Latvijas studentu apvienība

Ietekmē Latvijas Studentu apvienības darbību – kļūsti par tās padomnieku!

Latvijas Studentu apvienība (LSA) aicina pievienoties tās darbībai un kļūt par padomnieku finanšu, juridiskajos, projektu vadības vai rīcībpolitikas jautājumos. Ja vēlies pieņemt izaicinājumus un uzskati sevi par pietiekami atbildīgu personību – piesakies par padomnieku līdz š.g. 11. aprīlim, sūtot uz LSA elektroniskā pasta adresi (lsa@lsa.lv) amata kandidāta Curriculum Vitae (CV) un nelielu motivācijas vēstuli ar ietvertu vīziju par izvēlētā amata darbību. Padomnieku amati nav atalgoti (tiks slēgts brīvprātīga darba līgums).

Visu padomnieku viens no galvenajiem pienākumiem būs cieši līdzdarboties ar LSA Valdi, kuru veido prezidents, viceprezidents, Akadēmiskā virziena vadītājs, Sociālā virziena vadītājs un Iekšējā virziena vadītājs. Padomnieka finanšu jautājumos uzdevums būs nodrošināt efektīvu LSA finanšu plūsmu un budžeta izlietojumu, sniedzot konsultācijas LSA par finanšu jautājumiem, un veicināt sponsoru un atbalstītāju piesaisti LSA darbības nodrošināšanai. Padomnieks juridiskajos jautājumos rūpēsies, lai LSA Valde būtu kompetenta dokumentu sagatavošanā, normatīvo aktu ievērošanā un to analīzē, bet par kvalitatīvu LSA ikgadējo projektu, kā arī jaunu un radošu ideju īstenošanu rūpēsies padomnieks projektu vadības jautājumos. LSA padomnieka rīcībpolitikas jautājumos mērķis būs sniegt konsultācijas un palīdzību LSA Valdei politikas un augstākās izglītības telpas jautājumos, veicināt LSA Valdes kompetenci politikas izpratnē un pilnveidot LSA kā nozīmīgu augstākās izglītības politikas veidotāju jautājumos, kas skar studējošos.

Darbojoties LSA, Tu pilnveidosi savas profesionālās kompetences, radīsi izpratni par augstākās izglītības telpu, tās politiku un iegūsi plašu kontaktu loku studējošo pārstāvniecībā.

Lūgums, pirms kandidatūras pieteikšanas, iepazīties ar LSA padomnieku amatu aprakstiem! Iepriekšējā pieredze studējošo pārstāvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību, izskatot pieteikumus. Pieteikumus izvērtēs un lēmumu pieņems LSA Valde.

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar LSA prezidenti Mairu Belovu (maira.belova@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content