Latvijas studentu apvienība

Grozījumi augstskolu likumā ļaus iegūt praksē balstītu doktora grādu mākslās

Saeima ceturtdien, 1. februārī galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Augstskolu likumā, kas paredz ieviest profesionālo doktora grādu mākslās. Līdz ar to studiju virziena “Mākslas” trešā studiju līmeņa studējošajiem būs iespēja iegūt ne tikai pētniecībā, bet arī mākslinieciskajā jaunradē balstītu izglītību. Plānots, ka studējošo uzņemšana šādās studiju programmās varētu sākties 2019. gada rudenī. Praktiskās mākslas doktorantūras ieviešanas procesā iesaistījās arī Latvijas Studentu apvienība (LSA).

Šobrīd iegūstamais zinātniskais grāds mākslās saistīts ar mākslas un kultūras procesu pētniecību, savukārt pēc jauno studiju programmu izveides būs iespējams iegūt arī profesionālā doktora grādu mākslās, kura būtiskākais nosacījums ir mākslas radīšana un mākslinieciskā jaunrade. Studentu apvienībai ir liels gandarījums par ieviesto jauninājumu, jo sākotnēji šo jautājumu bija aktualizējusi tieši LSA, tiekoties ar Kultūras ministri, un tam sekoja darbs, lai nodrošinātu pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā.

Līdz šim mākslas augstskolu absolventi, kuri vēlējas turpināt studijas mākslas jomās profesionālās doktora studiju programmās mākslās, ir aizplūduši no Latvijas un savu karjeru veidojuši ārpus tās robežām. Latvijā ir iespēja iegūt mākslas profesionālos grādus bakalaura un maģistra līmenī, un veiktie grozījumi drīzumā ļaus iegūt profesionālā doktora grādu. Jau šobrīd šādas studiju programmas pastāv lielākajā daļā Eiropas valstu, tostarp abās pārējās Baltijas valstīs. Profesionālā doktora studijas veicinās Latvijas kultūras un mākslas augstskolās studējošo konkurētspēju arī starptautiskā vidē: Latvijas kultūras un mākslas augstskolas spēs vienlīdzīgi ar citām valstīm iesaistīties Eiropas augstskolu tīkla aktivitātēs, veidojot kopīgas profesionālās doktora studiju programmas. Studenti, kam interesē praktiskā mākslas doktorantūra, vairs nebūs spiesti doties studēt ārpus Latvijas. Profesionālais doktora grāds mākslās ir nozīmīgs augstskolas absolventa konkurētspējas un kvalifikācijas līmeņa rādītājs Latvijas un starptautiskajā darba tirgū profesionālajās jomās, īpaši mākslas jomās – mūzikā un skatuves mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā. Ir nenoliedzami arī tas, ka ar šādu studiju programmu ieviešanu tiks sekmēta pētniecības un radoši mākslinieciskās darbības ciešāka mijiedarbība, nodrošinot kultūrizglītības sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content