Latvijas studentu apvienība

Izmanto iespēju un piesakies uz LSA projektu vadītāju vietām!

Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina trīs projekta vadītāja vakances uz projektiem Studentu Līderu forums, reflektantu informatīvā kampaņa “Augstskolu anatomija” un Senatoru un domnieku seminārs.

Studentu Līderu forums ir tradicionāls LSA rīkots forums, kas pirmo reizi tika īstenots 2002. gadā un kura mērķis ir vienot Latvijas studējošos, pilnveidot studentu līderību, stiprināt demokrātijas principus Studējošo pašpārvaldēs, radīt dalībniekos atbildību un uzlabot to zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā.

Reflektantu informatīvā kampaņa (RIK) “Augstskolu anatomija” ir tradicionāls LSA konsultatīvs projekts jauniešiem, kuri plāno uzsākt vai turpināt savas studiju gaitas. Laikā, kad vidusskolēnu satraukumu par centralizēto eksāmenu rezultātiem nomaina jauno studentu uzņemšanas kņada Latvijas augstskolās, informatīvā kampaņa ir topošo studentu iespēja iegūt objektīvu informāciju par studiju iespējām un ar studiju dzīvi saistītajiem jautājumiem no pašu studentu puses. Kampaņas misija ir sniegt augstskolu reflektantiem informatīvu palīdzību un draudzīgus padomus jautājumos, uz kuriem augstskolu reklāmas aktivitātes informāciju nesniedz, vai ir maldinošas.

Senatoru un domnieku seminārs jau vairākus gadus tiek organizēts ar mērķi veicināt studentu padziļinātu izpratni par senatoru un domnieku darbu, kā arī uzlabot zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā. Mijoties lekcijām, praktiskām aktivitātēm, simulācijām un diskusijām, dalībniekiem ir iespēja gūt, papildināt un stiprināt zināšanas par augstākās izglītības iestāžu uzbūvi un lēmējinstitūciju ietekmi augstskolu darbībā, salīdzināt augstskolu pārstāvniecību sistēmu un studējošo pieredzi tajā, kā arī studentu interešu apzināšanas un pārstāvēšanas veidus.

Projektu galvenā vadītāja pienākumi:

  • Projekta īstenošanas plāna izveide un realizācija atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām.
  • Projekta plānošana, atbalstītāju piesaiste un to atbildīga pielietošana.
  • Organizatorisko un cilvēkresursu vadības jautājumu risināšana.
  • Cieša sadarbība un informācijas par projekta progresu sniegšana LSA Valdei.

Pieteikties Studentu Līderu foruma un reflektantu informatīvā kampaņas “Augstskolu anatomija” vadītāju amatiem var līdz 31. janvāra plkst. 14.00, bet Senatora un domnieka semināra vadītāja amatam – līdz 24. janvāra plkst. 14.00. Kandidātiem elektroniski uz lsa@lsa.lv jāiesūta pieteikums, ietverot tajā CV, motivācijas vēstuli ar atbilstošā projekta vīziju brīvā formā, kas sevī ietver projektā izvirzītos mērķus un sasniedzamos rezultātus.

Ja uzskati sevi par pietiekami atbildīgu un spēcīgu organizatoru, kurš aiz sevis ir spējīgs vest komandu – piesakies vadīt projektu! Dalība iepriekšējo gadu seminārā, forumā un kampaņā un pieredze tā, vai citu projektu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību, izskatot pieteikumus.

Ar visiem projektu vadītājiem tiek slēgti brīvprātīgā darba līgumi.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content