Latvijas studentu apvienība

Grozījumi Augstskolu likumā ļaus augstākajā izglītībā noteikt valsts eksāmenus

2. martā norisinājās Saeimas plenārsēde, kurā otrajā lasījumā tika apstiprināts likumprojekts par grozījumiem Augstskolu likumā. Šie jaunie grozījumi ļaus augstākajā izglītībā noteikt valsts eksāmenus kā studiju programmas sastāvdaļu. Sākotnēji tie tika rosināti, lai varētu ieviest vienotu jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Jaunie grozījumi paredz, ka Augstskolu likuma 58. pants tiks papildināts ar punktiem, kuros minēts, ka Ministru kabinets var noteikt, ka valsts pārbaudījuma sastāvdaļa atsevišķās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās ir valsts eksāmens. Valsts eksāmena organizēšanas, norises, finansēšanas, vērtēšanas, komisijas izveidošanas un tās darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.
Tāpat likumā tiks definēts, ka valsts eksāmena uzdevums ir noteikt studējošā zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas un attiecīgās profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas (ja attiecīgajai profesijai nav apstiprināta standarta) prasībām.

Joprojām gan turpinās diskusijas un jautājumi, kurus nepieciešams precizēt. Tajā skaitā arī valsts eksāmenu finansēšanas kārtība. LSA norāda, ka eksāmenu ieviešana nedrīkst radīt papildus finansiālo slogu uz studējošajiem, ņemot vērā faktu, ka eksāmena mērķis ir tikai zināšanu pārbaude. Līdzīgi arī LSA norāda uz to, ka būs nepieciešams grozīt Ministru kabineta noteikumus Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”, paredzot papildus finansējumu, lai nosegtu budžeta vietās studējošo eksāmena kārtošanas izmaksas.

Atbilstoši nostājām “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā” un “Par medicīnas izglītību Latvijā”, kuras Latvijas Studentu apvienības Dome apstiprināja aizvadītājā gadā, LSA atbalsta valsts eksāmenu ieviešanu.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content