Latvijas studentu apvienība

Grozījumi Izglītības likumā skar arī valodu lietojumu augstākajā izglītībā

Saeima pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis grozījumus Izglītības likumā, kas skar arī valodu lietojumu augstākajā izglītībā. Jaunais regulējums paredz, ka, ja studiju programma tiek īstenota kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas nav latviešu valoda, bakalaura, maģistra un doktora grāda ieguvei nepieciešamos darbi un diplomdarbi būs jāizstrādā un jāaizstāv tajā valodā, kurā īstenota studiju programma. Arī profesionālās kvalifikācijas eksāmeni tiks kārtoti studiju programmas īstenošanas valodā. Līdz šim likums paredzēja, ka gan profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami, gan diplomdarbi izstrādājami valsts valodā.

Latvijas Studentu apvienība (LSA) ļoti atzinīgi vērtē jauno regulējumu. Lai arī veiktas nozīmīgas izmaiņas, kas skar valodu lietojumu augstākajā izglītībā, LSA ieskatā, ir nepieciešams turpināt izmaiņu ieviešanu atsevišķos normatīvajos aktos ietvertajās prasībās, lai nodrošinātu augstākās izglītības iestāžu iespējas brīvāk organizēt savu darbu un īstenot studiju programmas vai to daļas svešvalodās. LSA uzskata, ka augstākās izglītības iestādēm ir jābūt tiesīgām patstāvīgi noteikt studiju programmu saturu, formas un īstenošanas valodu, kā arī lemt par svešvalodu lietošanu sava darba organizēšanā, kamēr vien augstākās izglītības iestādes rūpējas par valsts (latviešu) valodas izkopšanu un tās statusa uzturēšanu, kā arī nerada riskus savai darbībai.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content