Latvijas studentu apvienība

Ievēlēti jaunie LSA Valdes locekļi

Sestdien, 22. aprīlī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde. Sēdes laikā tika ievēlēta apvienības jaunā valde, kā arī apstiprināts LSA biedra naudu un algu apmērs. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad LSA Valde sastāvēs no Prezidenta un četriem Valdes locekļiem – Viceprezidenta, Akadēmiskā virziena vadītāja, Sociālā virziena vadītāja un Iekšējā virziena vadītāja.

Par LSA Viceprezidentu vienbalsīgi ievēlēts Sandis Kārkliņš no Latvijas Universitātes. Viņš kā galvenās prioritātes savam darbam izvirzīja sadarbību ar studējošo pašpārvaldēm un darbu pie atgriezeniskās saites starp LSA un starptautiskajām studentu organizācijām, kā arī sadarbību ar pārējiem LSA Valdes locekļiem par jautājumiem, kas skar starptautisko dimensiju.

LSA Akadēmiskā virziena vadītāja amatā otro gadu pēc kārtas ievēlēts Arkādijs Zvaigzne no RTU Rīgas Biznesa skolas, kurš saņēma 22 LSA domnieku balsis. A. Zvaigzne kā galvenos uzdevumus Akadēmiskajā virzienā šajā gadā izvirza darbu saistībā ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu, studentu pārstāvniecības efektīvas darbības veicināšanu un augstākās izglītības finansēšanu. Tāpat viens no tuvākajiem paredzētajiem darbiem būs Pasaules bankas pētījums par augstākās izglītības pārvaldību. Kopš decembra A. Zvaigzne ir arī LSA pārstāvis Augstākās izglītības padomē.

Par Sociālā virziena vadītāju ar 21 balsi par, ir ievēlēts Matijs Babris no Rīgas Tehniskās universitātes. Viņš, vadot sociālo virzienu, plāno turpināt strādāt jau pie iesāktajiem darbiem, priekšplānā izceļot darbu pie kreditēšanas sistēmas uzlabošanas un studējošo kredītiem ar valsts galvojumu, kā arī strādāt pie sabiedriskā transporta maksas atvieglojuma un vides pieejamības jautājumiem personām ar invaliditāti.

LSA Iekšējo virzienu turpinās vadīt Dāvis Vēveris no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, kurš saņēma 15 domnieku balsis. D. Vēveris savā darbībā vēlas likt uzsvaru uz indivīdu iesaisti LSA darbā, viņu motivēšanu un studējošo pašpārvalžu kapacitātes celšanu ar informatīvām un praktiskām darbībām.

Atgādinām, ka 25. martā norisinājās LSA Kongress, kura laikā par apvienības prezidenti atkārtoti tika ievēlēta Maira Belova, kura saņēma 136 studējošo pārstāvju balsis.

Saskaņā ar LSA Statūtiem, tās Valde ir pastāvīgi funkcionējoša organizācijas izpildinstitūcija, ko ievēl LSA Dome, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content