienības (LSA) viedokļa tapšanā par studiju kvalitātes jautājumiem, dodot padomu akadēmiskā virziena vadītājiem jautājumos par institucionālās akreditācijas ieviešanu, uzlabojumiem Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanas sistēmā kopumā un atbalstot citus studentus–ekspertus apmācot jaunos, atbalstot jau esošos un smeļoties pieredzi un idejas no jau pieredzējušajiem ekspertiem kā studentu–ekspertu koordinators.

Santa Katrīna Meikališa

Santa Katrīna Meikališa ir studente–eksperte ar milzīgu pieredzi. Santa ir piedalījusies gan kā eksperte licencēšanās, studiju virzienu novērtēšanās, gan arī institucionālajā akreditācijā, arī ārpus Latvijas robežām. Ir arī strādājusi Studiju kvalitātes komisijā, kur vērtēja ekspertu atzinumus un lēma par akreditācijas termiņiem un licences piešķiršanām. Turklāt, kamēr vēl bija studente, pēdējā gada laikā paspējusi piedalīties četrās studiju virziena novērtēšanās. Santas Katrīnas Meikališas darbība studentu–ekspertu tīklā ir bijusi nenoliedzami izcila.

Rinalds Seržants

Rinalds Seržants ir viens no tiem studentiem–ekspertiem, kas komfortabli spēj veikt novērtēšanu arī jomās, kas nav viņa paša studiju izvēle. Visu, sākot ar vadību un beidzot ar mākslām. 2023. gadā piedalījies četrās studiju virzienu novērtēšanās un vienmēr ir gatavs palīdzēt jebkurā laikā. Rinalds savā pieredzē ir paspējis gan veikt divas licencēšanas eksperta statusā, gan 15 studiju virzienu novērtēšanas. Rinalds vienmēr iekļaujas termiņos un ir nozīmīga daļa no jebkuras ekspertu komisijas, kuras sastāvā viņš nonāk.

Gada studentu atbalstītājs
Rūta Muktupāvela

Rūta Muktupāvela, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) rektore, savā amatā ir vienmēr izrādījusi atbalstu studējošo pašpārvaldei, stiprinot studentu ticību saviem spēkiem. Viņas kabineta durvis vienmēr ir vaļā, lai uzklausītu studentu idejas, vajadzības un bažas, ar viņas trāpīgajiem komentāriem, padomiem, iedrošinājumiem visam ir atrasts risinājums. Viņa ir izrādījusi atbalstu Latvijas Studentu apvienības (LSA) darbībai, aktualizējot tās nozīmīgumu akadēmijā. Viņa ir stiprā un stabilā roka, kas ir vedusi LKA Studentu padomi (SP) cauri izaicinājumiem un iedvesmojusi uz tālāku izaugsmi.

Diāna Laipniece

Ja kāds no Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem ir pelnījis balvu “Gada studentu atbalstītājs”, tad tā ir Diāna. Strādājot ar galvenokārt sociālajiem un finansējuma jautājumiem, Diāna gadu garumā ir bijusi viens no tiem ierēdņiem, par kuru ir bijis grūti atrast kādu sliktu vārdu, jo viņas pieredze, atsaucība un vēlme iedziļināties vienmēr ir radījusi produktīvu vidi diskusijām. Diāna gadu garumā ir cīnījusies par studējošo labklājību un tieši viņa ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc sociālais atbalsts ir ieviests un turpina pieaugt gadu no gada.

Radio NABA raidījums “Studentu Pietura”

Radio ir mūžīgs medijs, kas pielāgojas saviem klausītājiem. Starp daudzajām radio programmām Latvijā ir viena, kas izceļas ar savu unikālo pieeju un auditoriju: “Studentu Pietura”.

“Studentu Pietura” ir raidījums, ko veido studenti studentiem – topošajiem, esošajiem un bijušajiem. Tas ir vecākais un tradīcijām bagātākais studentu medijs Latvijā, kas jau gandrīz 20 gadus darbojas nekomerciālās mūzikas radiostacijā Radio NABA jeb Latvijas Radio 6, ko raida arī tiešsaistē. Raidījums ir ēterā pirmdienās pulksten 16:00, aptverot tēmas, kas aktuālas un interesantas studentiem, kuriem rūp kultūras, akadēmiskās un sociālās dzīves norises augstākās izglītības vidē.

Raidījums ir ne tikai izklaides un informācijas avots, bet arī platforma mācībām un radošumam. Raidījuma vadītāji katru gadu attīsta prasmes runai ēterā, intervijās, satura plānošanā un veidošanā, kā arī komunikācijas prasmes sociālajos medijos un rakstiskajā žurnālistikā.

Raidījumā vienmēr gaidīti studenti no dažādām jomām un līmeņiem, ne tikai sociālajām zinātnēm, bet arī inženierzinātnēm, dabaszinātnēm, humanitārajām zinātnēm, mākslu un mūziku, ne tikai bakalaura, bet arī maģistra un doktora līmeņa, lai radītu daudzpusīgu saturu.

Raidījumā parādās viesi, kuriem ir ko teikt, ar ko dalīties, kas iedvesmo. Katru pirmdienu klausītāji var dzirdēt no studentiem, profesoriem, pētniekiem, pasākumu organizatoriem, politikas veidotājiem un aktīvistiem, uzņēmējiem un citiem interesantiem personāžiem. 2023. gadā ēterā vairākkārtīgi viesojušies pārstāvji no septiņām dažādām izglītības iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem, tostarp tieši studenti, kas vēlas dalīties ar savu pieredzi un projektiem. Raidījums atklāj studentu kultūras un zināšanu daudzveidību un bagātību, sākot no mākslas un mūzikas līdz sportam un zinātnei.

“Studentu Pietura” ir raidījums, kas cildina un atbalsta studentu dzīvi visos tās aspektos! Tādēļ ir pelnījis saņemt “Gada studentu atbalstītāja” balvu.

Gada vecbiedrs
Elīza Dāldere

Lai gan Elīza no studentijas aktīvajiem amatiem kādu laiku ir atkāpusies, viņas darbs Latvijas Studentu apvienībā (LSA) ir atstājis lielu nospiedumu vēl līdz šai dienai. Pat strādājot Izglītības un zinātnes ministrijā, Elīzas sirdī turpina degt studentu lieta, un viņa nekad nav atteikusi padomu LSA valdei vai kādam jaunam studentijas aktīvistam, spējot norādīt uz problēmām, sarežģītus konceptus izstāstot vienkāršā valodā un vēl piedāvājot dažādus risinājumus. Elīza ir viens no spilgtākajiem sociālā virziena iemiesojumiem gan studentijā, gan ārpus tās, un to var tikai novērtēt ar lielu apbrīnu.

Katrīna Sproģe

Katrīna studentijā nenogurstoši darbojās astoņus gadus visos studentu pārstāvniecības līmeņos. Kopš Katrīnas aiziešanas no Latvijas Studentu apvienības (LSA) viņa ilgus gadus ir sniegusi padomus Starptautiskā virziena vadītājiem, piedalījusies vairākos LSA stratēģiskajos semināros, kā arī nekad nav atteikusi palīdzību brīžos, kad Eiropa šķiet pārāk liela. Līdz pat šim mirklim Katrīna vienmēr spējusi sniegt ieskatu, vēsturi un padomus par jebkuru tēmu, lai LSA valde nezaudētu saikni ar to, kāpēc augstākā izglītība Latvijā ir lielāka par šo valsti.

Justīne Širina

2023. gadā Justīne atgriezās studentijā kā Augstākās izglītības padomes loceklis un prezidentes padomniece rīcībpolitikas jautājumos. Vienmēr esot viena telefona zvana attālumā, Justīne ir bijis spēcīgs atbalsta plecs, stāstu krātuve un provokators vienlaicīgi, caur piemēriem, pieredzi un trāpīgiem jautājumiem mudinot valdi nonākt uz pareizā ceļa īpaši piņķerīgos jautājumos. Nav noliedzama rūpe, ko Justīne vēl joprojām tur pār Latvijas studentu apvienību un studējošo pārstāvniecību kopumā.

Gada vizuālais materiāls
LKA Ziemassvētku balle “Mēness atspulgā” 2023
Vizuālā materiāla autori: Beatrise Puriņa, Sigita Urlovska, Jēkabs Jostsons, Elīza Rozentāle.

“Mēness atspulgā” vizuālajos materiālos dominēja zili un pelēki toņi, galvenie elementi bija pērles, mirdzumi un harmoniskas krāsu pārejas.

Taču galvenais uzsvars šogad Ziemassvētku balles publikācijās bija pasākuma noslēpumainajai atmosfērai un cilvēkiem – viņu neparasti elegantajiem tērpiem, maskām, rotām, kas piedeva vizuālajam tēlam mistiku.

Materiālus iespējams apskatīt:
https://www.facebook.com/events/355897416928343/?active_tab=discussion
Instagram publikācijas:
https://www.instagram.com/lkapasparvalde
TikTok publikācija:
https://www.tiktok.com/@lkapasparvalde/video/7321754470663195936?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7299890533119526432

RTU SP “Studentu saulgrieži”
Nikola Natālija Viņķe un Krišjānis Noviks

Vizuālais materiāls vienam no pavasarīgākajiem projektiem “Studentu saulgrieži” – lustīga studentu zaļumballe, kas kārtīgi ieskandināja pagājušo vasaru.

Galvenais mērķis, veidojot vizuālo identitāti, bija parādīt noskaņu, ko vēlamies sniegt pasākumā. Parādīt prieku, gaišumu un sauli, ko nes pavasaris un dejas kopā ar draugiem. Radīt nostaļģiju, atsaukt atmiņā laukos apmeklētās zaļumballes, vienlaikus saglabājot arī lielpilsētas steigu un industriālo stilu, apvienojot košos pļavas ziedus ar drūmām daudzstāvu ēkām.

Pasākuma mārketinga kampaņā šis vizuālais motīvs tika izmantots vairākās modifikācijās, uzņemti arī video, saglabājot šo tematiku. Viss šis atspoguļojās arī dzīvē, kad Tallinas kvartālā svinējām zaļumballi pašā Rīgas viducī!

Materiālus iespējams apskatīt:
https://www.facebook.com/events/178914711223917

LU Studentu padomes “Gada Balva 2022” vizuālā identitāte
Lāsma Līga Reisa

LU Studentu padomes “Gada Balva 2022” vizuālā identitāte, ko ir veidojusi Lāsma Reisa, ir pavasara būtības iemiesojums, kas lieliski raksturo atdzimšanas, atjaunošanās un jaunas dzīves uzplaukuma sezonu.

Izvēlētie motīvi un krāsu gamma saskan, lai simbolizētu studentu kopienas ziedošo potenciālu, atspoguļojot transformējošo izaugsmes un sasniegumu ceļojumu, ko atzīmē gada balvā.

Dizains ir veidots pasteļkrāsu paletē ar maigi sārtiem un zaļiem toņiem, kas atgādina pirmos maigos pavasara ziedus, radot svaigu sākumu un optimisma sajūtu. Ziedu ilustrācijas, piemēram, ar ziedošām rozēm un peonijām, atspoguļo studentu sasniegumu dzīvīgumu un dinamiku. Šie elementi ir ne tikai vizuāli pievilcīgi, bet arī bagātīgi atspoguļo gadalaiku, kad viss mostas un zied, atspoguļojot godināmo studentu akadēmisko un personīgo izaugsmi.

Vēl vairāk bagātinot vizuālo stāstījumu, tika izveidots materiālu kopums, lai pilnībā aptvertu pasākumu, tostarp saistoši videoklipi, kas statisko elementu mākslinieciskumu padara kustīgu. Šī multimediju pieeja ļauj izaugsmes un uzplaukuma tēmai izvērsties dažādās platformās, iesaistot auditoriju un iesaistot to izcilības un akadēmiskās jaunības gara svinībās.

Vizuālos materiālus iespējams aplūkot šeit:
https://failiem.lv/u/he475r8kc7

LU SP Sporta spēļu “Dzinējs” vizuālā identitāte
Lāsma Līga Reisa

LU SP Sporta spēļu “Dzinējs” vizuālā identitāte, ko ir veidojusi Lāsma Reisa, iemieso universitātes sporta dinamismu un enerģiju. Vizuālā tēla centrā ir kadri ar LU studentiem, kas rūpīgi atlasīti, lai atspoguļotu sporta spēlēs esošo sporta spēļu daudzveidību. Vizuālis pulsē ar dzīvību, parādot sportistus spēles vidū.

LU studentu kā centrālo objektu izmantošana kalpo divkāršam mērķim: tā ne tikai ilustrē konkrētus sporta veidus, kas bija redzami pasākumā, bet arī personalizē pieredzi, veicinot saikni starp skatītāju un dalībniekiem. Šī studentu personifikācija piešķir materiālam autentiskumu un lepnuma sajūtu par universitātes sportisko kopienu.

Raibā neona gamma un melnās krāsas kontrasts uz gaišā fona rada vizuālu metaforu par sportam raksturīgo kaislību un apņēmību. Abstraktie elementi, piemēram, šļakatas un ģeometriskas figūras, piešķir kompozīcijai mūsdienīgu akcentu.

Vizuālos materiālus iespējams aplūkot šeit:
https://failiem.lv/u/jgezrbtzvv

RSU SP Internacionālā anatomijas olimpiāde

Šī gada Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (RSU SP) rīkotā Internacionālā anatomijas olimpiāde iezīmējās ar izcili inovatīvu pieeju vizuālā materiāla prezentācijā. Pirmo reizi pasākuma vēsturē tika izmantots vizuālais noformējums, kas bija pilnībā atšķirīgs no iepriekš redzētā, piedāvājot svaigu un unikālu skatījumu uz anatomijas izglītību. Materiālā dominēja rūpīgi atlasīti elementi, acīm tīkamas krāsas, kas kopā veidoja īpaši pievilcīgu un estētiski patīkamu koptēlu.

Šis radošais un krāsainais vizuālais stils ne vien pilnībā iekļāvās olimpiādes izvēlētajā tēmā, bet arī spēja efektīvi piesaistīt studentu uzmanību un interesi. Tas radīja aizraujošu atmosfēru, kas veicināja zināšanu apgūšanu un sacensības garu. Izveidotais materiāls izrādījās ne tikai estētiski pievilcīgs, bet arī izglītojošs, sniedzot dalībniekiem un skatītājiem iespēju dziļāk izprast un novērtēt anatomijas smalkumus un sarežģītību caur vizuāli aizraujošu pieredzi.

Papildus tam, inovatīvais piegājiens vizuālajā noformējumā spilgti parādīja RSU SP spēju ne tikai organizēt augstas kvalitātes akadēmiskus pasākumus, bet arī radoši pievērsties to prezentācijai, tādējādi padarot mācību procesu aizraujošāku un pieejamāku plašākam studentu lokam. Šī pieeja atspoguļoja organizācijas apņemšanos veicināt izcilību un inovāciju medicīnas izglītībā, kā arī radīja papildus vērtību, padarot Internacionālo anatomijas olimpiādi par neaizmirstamu un iedvesmojošu pieredzi visiem dalībniekiem.

Vizuālos materiālus iespējams aplūkot šeit:
https://failiem.lv/u/puhtj3u2uv

Studentu lieta – taisna un cieta!
Studējošo braukšanas maksas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā

Sākot ar 2023. gada 2. janvāri, studējošie saskārās ar biļešu sistēmas un cenu izmaiņām Rīgas sabiedriskajā transportā. Ierastās 0,30 eiro biļetes vietā vienreizējā brauciena biļete izmaksāja 1,50 eiro.

Lai apzinātu studējošo viedokli par situāciju, tika izveidota aptauja, kurā ļoti īsā laika periodā tika iegūts 7000 studējošo viedoklis, vēršot uzmanību uz to, kā kopš cenu izmaiņām ir mainījušies studējošo braukšanas paradumi. Diemžēl Latvijas Studentu apvienības centieniem dialoga veidošanā ar Rīgas domi, veicinot izpratni par studējošo braukšanas paradumiem, tā arī neizdevās iegūt domes pārstāvju atsaucību.

Pēc ilgām diskusijām gada garumā un Latvijas Studentu apvienības nerimstošajiem centieniem panākt situācijas risinājumu, mēneša biļetes cena tika samazināta uz 12 eiro, tādā veidā nodrošinot studējošajiem 60 % atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā, kas studējošajiem katru gadu ietaupīs vairāk nekā 400 000 eiro.

Aptauja par diskrimināciju augstākās izglītības iestādēs

2023. gadā Latvijas Studentu apvienība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Studentu Padomi un Latvijas Universitāti izstrādāja aptauju “Diskriminācija augstākās izglītības iestādēs”, lai noskaidrotu, ar kāda veida diskrimināciju augstākās izglītības vidē sastopas studējošie, akadēmiskais un vispārējais personāls.

Pirms šīs aptaujas izveides Latvijā nebija veikta padziļināta datu ievākšana un analīze par diskriminācijas izpausmēm un gadījumiem Latvijas augstākās izglītības iestādēs, turpretim šī aptauja pavēra iespēju iegūt datus par vispārējo situāciju.

Ar aptauju kopumā tika sasniegti vairāk nekā 2000 respondenti no visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, tādējādi gūstot ieskatu tajā, cik lielā mērā diskriminācija Latvijas augstākajā izglītībā novērojama un vai tā kādā veidā ir ietekmējusi studējošo vēlmi turpināt studijas vai attiecības starp akadēmisko/vispārējo personālu un studējošajiem.

Diskriminācija var ietekmēt ne tikai psihoemocionālo veselību, bet arī akadēmiskos rezultātus un sociālo dzīvi. Aptauja ir kā solis virzienā, kurā diskriminācija augstākajā izglītība nav šķērslis veiksmīgam studiju procesam.

Sociālās stipendijas “Studētgods” saņēmēju loka un apmēra palielināšana

Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir pelnījusi atzinību par nozīmīgu sociālās atbildības iniciatīvu – sociālās stipendijas “Studētgods” saņēmēju loka paplašināšanu, demonstrējot ievērojamu apņēmību atbalstīt un veicināt izglītības pieejamību dažādām studentu grupām. 2023. gada septembrī LSA ir veikusi būtisku soli šīs iniciatīvas attīstībā, palielinot stipendijas apmēru līdz 175 eiro un padarot to pieejamu visu kursu studējošajiem, tādējādi paplašinot atbalsta sniegšanu un atzīstot izglītības nozīmi kā pamatu sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Sākotnēji piešķirta studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, “Studētgods” pirms mazliet vairāk nekā gada tika paplašināta, iekļaujot arī bāreņus, bez vecāku apgādības palikušos jauniešus, un personas ar I vai II grupas invaliditāti, apliecinot LSA apņemšanos nodrošināt vienlīdzīgas iespējas augstākajai izglītībai plašākam studentu lokam. LSA pieeja, regulāri pārskatot un pielāgojot stipendijas piešķiršanas kritērijus, piemēram, akadēmisko sekmju slieksni, liecina par organizācijas elastību un vēlmi atbilstoši reaģēt uz studentu vajadzībām un sabiedrības pārmaiņām.

Šī iniciatīva ne tikai nodrošina finansiālu atbalstu, bet arī veicina studentu akadēmisko un personīgo izaugsmi, mudinot uz sekmīgu mācību procesu un aktīvu līdzdalību akadēmiskajā un sociālajā dzīvē. Paplašinot “Studētgods” saņēmēju loku, LSA ir izrādījusi spēcīgu līderību un apņēmību veicināt izglītības pieejamību un taisnīgumu, uzstādot jaunus standartus studentu atbalstam praksē Latvijā.

Latvijas Studentu apvienības izrādītā iniciatīva un apņemšanās ar “Studētgods” saņēmēju loka paplašināšanu 2023. gadā ir izcils piemērs tam, kā ar konkrētiem pasākumiem var pozitīvi ietekmēt studentu dzīvi un veicināt viņu akadēmisko un sociālo labklājību. Tādējādi LSA ir pelnījusi plašu atzinību par savu ieguldījumu studentu atbalsta sistēmas uzlabošanā un izglītības pieejamības veicināšanā Latvijā.

Gada ieguldījums sociālās dzīves uzlabošanā
Sociālā stipendija “Studētgods”

2023. gadā tika ieviesta sociālā stipendija “Studētgods”, paredzot, ka tā palīdzēs studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm. 2023. gads ir nozīmīgs brīdis turpmākā sociālās stipendijas “Studētgods” pilnveidē. Vēl pagājušā gada sākumā stipendijas apmērs bija 160 eiro, un to varēja saņemt tikai studējošie no 1. vai 2. studiju gada, savukārt 2023./2024. akadēmiskā gada sākumā stipendijas apmērs tika paaugstināts līdz 175 eiro un saņēmēju loks tika paplašināts – tagad uz sociālo stipendiju var pretendēt visu studiju gadu studējošie no pilna laika bakalaura līmeņa programmām.

Sociālās stipendijas apmēra un saņēmēju loka paplašināšana ir nozīmīgs atbalsts studējošajiem, jo tādējādi tiek veicināta ne tikai studiju pieejamība, bet arī studējošajiem mazāk jāsatraucas par nepieciešamību apvienot darbu ar pilna laika studijām vai nespēju turpināt iesākto studiju procesu.

Sociālās stipendijas “Studētgods” saņēmēju loka paplašināšana un finansiālā atbalsta apmēra paaugstināšana ir sniegusi nozīmīgu devumu sociālās situācijas uzlabošanā.

LSA dalība “Riga Pride 2023” gājienā

“Riga Pride 2023” gājiens, kas norisinājās 2023. gada 3. jūnijā Rīgas pilsētā, pārstāv vienlīdzīgas cilvēktiesības visiem. Dalība gājienā Latvijas Studentu apvienībai (LSA) ir vēsturiska, jo apvienība pirmo reizi piedalījās šāda tipa cilvēktiesību pārstāvniecības atbalstīšanā. Piedaloties gājienā, LSA pievienojās biedri no vismaz septiņām augstākās izglītības iestādēm.

Dalība gājienā nostiprināja LSA pamatvērtību – pārstāvēt ikvienu studējošo Latvijā, taču šoreiz nevis norādot uz izglītības pieejamību vai kvalitāti, bet gan uzsverot iekļaujošas vides nepieciešamību, lai ikviens Latvijā studējošais, neatkarīgi no seksuālās orientācijas un dzimuma identitātes, tiktu atzīts kā pieņemta un redzama sabiedrības daļa.

Studējošo braukšanas maksas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā

Sākot ar 2023. gada 2. janvāri, studējošie saskārās ar biļešu sistēmas un cenu izmaiņām Rīgas sabiedriskajā transportā. Ierastās 0,30 eiro biļetes vietā vienreizējā brauciena biļete izmaksāja 1,50 eiro.

Lai apzinātu studējošo viedokli par situāciju, tika izveidota aptauja, kurā ļoti īsā laika periodā tika iegūts 7000 studējošo viedoklis, vēršot uzmanību uz to, kā studējošo braukšanas paradumi kopš cenu izmaiņām ir mainījušies. Diemžēl Latvijas Studentu apvienības centieniem dialoga veidošanā ar Rīgas domi, veicinot izpratni par studējošo braukšanas paradumiem, tā arī neizdevās iegūt domes pārstāvju atsaucību.

Pēc ilgām diskusijām gada garumā un Latvijas Studentu apvienības nerimstošajiem centieniem panākt situācijas risinājumu, mēneša biļetes cena tika samazināta uz 12 eiro, tādā veidā nodrošinot studējošajiem 60 % atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā, kas studējošajiem katru gadu ietaupīs vairāk nekā 400 000 eiro.

Aptauja par diskrimināciju augstākās izglītības iestādēs

2023. gadā Latvijas Studentu apvienība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Studentu padomi un Latvijas Universitāti izstrādāja aptauju “Diskriminācija augstākās izglītības iestādēs”, lai noskaidrotu, ar kāda veida diskrimināciju augstākās izglītības vidē sastopas studējošie, akadēmiskais un vispārējais personāls.

Pirms šīs aptaujas izveides Latvijā nebija veikta padziļināta datu ievākšana un analīze par diskriminācijas izpausmēm un gadījumiem Latvijas augstākās izglītības iestādēs, turpretim šī aptauja pavēra iespēju iegūt datus par vispārējo situāciju.

Ar aptauju kopumā tika sasniegti vairāk nekā 2000 respondenti no visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, tādējādi gūstot ieskatu tajā, cik lielā mērā diskriminācija Latvijas augstākajā izglītībā novērojama un vai tā kādā veidā ir ietekmējusi studējošo vēlmi turpināt studijas vai attiecības starp akadēmisko /vispārējo personālu un studējošajiem.

Diskriminācija var ietekmēt ne tikai psihoemocionālo veselību, bet arī akadēmiskos rezultātus un sociālo dzīvi. Aptauja ir kā solis virzienā, kurā diskriminācija augstākajā izglītība nav šķērslis veiksmīgam studiju procesam.

Diskusiju cikls “SAFE SPACE”

Diskusiju cikls “SAFE SPACE” kļuva par vienu no svarīgākajiem pasākumiem, kas tika rīkots Daugavpils Universitātes (DU) telpās. Sākotnēji DU Studentu padome (SP) publicēja savu nostāju par LGBT kopienai piederošajiem studentiem, par ko, protams, sekoja konservatīvās sabiedrības daļas nosodījums un īpatnēji draudi gan pašai Studentu padomei, gan tās priekšsēdētājai, kā arī jautājumi “Kāpēc Jūs tā to afišējat?” un “Vai tiešām šis ir TIK svarīgi Studentu padomei?”.

DU SP atbilde šiem jautājumiem bija diskusiju cikla izveide. Trīs dienu laikā tika diskutēts par mentālo veselību, emocionālo vardarbību un LGBT kopienu, un šo diskusiju laikā tika panākts jauns uzticības līmenis starp DU studējošajiem un DU SP. Visi notikumi, kas sekoja pēc SP nostājas publicēšanas sociālajos tīklos un diskusiju cikla izveides, sekmēja atzinību gan Latvijas mērogā un, galvenokārt, no mūsu pašu studentiem. Sadusmojot konservatīvo sabiedrības daļu, mēs guvām vēlmi pierādīt šo tēmu aktualitāti studentu un jauniešu vidū Daugavpilī, un jau mācību gada sākumā zinājām, ka šis diskusiju cikls kļūs par svarīgu sastāvdaļu no DU studentu psihoemocionālā atbalsta.

Līdz ar to sākoties 2024. gadam, tika nolemts šo ciklu pārvērst lielākā projektā, pieskaroties jau iepriekš minētajam un iekļaujot jaunas svarīgas tēmas – seksuālā izglītība, seksuālā piederība/identitāte un transpersonu tiesības Latvijā.

Mūsdienu studentam šīs noteikti nav vienīgās aktualitātes, bet šobrīd tās ir vienas no sabiedrībā apspriestākajām un aktualizētākajām diskusijām, kuras ir pelnījušas atsevišķu uzmanību. Daugavpils ir viena no lielpilsētām, kur liberāli noskaņotus jauniešus nosoda par sava vārda brīvību un savas personības izpausmi, tāpēc mums bija svarīgi parādīt, ka mēs esam tie, kas atbalstīs mūsu pašu studentu, neskatoties uz viņu pašizpausmes veidu.

Kā galvenie studējošo pārstāvji universitātē, mēs esam tie, kas veicina progresīvo domāšanu un pārvērš apgalvojumu “Daugavpils nav tam gatava” par “Daugavpils IR un būs tam gatava”.

RSU SP līgums ar RSU Psihosomatikas klīniku

Jau vairākus gadus RSU SP sadarbībā ar RSU Karjeras centru ir nodrošinājusi bezmaksas psihologa konsultācijas RSU studējošajiem, tomēr 2023. gada laikā RSU SP aktīvi iesaistījās diskusijās ar RSU Karjeras centru un RSU Psihosomatikas klīniku, lai studējošajiem tiktu sniegts vēl plašāks psihoemocionālais atbalsts- psihoterapeitu konsultāciju formātā.

Šis process ir bijis notikumiem bagāts un garš, tomēr šī gada laikā RSU SP ir izdevies noslēgt līgumu ar RSU Psihosomatikas klīniku par psihoterapeitu konsultāciju sniegšanu studējošajiem. Daļa no nepieciešamajām konsultācijām studējošajam ir bezmaksas un tiks segta no RSU SP puses, savukārt otra daļa ir ar studējošā līdzmaksājumu. Šis ir nozīmīgs solis studējošo psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanā, jo nav noslēpums, ka studiju laikā tas mēdz pasliktināties.

Šis līgums sniegs palīdzību gan studējošajiem, gan spēs uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, jo studējošajiem būs iespēja justies emocionāli labāk un būs paaugstināta spēja koncentrēties.

Gada aktīvists
Luīze Monta Remese

Luīze Monta ir ne tikai aktīvi darbojusies Latvijas Studentu apvienībā (LSA) kā domniece, bet arī kā aktīviste daudzos LSA projektos, piemēram, BOM 2023 darbojās kā sponsoru piesaistītāja, kā arī NOM 2024 organizēšanā bija projekta vadītāja vietniece. Turklāt viņa ir bijusi iesaistīta vairāku LSA domes sēžu plānošanā un ir izrādījusi iniciatīvu LSA iekšējās vides uzlabošanā. Luīze Monta aktīvi piedalās LSA viedokļa veidošanā, piedaloties dažādās darba grupās.

Agnese Bule

Agnese Bule mācās Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) programmā “Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija”. Viņa darbojas arī RTU Studentu parlamentā kā studiju nodaļas vadītāja. Viņa šī amata pienākumus augstu vērtē un uzskata, ka studentu pārstāvniecība ir svarīgākā studentijas daļa. Pienākumi ietver arī sociālo jautājumu risināšanu RTU. Šo divu lietu dēļ Agnese aktīvi iesaistās arī Latvijas Studentu apvienībā (LSA) akadēmiskā un sociālā virziena darbībā – apmeklējot virzienu sēdes un aktīvi piedaloties diskusijās par aktuālajiem jautājumiem.

LSA sociālā virziena ietvaros viņa iesaistījās anketas izveidē par studentu sabiedriskā transporta izmantošanas paradumiem. Vasaras laikā Agnese piedalījās arī LSA stratēģiskajā seminārā, kur tika spriests par nākamajiem LSA plāniem. Agnese uzskata, ka universitātēm ir jāstiprina sadarbība ar LSA un visiem kopā ir jādarbojas organizācijā, jo tā ir spējīga ietekmēt augstākās izglītības kvalitāti un studentus nacionālā līmenī.

Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā
Valsts vienotā juristu eksāmena izvērtējuma anketa un ziņojums

Latvijas Studentu apvienība (LSA) jau no paša sākuma ir iesaistījusies valsts vienotā profesionālās kvalifikācijas eksāmena jurisprudencē ieviešanas procesā, taču 2023. gadā, lai identificētu konkrētus uzlabojumus, kas palīdzētu studējošajiem labāk parādīt savas prasmes un zināšanas, LSA izveidoja pirmo anketu eksāmena kārtotājiem, kurā studējošajiem bija iespējams novērtēt gan eksāmena dažadas daļas, gan eksāmenu kopumā. Pamatojoties uz šo anketu, LSA izstrādāja ziņojumu, kas tika nodots Tieslietu ministrijai (TM) un eksāmena organizēšanas komisijai, uz kura pamatas tika veikti vairāki eksāmena uzlabojumi. Anketa un ziņojums bija tik lietderīgi, ka LSA vienojās ar TM turpināt īstenot šo anketu pēc katra eksāmena, identificējot arī citus uzdodamos jautājumus.

Iespēja darba devējiem apmaksāt studijas saviem darbiniekiem, to neapliekot ar iedzīvotāju ieņēmuma nodokli

Pie 2024. gada valsts budžeta veidošanas, Latvijas Darba devēju konfederācija nāca klajā ar priekšlikumu dot iespēju darba devējiem sākot ar 2024. gadu apmaksāt saviem darbiniekiem studijas augstākās izglītības iestādēs, to neapliekot ar iedzīvotāju ieņēmuma nodokli. Līdz šim šāda iespēja bija tikai neformālajā izglītībā un profesionālajā pilnveidē. Ar šo mehānismu varēs motivēt darba devējus ieguldīt studējošo izglītībā, tiks atvieglots ne tikai finansiālais slogs studējošajiem, bet arī tiks veicināta jaunu studējošo piesaiste, tādējādi stiprinot mūžizglītības koncepta pielietošanu un kvalifikāciju celšanu caur augstākās izglītības sistēmu, kur studiju kvalitāte tiek regulāri pārbaudīta. Turklāt darba devēju līdzekļu ieguldīšana konkrētu studiju programmu studējošajos būs ne tikai indikatīva studiju programmu kvalitātei, bet arī veicinās dialogu starp studējošajiem, darba devējiem un augstākās izglītības iestādēm, lai pietuvinātu studiju procesa saturu faktiskajām darba tirgus un sabiedrības vajadzībām.

Akadēmiskā un sociālā virziena atjaunošana iekš LKA SP

Elizabete pašpārvaldē iesaistījusies jau no saviem pirmajiem soļiem Latvijas Kultūras akadēmijā. Nav daudzi, kas uzdrošinās kandidēt pašpārvaldes valdes vēlēšanās savā pirmajā studiju gadā, turklāt kļūt par virziena vadītāju, kas līdz šim dažādu iemeslu dēļ bijis pamests novārtā. Kļūstot par akadēmiskā un sociālā virziena vadītāju, Elizabete pārkāpa pāri gan sev, gan citu priekšstatiem. Viņa no nulles atdzīvināja akadēmisko virzienu, veidojot fokusa grupas, lai runātu par studentu raizēm, izveidojot virziena rokasgrāmatu, iedibinot attiecības ar Studiju daļu departamentu, organizējot labdarības tirdziņu un aktīvi iesaistoties teju visās Latvijas Studentu apvienības (LSA) aktivitātēs. Ar savu nenogurstošo garu un nenopietni nopietno attieksmi pret darbu Elizabete ir spējusi iedvesmot pašreizējo akadēmiskā un sociālā virziena vadītāju pieteikties amatam, kā arī pierādīt, ka sparīgs darbs akadēmiskajos darbos ir izcils pamats tālākai kļūšanai par pašpārvaldes priekšsēdētāju.

Pedagoģiskās izaugsmes centrs

Mākslīgā intelekta izmantošanas vadlīnijas “Mākslīgais intelekts augstākajā izglītībā” ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Pedagoģiskās izaugsmes centrā tapis atbalsta materiāls docētājiem, kas ir pirmais šāda veida izdevums Latvijā. Kā definēts pašās vadlīnijās: “Vadlīniju mērķis ir sniegt praktiskus ieteikumus docētājiem un studējošajiem mākslīgā intelekta izmantošanai, ierobežošanai un lietošanas apguvei studiju procesā”.

Mākslīgais intelekts (MI) ir kļuvis par neaizstājamu sastāvdaļu gan sociālajā, gan izglītības vidē, īpaši pēc ģeneratīvā intelekta kļūšanas par plaši pieejamu rīku ikvienam ar interneta piekļuvi. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra pieeja MI lietošanā studiju procesā balstās uz izglītības pētnieku nostādnēm un pasaules vadošo universitāšu praksi, nodrošinot individualizētas mācīšanās stratēģijas un akadēmisko sasniegumu stiprināšanu. Tomēr MI integrēšana rada arī izaicinājumus un riskus, tostarp aizspriedumus un nevienlīdzības palielināšanos izglītībā. RSU veicina atbildīgu eksperimentēšanu ar MI rīkiem, uzsverot informācijas uzticamību un akadēmisko godīgumu kā būtiskas vērtības, lai pasargātu universitātes darbu no drošības riskiem un nodrošinātu MI izmantošanas priekšrocības.

RSU iedrošina docētājus integrēt MI rīkus studiju kursos, ņemot vērā gan to labumus, gan riskus un konsultējoties ar attiecīgajiem speciālistiem. Šīs vadlīnijas ietver dažādas būtiskas tēmas, sākot no ētiskā pamatojuma, kur tiek paskaidroti pedagoģiski pamatota MI rīku izmantošanas principi, kā arī tiek apskatīti ētikas pamatprincipi, kas ir saistīti ar mākslīgā intelekta (MI) rīku integrēšanu studiju procesā

Vadlīnijās var atrast informāciju par to, kā docētājam sagatavoties mākslīgā intelekta integrēšanai pirms studiju kursa, kā arī kā to izmantot studiju kursa laikā.

Studiju modernizācijas trešā posma vienošanās Latvijas Universitātē

Studiju modernizācija ir vienošanās starp Latvijas Universitāti un studējošajiem, ko pārstāv Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome (SP). Šī brīža vienošanās paredz trīs gadu laikā kopīgiem spēkiem veicināt studiju procesa modernizāciju, tādējādi nodrošinot LU studējošo konkurētspēju darba tirgū un zinātniskajā darbībā.

Studiju modernizācijas process aizsākās 2015. gadā un aizvadītajā gadā ir nonācis tā trešajā posmā. Izstrādē ir piedalījušies studējošie, mācībspēki, dekāni un absolventi, kas, apvienojot dažādos skatpunktus, devuši savu ieguldījumu, lai turpinātu veicināt universitātes attīstību un atpazīstamību Baltijas un pasaules mērogā.

Tuvāko gadu laikā tiks uzsvērta izglītošana par akadēmisko godīgumu un individuālu pieeju atgriezeniskās saites nodrošināšanā no mācībspēku puses. Tāpat vienošanās realizācijas gaitā studējošajiem tiks piedāvātas plašākas prakses iespējas universitātē un veicināta iesaiste zinātniskajā darbībā. Studējošie uzlabojumus jutīs arī e-studiju vidē, pieaugs audiovizuālo materiālu izmantošana nodarbībās, universitātei kļūstot arvien digitālākai.

Modernizācijas procesa gaitā, studējošajiem, absolventiem un LU personālam sanākot kopā, tiks izvērtēta vienošanās iepriekšējo posmu izpilde, kā arī izveidoti plāni trešajā posmā definēto kritēriju efektīvai ieviešanai. Tādējādi tiks nodrošināta modernizācijas procesa uzraudzība no visām iesaistītajām pusēm.

Gada domnieks
Katrīna Utāne

Savā laikā Latvijas Studentu apvienībā (LSA) Katrīna Utāne ne tikai pašaizliedzīgi aizstāvēja Latvijas Universitātes (LU) studējošo intereses, bet arī nereti bija “saprāta balss” LSA darba grupās, domes sēdēs un kongresos, kas brīžos, kad citi sāka zaudēt fokusu uz sasniedzamo mērķi, atgrieza un piezemēja kolēģus atgādinot to, kas ir svarīgākais LSA darbā – ikviena Latvijā studējošā dzīves uzlabošana. Jebkurš, kas bija klāt šādos brīžos, var apliecināt, ka Katrīnai tiešām rūp ne tikai LSA kā organizācija, bet ikviena studējošā sāpe un tieši tāpēc viņa būtu pelnījusi iegūt šo nomināciju.

Domnieka termiņš: līdz 04.11.2023.

Toms Fridrihsons

Toms Fridrihsons savā otrajā gadā Latvijas Studentu apvienības (LSA) domnieka amatā ir pieredzējis četrus Kongresus un gatavojas piedalīties piektajā, kā arī ir aktīvi iesaistījies gandrīz visās LSA darba grupās un Domes sēdēs. Šogad Toms vada arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studentu parlamenta (SP) Ārējo sakaru nodaļu, kur ir vadījis un apmācījis RTU SP domniekus un aktīvistus, pievēršot uzmanību kvalitatīvai dokumentu izskatīšanai un kompetentai iesaistei LSA darbībā.

Papildus šiem un citiem LSA darbiem saistībā ar LSA domnieka ikdienu, Toms ir bijis projekta vadītāja vietnieks Baltijas Studentu apvienību tīkla tikšanās reizēs Latvijā un pašlaik vada Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Studentu apvienību tikšanās reizes projekta organizēšanu, kā arī šī gada laikā organizējis projektu “Kas ir LSA?” RTU un citu Augstāko izglītības iestāžu studentiem ar centieniem papildināt par LSA zinošo studentu un aktīvistu skaitu.

Jau gandrīz no savu studiju sākuma viņš ir piedalījies dažādos projektos ar lielu patriotisma devumu LSA.

Domnieka termiņš: viss aizvadītais gads.

Luīze Monta Remese

Luīzes Montas Remeses pirmie soļi studentijā ir bijuši cieši saistīti ar Latvijas Studentu apvienību (LSA). Kopš 2023. gada februāra, kad tika ievēlēta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu pašpārvaldē (SP) LSA domnieka amatā, Luīze ir apmeklējusi lielāko daļu LSA rīkoto darba grupu, uzrādot vislielāko individuālo apmeklējumu skaitu, un ar degsmi un pašaizliedzību ir iesaistījusies Latvijas studējošo viedokļa pārstāvniecībā, piedaloties diskusijās un viedokļa veidošanā gan LSA darba grupās, gan Domes sēdēs, gan Kongresos.

Papildus Luīze ir iesaistījusies LSA arī starptautiskā mērogā kā organizatore Baltijas valstu Studentu apvienību tikšanās reizē un šobrīd ir arī Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tīkla tikšanās reizes projekta vadītāja vietniece.

Šī gada laikā Luīze arī aktīvi iesaistījās LSA cilvēkresursu problēmu risināšanā kā Prezidentes palīdze iekšējās dimensijas jautājumos, kā arī rīkojot izglītojošus seminārus par LSA RSU studējošajiem un citu universitāšu studējošajiem, organizējot projektu “Kas ir LSA?” ar mērķi izglītot studējošos par LSA darbību un nepieciešamību, kā arī piesaistīt jaunus aktīvistus organizācijai.

Šobrīd Luīze ir arī LSA revīzijas komisijas locekle.

Domnieka termiņš: viss aizvadītais gads.

Agris Ratniks

Agris 2023. gadā ir bijis gan Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) domnieku kolēģijas vadītājs, gan viens no aktīvākajiem Latvijas Studentu apvienības (LSA) darba grupu apmeklētājiem un viedokļa sniedzējiem.

Agris ar savu kompetenci, ieinteresētību un aktivitāti Domes sēdēs, Kongresos, darba grupās un starp tām ir bijis viens no paraugdomniekiem, nekad neatsakot lūgumiem pēc palīdzības un gan pēc būtības, gan pēc juridiskajiem aspektiem ir spējis atbalstīt LSA darbību dažāda tipa jautājumos.

Domnieka termiņš: līdz 23.09.2023.

Gada izaugsme
Luīze Monta Remese

Luīze Monta ir ne tikai ārlietu virziena vadītāja, bet arī 2023. gada septembrī stājās RSU SP Valdes priekšsēdētājas amatā. Viņa ir LSA domniece kopš 2023. gada februāra.
Luīze ir sevi pierādījusi ne tikai kā neatņemamu RSU Studējošo pašpārvaldes sastāvdaļu, bet arī ir daudz augusi LSA ietvaros. Viņa ir piedalījusies daudzās nometnēs, prasmju un personīgās attīstības semināros, kā arī palīdzēja LSA domes sēžu organizēšanā. Viņa ir iesaistījusies arī daudzu LSA projektu realizācijā, piemēram, BOM 2023 un NOM 2024.
Gada laikā no jaunpienācēja studentijā Luīze Monta ir izaugusi līdz studentam, kurš redz lielo studentijas bildi kopumā. Luīze Monta vienmēr ir gatava iesaistīties jaunos studentijas izaicinājumos un nekad neatsaka palīdzību, kā arī iedrošina citus darīt vēl vairāk.

Luīzes Montas gaitas studentijā sākās līdz ar 2023. gadu. Šī gada laikā Luīze ir papildinājusi savas zināšanas studējošo pārstāvniecībā gan RSU līmenī, esot valdes sastāvā, gan nacionālā līmenī kā LSA domniece, prezidentes palīdze iekšējās dimensijas jautājumos, revīzijas komisijas locekle, Baltijas valstu Studentu apvienību tikšanās reizes organizatore un Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tīkla tikšanās reizes projekta vadītāja vietniece. Luīzes gaitas studentijā var salīdzināt ar ātrvilcienu – februārī Luīze tika ievēlēta RSU SP LSA domnieces amatā, bet jau divus mēnešus vēlāk par RSU SP Ārlietu virziena vadītāja pienākumu izpildītāju. Mēnesi vēlāk, maijā, Luīze tika ievēlēta par pilntiesīgu RSU SP valdes locekli. Vasarā, darbojoties RSU SP Ārlietu virziena vadītājas amatā, Luīze aktīvi iesaistījās valdes darbā un nekad neatteica sniegt palīdzību, viņa ātri apguva nepieciešamās zināšanas par visu valdes darbu un jau sava 2. studiju gada 1. semestrī tika ievēlēta par RSU SP valdes priekšsēdētāju. Laika posmā no 2023. gada septembrim līdz decembrim Luīze pildīja gan LSA domnieces, gan RSU SP Ārlietu virziena vadītājas, gan RSU SP valdes priekšsēdētājas amata pienākumus, un šajā laikā viņa ir nodrošinājusi veiksmīgu valdes darbu un pēctecību. Luīze spēj iedvesmot un sniegt palīdzīgu roku brīžos, kad tas ir visvairāk nepieciešams, tas ir arī pierādīts ar viņas darba spējām un neatlaidību – Luīze četru mēnešu laikā spēja iegūt un pilnveidot savas zināšanas, lai no RSU SP valdes locekles kļūtu par priekšsēdētāju.

Elīza Betija Ruskule

Elīza, uzsākot Banku augstskolas Studējošo pašpārvaldes (BA SP) vadīšanu, ir daudz augusi un attīstījusies, lai pēc iespējas labāk pārstāvētu Banku augstskolas studējošo intereses gan augstskolas, gan Latvijas Studentu apvienības (LSA) līmenī.

Par spīti visiem darbiem, Elīza ir spējusi gan uzlabot ielas BA SP līmenī, gan būt viens no virzītājiem LSA iekšējās vides uzlabošanā, uzņemoties vadīt darba grupu par aktīvistu piesaisti. Elīza šī gada ietvaros ir daudz augusi, mācījusies un noteikti nākotnē sasniegs vēl daudz!

Paula Vikaine

Paula Vikaine kopš ievēlēšanas Daugavpils Universitātes Studējošo padomes vadītājas amatā ir ne tikai sevi pierādījusi kā patiesu līderi, bet arī veicinājusi iekļaujošas vides izveidi savā pašpārvaldē un tās veicināšanu universitātē, īpaši izceļot arī LGBTQ+ kopienu.

To visu darot par spīti ļoti dažādām reakcijām no apkārtējiem. Paula šajā laikā arī ir nostiprinājusi studējošo pārstāvniecību Daugavpils Universitātē, pastāvot uz to kā neatkarīgu un prasīgu sadarbības partneri augstskolas vadībai un citām pašpārvaldēm.

Skaidrs ir tas, ka, pateicoties Paulas ieguldītajam laikam un enerģijai savu spēju uzlabošanā, dzīve ir palikusi labāka daudziem studējošajiem.

Alens Aleksandrs Čerņa

Alens Aleksandrs Čerņa. Cilvēks, kurš gada laikā ir audzis no Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes (DF) Studentu pašpārvaldes (SP) akadēmiskā virziena vadītāja līdz visas SP priekšsēdētājam, paralēli kļūstot par LU SP biroja darbinieku, studējošo senatoru. Un pat tad Alens devās tālāk savā izaugsmē un, beidzot savu termiņu kā DF SP priekšsēdētājam, kļuva par iekšējā virziena vadītāju Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdē un nu jau 2024. gadā ir šeit kā LSA prezidents.

Atskatoties uz pirmajiem studentijas pasākumiem, kurus Alens apmeklēja, ir palicis prātā citāts “Pirmais gads DF SP valdē, otrais kā DF SP priekšsēdētājam, trešais LU SP valdē un ceturtajā iešu uz LSA valdi”. Izlaižot nedaudz pa vidu, viņš visu sasniedza pusotra gada laikā.

Alens ar savu pozītivismu un degsmi darboties visnotaļ ir pelnījis titulu “Gada izaugsme”.

Gada projekts
Jauno patologu skola 2023

“Jauno patologu skola 2023” un šī projekta izveidotājas, Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes 4. studiju gada studentes Laura Sabīne Taurmane, Kristīne Berķe, piesaistot kā mentorus ārstu–patologu Dr. Miķeli Pūķi un rezidentu ārsta–patologa specialitātē, RSU Patoloģijas katedras docētāju Valteru Vīksni, 2023. gada rudens semestrī nāca klajā ar inovatīvu projektu medicīnā studējošajiem ar interesi iegūt plašākas teorētiskas un praktiskas zināšanas par patologa darba specifiku, patoloģisko izmeklējumu nozīmi, kliedējot jebkādus kļūdainus priekšstatus par šo specialitāti.

Projekta pamatideja balstījās uz nepietiekošu praktisku aspektu aplūkošanu no ārsta–patologa darba studiju ietvaros un ikgadējo nelielo interesi par rezidentūru šajā specialitātē. Studentes sākotnēji, vasaras beigās, centās nodibināt RSU Patoloģijas studentu zinātnisko pulciņu, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju ar vairāk nekā 30 studentu parakstiem par vēlmi būt pulciņa biedriem un idejas prezentāciju (līdzīgs pulciņš jau vairākus gadus ir arī LU), bet nesaņēma pietiekošu Studējošo pašpārvaldes (SP) atbalstu. Mēs apbrīnojam meiteņu gribasspēku un neatlaidību, jo, saņemot atteikumu no SP, tika meklēts cits ceļš, un tas ieguva brīvprātīga un uz zināšanu pilnveidi vērsta projekta veidolu studējošajiem. To, ka zināšanas patoloģijā un patoloģisko izmeklējumu nozīme daudzās medicīnas nozarēs kļūst arvien aktuālāka, atzīst vairāk nekā 50 studenti, kas pēdējo sešu mēnešu laikā ir iesaistījušies skolas teorētiskajās sēdēs un praktiskajās nodarbībās. Jau vairāki studenti šī projekta ietvaros ir sapratuši, ka vēlas tālāk doties tieši šajā specialitātē, un abu studenšu un piesaistīto ārstu darbs ir tiešām jānovērtē! Viņi četri to dara pilnīgi brīvprātīgi, jo viņiem tas patīk un viņi grib topošajiem ārstiem parādīt, ka patoloģija ir daudz kas vairāk par ierakstītām lekcijām studiju kursā. Arī šajā semestrī projekts turpinās, un, kā saka studentes, viņas ies līdz pēdējam, unoficiāls zinātniskais pulciņš šai rezidentūras specialitātei būs! Jaudīgs projekts bez nekādiem piesaistītiem līdzekļiem, tikai ar lielu mērķtiecību un vēlmi no pilnīgas nulles radīt ko vērtīgu medicīnas studentiem, tas ir paraugs citiem, kas pie pirmās neveiksmes pat ļoti labām idejām atmet ar roku. Vairāk par “Jauno patologu skolu 2023” var atrast Instagram @patologuskola.

Mēs vēlamies tiešām pateikt paldies šīm studentēm – par viņu laiku, gribu un resursiem, lai studentiem dotu pašu vērtīgāko – jaunas zināšanas, citu redzējumu uz nozari un piemēru, kā pastāvēt par savu mērķi.

Studējošo pašpārvalžu sadarbības forums KUBS 17

2023. gadā studējošo pašpārvalžu sadarbības forums KUBS norisinājās jau 17. reizi, kopumā pulcējot gandrīz 50 aktīvākos studentus no četrpadsmit Latvijas augstskolām. Dalībnieki četru dienu garumā attīstīja un pilnveidoja savas organizatoriskās un radošās prasmes, kā arī izdzīvoja foruma moto “Solis atpakaļ – divi uz priekšu”.

Ar dažādām pašizaugsmes veicināšanas aktivitātēm tika sasniegts forumā izvirzītais mērķis – studenti daudzveidīgāk izprata savu personību un tās mijiedarbību ar apkārtējiem cilvēkiem un sabiedrību kopumā. Lekcijas sevī iekļāva publiskās runas, uzstāšanās un improvizācijas treniņus, kā arī pieredzes stāstus par sabiedrisko līdzdalību un grūtību pārvarēšanu, kā saglabāt iekšējo mieru un pieņemt to, ka kļūdīšanās spēj mums daudz ko iemācīt. Forumu atbalstīja 20 sponsori, nodrošinot dažādus labumus īstenotajām aktivitātēm, dalībniekiem un foruma viesiem.

Organizatoru komandas saliedētība un savstarpējā sapratne veicināja dalībnieku izglītošanu arī ārpus foruma norises laika. Pēc foruma noslēguma dalībnieki regulāri izmanto gūtās prasmes savu pārstāvēto augstskolu pasākumos un personīgajā dzīvē. Foruma vērtību pierāda arī tas, cik bieži pēc foruma noslēguma dalībnieki un organizatori savā starpā tīklojas – tas norāda uz veiksmīgu sadarbību, ilgtermiņa savstarpējām attiecībām, jaunu ideju apmaiņu un kopīgu projektu izstrādi.

Pusotru mēnesi pēc foruma noslēguma norisinājās arī divu dienu pēc-semināra pasākums, ko organizēja foruma dalībnieki. Pasākuma laikā tika īstenotas dažādas komandu stiprināšanas un personīgās izaugsmes aktivitātes, kā arī lieliski novērots tas, ka dalībnieki pēc foruma ir spēcīgi attīstījušies, saliedējušies, stiprinājuši savas prasmes un spēruši soli augstāk savās karjeras gaitās.

Par forumu tik vienkārši nevar izstāstīt – tas ir jāpiedzīvo pašam!
KUBS KUBAM…

Baltic Organizational Meeting

Baltijas nacionālo studentu apvienību tīklu Baltic Organisational Meeting (BOM) veido trīs Baltijas studentu nacionālās organizācijas – Lietuvas Studentu apvienība (Lietuvos studentų sąjunga – LSS) un Igaunijas Nacionālās Studentu Federācija (Eesti Üliõpilaskondade Liit – EÜL), un Latvijas Studentu apvienība. Tīkls tiekas reizi gadā un strādā pie aktuālām tēmām. 2023. gada septembrī BOM tikās Rīgā par “Riskam pakļautie studējošie: Ukrainas studējošo integrācija”.

Diskusijās par ģeopolitiskās situācijas ietekmi reģionā, strādājot arī pie projektu ilgtspējas analīzes, galveno uzmanību pievēršot pieredzes apmaiņai ar Ukrainas studējošo integrāciju augstākās izglītības iestādēs, tika secināts, ka integrācijas izaicinājumu risināšanai atbildes rodamas, pielietojot dažādus rīkus, kas iekļauti rezolūcijas saturā. Rezolūcijā tiek uzsvērts, ka “BOM iestājas par atbalsta mehānismu pieejamību ikkatram studējošajam neatkarīgi no viņu dzīvesvietas vai statusa sabiedrības grupā, kam viņi ir piederīgi,” norādot uz plašo pārvaldāmo jautājumu loku un tiem pakļauto sabiedrības daļu.

Studyfest

Lielākais Latvijas studentu mūzikas festivāls jeb jaudīgākās mācību gada atklāšanas svinības – “STUDYFEST” pagājušā gada 27. oktobrī pulcēja vairāk nekā 2000 apmeklētāju Ķīpsalas izstāžu hallē BT1. Pasākuma galvenā daļa bija talantīgie un populārie mūziķi (OLAS, Wiesulis, Lauris Reiniks, Bermudu Divstūris, KRATA), kuri ar saviem koncertiem priecēja publiku.

Šogad tika izvēlēta mūziķu dažādība, lai ikviens apmeklētājs atrastu sev sirdij tuvāku izpildītāju. Papildus lieliskajai mūzikai norisinājās dažādas aktivitātes un konkursi, pateicoties sadarbībām ar dažādiem atbalstītājiem. Izklaides notika gan uz skatuves, gan visā pasākuma teritorijā, tāpēc katrā brīdī bija iespēja atrast kādu aizraujošu nodarbi. Emocijas hallē sita augstu vilni un dejas turpinājās līdz pat agram rītam!

Jūtu uzkurināšanai kā kārtīga iesildīšanās kalpoja “STUDYFEST” pre-party, kas norisinājās naktsklubā ‘Tower’. Tur uzstājās viens no populārākajiem šī brīža reperiem Prusax, kā arī nostaļģijas devu piešķīra duets Russel & Sabine Berezina.
Šis lielai daļai studentu ir gaidītākais pasākums, jo tas atver jaunas durvis, jaunu sākumu un dodenerģiju visam turpmākajam gadam!

International Student Conference in Health and Social sciences 2023

2023. gada 27. un 28. martā norisinājās Rīgas Stradiņas universitātes (RSU) Studentu pašpārvaldes (SP) rīkotā konference International Student Conference “Health and Social Sciences” (ISC). Pēc trīs gadu ilgas hibrīda formāta norises šogad ISC atgriezās klātienē.

Konference pulcēja gandrīz 2500 dalībniekus, taču savus zinātniskos darbus prezentēja aptuveni 400 studējošie no 25 dažādām valstīm. Darbus vērtēja starptautiska 160 pārstāvju žūrija. Studējošajiem bija iespēja piedalīties 19 veselības zinātnes un 4 sociālo zinātņu sesijās, kā arī 6 klīnisko gadījumu ziņojumu sesijās. ISC ir uz jauninājumiem vērsta konference, tāpēc šogad tā tika papildināta ar 2 jaunām sesijām, tostarp digitālās medicīnas un medicīnisko simulāciju sesiju.

Atklāšanas ceremonijā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Maksa Planka Evolucionārās antropoloģijas institūta bioinformātikas pētījumu grupas vadītāju bioloģijas zinātņu doktores Janet Kelso prezentāciju par mūsu izmirušo priekšteču genomiem, bioinformātikas nozīmi un revolūciju sekvencēšanas tehnoloģijā. Tāpat bija iespēja uzklausīt ukraiņu pētnieku grupas pārstāvi Marianna Prysiazhniuk, kas pēta un cīnās pret Krievijas propagandu un dezinformāciju. Konferences laikā notika arī 20 darbnīcas, kurās dalībnieki varēja pilnveidot savas zināšanas un diskutēt par aktuālām tēmām, piemēram, Evas Johansones darbnīcā par mūsu ikdienas rīcību ietekmi uz klimatu.

Interesentiem bija iespēja apmeklēt arī divas plenārsēdes par tagad un nākotnē aktuālām tēmām, piemēram, mākslīgo intelektu zinātnē un virtuālo realitāti.

ISC 2023 bija ne tikai iespēja prezentēt savus pētījumus starptautiskai žūrijai, bet arī vieta jebkuras jomas studējošajiem, kur uzzināt ko jaunu, pilnveidot sevi un veidot kontaktus ar citu valstu studējošajiem.

Rīgas Tehniskās universitātes sporta spēles “Ronīši”

Spēcīga un nemainīga Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) tradīcija jau vairākus gadu desmitus ir RTU rudens sporta spēles “Ronīši”, kas šogad norisinājās jau 34. reizi. “Ronīšu” vērtības ir RTU piedāvātā sporta kompleksa popularizēšana studentu vidū, komandas gara uzturēšana, sevis izaicināšana uz maksimāli labāko sniegumu, veselīga dzīvesveida popularizēšana, jaunu draugu un piedzīvojumu iegūšana, saules, jūras un piekrastes meža baudīšana, kā arī, protams, saliedēšanās ar citu Augstākās izglītības iestāžu (AII) studentiem.

Šogad tika sasniegts pirms tam nerealizēts 32 komandu mērķis, ierasto 24 vietā. Kā citi spilgātkie šī gada uzlabojumi ir – jaunizveidotā “Ronīšu” mājaslapa (ej.uz/sportoronisi), dažādu vizuālo materiālu atjaunošana (foto siena, baneri, organizatoru iepazīstinošas publikācijas Facebook, tiesnešu vestes un somas, roņu karogs, komandu karogi), ēdiena busiņi un sponsoru dāvanas ikvienam dalībniekam uz vietas pasākuma laikā. No tehniskās puses šogad tika izveidots maksimāli godīgs grafiks komandu savstarpējām izspēlēm, kā arī grafiki tika izspēlēti bez aizkavēšanās.

Tāpat šogad tika piedāvāta lielāka sporta veidu daudzveidība, iekļaujot arī jaunus sporta veidus (frisbijs, futbols, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (LNAA) veidota stafete, lāzertags, lecamaukla, orientēšanās).

Projekta organizēšanā iesaitītas arī citas AII – šogad organizatoros bija ne tikai RTU studenti un absolventi, bet arī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) un LNAA studenti. Vienmēr tiek aicinātas piedalīties arī citas AII un sadraudzības izglītības iestādes.
“Ronīši” vienmēr tiek asociēti ar jaudīgu mācību gada sākumu, iegūstot neaizmirstamas atmiņas un pozitīvu enerģiju turpmākajam mācību gadam. Vakara ballē “Ronīši” allaž centušies atbalstīt studentu grupas, popularizējot pašu studentu muzikālos projektus.
Šī ir nedēļas nogale, kuru vienmēr ļoti gaida ne tikai visa RTU saime, bet arī visa Latvijas studentija.

Gada sociāli atbildīgākā pašpārvalde
Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pāšpārvalde

Pagājušā gada laikā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studējošo pašpārvalde (SP) ir aktīvi iesaistījusies studējošo sociālās dzīves uzlabošanā. Šī gada laikā RSU SP ir turpinājusi nodrošināt studējošajiem iespēju saņemt sociālā atbalsta finansējumu, kurā studējošajam ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu tehniskajam nodrošinājumam un veselībai, lai veiksmīgāk spētu iesaistīties studiju procesā.

RSU SP ir turpinājusi aktualizēt zaļa un pasaulei draudzīga dzīvesveida nozīmi gan studējošo dzīvē, gan universitātes līmenī, realizējot ikgadējo projektu “Zaļš”, kurā bija iespēja uzzināt aktuālo informāciju šajos tematos, apmeklējot dažādas lekcijas un praktiskās darbnīcas, papildus tam, RSU SP aicina pasākuma dalībniekus izmantot vairākas reizes lietojamos traukus, lai samazinātu radīto atkritumu daudzumu. Pagājušā gada laikā RSU atpūtas un sporta bāzē tika izvietotiarī šķirošanas konteineri.

Projekts “Zaļš”, kā arī jaunais līgums ar RSU Psihosomatikas klīniku turpina aktualizēt studējošo psihoemocionālās veselības nozīmi, šis jaunais līgums sniedz studējošajiem iespēju fianasiāli draudzīgākā veidā saņemt psihoterapeitu palīdzību.

Latvijas Universitātes Studentu padome

Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome (SP) pēdējo gadu laikā ir īpaši izcēlusies ar savu sniegto ieguldījumu sociālajā jomā un attīstībā. Aktīvi ticis strādāts pie atkritumu šķirošanas ieviešanas LU ēkās, studentu informēšanas par psiholoģisko veselību, kā arī dažādiem jaunumiem, kas saistās ar stipendijām un cita veida atbalstu, piemēram, divas reizes gadā īstenojot sociālo programmu, kur dienesta viesnīcu (DV) iedzīvotāji var saņemt līdz pat 50 % atlaidi gultas vietas īrei.

Aizvadītajā gadā tika rīkotas Asinsdonoru dienas, mudinot studentus un mācībspēkus palīdzēt līdzcilvēkiem, ziedojot asinis. Papildus tam tika organizētas divas HIV, B un C hepatīta eksprestestu akcijas, mudinot cilvēkus pārbaudīties, attīstot izpratni par šo tēmu un slimības sekām. Kā arī tika noorganizētas divas talkas, kuru laikā tika sakopts LU piederošais Botāniskais dārzs.

Šajā pasākumā iesaistījās gan latviešu, gan ārzemju studenti, gan mācībspēki, gan darbinieki, gan absolventi. Svarīgi uzsvērt, ka februārī rīkoja Ukrainas piemiņas pasākumu, kura laikā tika pausts atbalsts Ukrainai ceļā uz uzvaru. Šī pasākuma ietvaros tika pīti aizsargtīkli, kurus tālāk nogādāja Ukrainas karavīriem frontē. Pasākums pulcēja dažādu tautību studentus, tai skaitā Ukrainas.

Papildus visam LU SP parādīja savu nostāju saistībā ar iekļaujošas un vienlīdzīgas sabiedrības veidošanu, piedaloties Riga Pride gājienā. Atbalsts tika pausts arī sociālajos tīklos un uz visiem universitātē izvietotajiem ekrāniem. Tas bija milzīgs solis uz priekšu, lai aicinātu ikvienu iestāties par cilvēku līdztiesībām, jo LU nav vieta neiecietībai.

Un šī ir tikai daļa no visa paveiktā sociālajā jomā pagājušajā gadā, paralēli visam tika aktualizēts jautājums par bērnu istabas izveidi Rakstu mājā, dienesta viesnīcu uzlabošanu, sociālās labklājības celšanu, dzimumu līdztiesībām, diskriminācijas novēršanu utt.

Gada ĶEZA
LU VFF SP pavasara balle “Sātana liturģija”

Vēstures un filozofijas fakultātes Studentu pašpārvaldes (VFF SP) pavasara balle “Sātana liturģija” saņēma negaidīti plašu reakciju sabiedriskajos medijos, lai arī organizatori atzīst, ka vajadzēja nedaudz uzmanīgāk pievērsties pasākuma apraksta un nosaukuma veidošanai (lai arī tas veidots labākajās VFF SP tradīcijās), tomēr nevar neatzīmēt, ka rezultāts bija negaidīts gan organizatoriem, gan fakultātes studentiem.

Kopumā medijos publicēti četri kritizējoši raksti, kā arī raisījās plaša diskusija sociālajos tīklos. Rezultātā pasākuma laikā pie ieejas notika neliela apmēra kristīgajai konfesijai piederīgo jauniešu protests, kas beidzās ar uzaicinājumu uz pašu pasākumu. Kopumā šo negaidīto uzmanības pievēršanu pasākumam var uzskatīt par īstu gada ķezu arī Latvijas studentijas ietvarā.

Norises ballē ietekmēja arī vēlākas izmaiņas Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) valdē, tāpēc šis pasākums uzskatāms par īpaša apmēra ķezu.

BA SP un X SP “Sporta spēles 2023”

gada Banku augstskolas Studējošo pašpārvaldes (BA SP) neveiksmīgākā sadarbība sporta spēļu organizēšanā ar Studējošo pašpārvaldi X. Sporta spēles ir viens no BA SP nozīmīgākajiem un lielākajiem pasākumiem gadā. Aizvadītajā gadā sporta spēles tika organizētas sadarbībā ar studējošo pašpārvaldi X, kur sadarbības rezultāts nonāca sūdzības.lv ziņojumu portālā. Sadarbība bija tik veiksmīga, ka X pašpārvalde birokrātisku iemeslu dēļ nevarēja iegūt parakstu pasākuma vietas nomas līgumam trīs mēnešu laikā pirms pasākuma un nezināmi ilgu laiku pēc pasākuma, tādējādi nesniedzot samaksu pasākuma norises vietai vēl krietni pēc pasākuma norises.

Sporta spēļu pirmajā stundā studenti dzesēja savus atspirdzinošos dzērienus duškabīnē 2. stāvā, rezultātā sākās plūdi no 2. stāva uz 1. stāvu caur lampām, bojājot elektrības vadus. Bet tas vēl nav viss! Šī diena ir leģendāra ar Latvijas–Kanādas hokeja spēli, kuras laikā sākās plūdi. Un visam pa virsu – dienu pirms pasākuma tika runāts par pasākuma atcelšanu, jo pašpārvalde X nespēja sakārtot savus dokumentus. Galu galā pasākums notika, kopā izlietojot aptuveni 5,5 tūkstošus eiro, taču uz pasākumu 200 plānoto dalībnieku vietā ieradās vien 30 dalībnieki.

Pasākuma rezultāts – kārtīga izklaide organizatoriem ar dažiem dalībniekiem par vairāk nekā 5 tūkstošiem eiro. Vai Jums ir bijusi tik dārga pašpārvalžu ballīte?

Augstskolas likuma grozījumi Valsts budžeta pieņemšanas pakete

Lai gan budžeta pieņemšana katru gadu nāk ar saviem izaicinājumiem, šogad augstākās izglītības kontekstā bija īpašs pavērsiens. Kopā ar budžeta paketi Izglītības un zinātnes ministrija arī piedāvāja veikt grozījumus Augstskolu likumā, samazinot padomes locekļu skaitu un ieviešot jaunu atsaukšanas un aizstāšanas kārtību gadījumā, ja augstskolas padomē ir tukšas vietas, kā arī ieviesa grozījumus uzsākot institucionālās finansēšanas modeļa pilotprojektu Rīgas Tehniskajā universitātē “no zila gaisa”.

Šis izraisīja diezgan lielu sašutumu no nozares par to, kādā tempā šie grozījumi tika virzīti, nepilnīgi iesaistot nozares organizācijas un augstskolas. Ņemot vērā to, kā tika virzīti šie grozījumi, Latvijas Studentu apvienība Ministru kabineta sēdē norādīja uz ministrijas bezkaunību, virzot šos grozījumus bez nozares saskaņojuma vai skaidra pamatojuma, izsaucot no ministres A. Čakšas repliku “Es esmu tā nekaunīgā ministre, kas vēlas kvalitatīvu izglītību!”.

Jaunā doktorantūras modeļa pieņemšanas process

Jāsaka, ka jaunais doktorantūras modelis, lai gan nav pat pieņemts Saeimā 3. lasījumā, jau vairs nav īpaši jauns. Ministru kabinets informatīvo ziņojumu par to pieņēma 2020. gada 16. jūnijā.

Saeima konceptuāli grozījumus atbalstīja 2023. gada 19. janvārī, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas raksts tajā pašā dienā beigās norādīja, ka jauno modeli ir plānots sākt ieviest no 2023. gada 1. septembra. 26.02.2024., šīs nominācijas rakstīšanas dienā, Zinātniskās darbības likums pirms 3. lasījuma joprojām atrodas Saeimas komisijā, kur tas nav līdz galam izskatīts, kas nozīmē, ka likuma grozījumi atrodas Saeimā jau vairāk nekā gadu un vienu mēnesi.

Patiesa ķeza.

Latvijas Universitātes Studentu padomes 2023. gada sasaukums

Aizvadīts gads kā neviens cits! 2023. gada sasaukums Latvijas Universitātes Studentu padomē (LU SP) sarunās tika izskatīts bieži – apspriesti gan notikumi ar priekšsēdētājas kundzi Evu Borsku, gan padomi un tās pašpārvaldēm kopumā.

Sasaukuma darbība noritēja raženi, jo biroja un projektu organizatoru amati tika piedāvāti atvērtā konkursā viskuplākajā skaitā, kāds līdz šim redzēts! Komanda auga strauji un drīz vien tika uzsākts arī rekordliels darbinieku apgrozījums, uzsākot periodisku atlūgumu plūsmu LU SP paskastītē, atlūgumu skaitam termiņa laikā iesoļojot divciparu skaitlī.

Protams, atceramies siltos vārdus publiskajā telpā no vadītājas par augstskolas studentu padomes unikālo (vismaz ugstākās izglītības iestāžu Studējošo pašpārvalžu (AII SP) vidū) kompetenci akadēmiskā godīguma jautājumos, kas apliecināta vairākkārt publiskajos medijos paustajos rakstos.

Vairākkārt pazibēja kāda ziņa par nelabvēlīgu vidi Studentu padomē, kas piedzīvoja savu kulmināciju rudens semestra sākumā, fakultāšu studējošo pašpārvaldēm uzsākot priekšsēdētājas atsaukšanas procesu, bet tomēr līdz beigām to nenovedot.

Viss labi, kas labi beidzas, tāpēc mācīsimies no kļūdām, vēlēsim veiksmi nākamajām paaudzēm un Aristotelī kliegsim kopā!

Rīgas Satiksmes studentu atlaižu ieviešanas process

2023. gads studējošajiem iesākās ar nepatīkamu pārsteigumu – ierastās Rīgas satiksmes 0,30 eiro biļetes vietā viens brauciens tagad izmaksāja 1,50 eiro. Kopš jaunās biļešu sistēmas ieviešanas Latvijas Studentu apvienība veica divas aptaujas, lai noskaidrotu studentu biļešu lietošanas paradumus. Pēc pirmās, kurā piedalījās 7000 studentu, janvārī tika iesniegta vēstule Rīgas Domē un aprīlī izveidota Mana Balss iniciatīva. Jūlijā sēdē Rīgas Domes deputāti nobalsoja, ka šis jautājums ir tālāk jāskata un augustā tas nonāca līdz Satiksmes un transporta komitejas sēdei un pēc vēl pāris mēnešu pauzes – vēl divās komitejas sēdēs.

Tikai decembrī, 11 mēnešus kopš pirmās vēstules, bija balsojums par atlaižu piešķiršanu. Lielais birokrātiskais process, kas pavadīja pirmo kolektīvo iesniegumu, kas tika iesniegts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, rada bažas par citām pilsoniskām iniciatīvām, kas var pazust dokumentu kalnos.

Šis notikums pavisam noteikti šogad šokēja tūkstošiem studējošo un lika viņu maciņiem pasvīst. Negaidīti mūsu vienreizējo braukšanas biļešu cenas Rīgas Satiksmes sabiedriskajā transportā tika paaugstinātas no 0,30 eirolīdz 1,50 eiro – par 1,20 eur. Kaut arī caur dažādām kampaņām, publikācijām, anketām, tikšanās reizēm ar Rīgas Satiksmes pārstāvjiem un došanos uz Saeimas komisijas sēdēm centāmies šīs alaides atgūt un atkal padarīt studējošo ikdienu vieglāku, tas tomēr neizdevās un vienreizējo braucienu cena vēl joprojām ir 1,50 eiro.


LSA Gada balvai 2023 publiskajā balsošanā iespējams piedalīties līdz 18. martam (ieskaitot).
Balso aizpildot aptauju:


Konkursa “Latvijas Studentu apvienības Gada balva” laikā tiek ievākti dati par nominētajām personām atbilstoši nolikuma 2. punktā minētajiem kritērijiem. Ievākto informāciju paredzēts publicēt sociālajos tīklos, pasākuma mājaslapā u.c. medijos, kā arī izmantot konkursa dalībnieku izvērtēšanas nolūkiem. Šādas personas datu apstrādes pamats ir organizatoru leģitīmās intereses veikt godīgu un atklātu konkursa dalībnieku izvērtējumu. Gadījumā, ja persona iebilst pret šādu personas datu apstrādi, persona var informēt organizatorus vai sūtīt iesniegumu uz e-pasta adresi lsa@lsa.lv.

Jautājumu gadījumā sazinies ar:

Alens Aleksandrs Čerņa
Latvijas Studentu apvienība / Student Union of Latvia
Iekšējā virziena vadītājs / Head of Internal Affairs
Adrese: Meža iela 1-k1, Rīga
Mob. tālrunis: +371 29 112 113
E-pasts: Alens.Cerna@lsa.lv

Skip to content