Izglītības un zinātnes ministre virzīs paaugstināto stipendiju saglabāšanu rudens semestrim koalīcijas sadarbības sanāksmē

Šodien, 6. augustā, Latvijas Studentu apvienības prezidents Kristafers Zeiļuks un sociālā virziena vadītāja Elīza Dāldere tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci, lai pārrunātu stipendiju apmēru studējošajiem sākot no rudens semestra. Ministre, izprotot studējošo ekonomisko situāciju COVID-19 krīzes ietekmē, virzīs koalīcijai ierosinājumu pagarināt COVID-19 atbalsta mehānismu – paaugstinātas stipendijas 200 EUR/mēnesī apmērā. 

Tikšanās laikā LSA norādīja uz nepieciešamību par prioritāti atzīt papildu finansējuma piešķiršanu atbalsta mehānismiem studējošajiem COVID-19 pandēmijas ekonomisko seku ietekmē – valsts budžeta stipendijas 200 EUR/mēnesī apmēra saglabāšanu. Sarunā par finansējumu valsts budžeta stipendijām izcilākajiem studējošajiem ministre pauda gatavību jaunnedēļ virzīt šo jautājumu koalīcijas sadarbības padomes sēdē, lai sekmētu papildus finansējuma piešķiršanu 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestrim, kā arī 2022. gada budžetā kā ministrijas prioritāti virzīt valsts budžeta stipendiju apmēra saglabāšanu 200 EUR/mēnesī apmērā.

Latvijas Studentu apvienības prezidents Kristafers Zeiļuks: “Esam pateicīgi ministrei par atsaukšanos uz sarunu ar studējošo pārstāvjiem un izpratni par situācijas nopietnību, kā arī operatīvu rīcību, apņemoties virzīt šo jautājumu sadarbības sanāksmē jau pirmdien. Ceram, ka koalīcijas sadarbības sanāksmes dalībnieki arī izpratīs nepieciešamību atbalstīt studējošos un izcilnieku lomu augstākās izglītības attīstībā. Šādu atbalsta mehānismu saglabāšana ir solis pareizajā virzienā, veidojot sociāli atbildīgu valsts politiku, jo tikai paēdis studējošais spēj pievērsties studijām.”

COVID-19 krīze ir būtiski ietekmējusi sabiedrības, tā skaitā arī studējošo finansiālo stāvokli – ir nepieciešams saglabāt valsts budžeta stipendiju apmēru 200 EUR/mēnesī. LSA aptaujas “Par studējošo darba, ģimenes un studiju apstākļiem Latvijā” (2021) iegūtie dati liecina, ka šobrīd vairāk nekā puse studējošo paļaujas tikai un vienīgi uz pašu nopelnīto. Vecāku iespējas atbalstīt studējošo COVID-19 krīzes ietekmē ir samazinājušās. Ja pirms gada vairāk nekā pusei studējošo ienākumus veidoja divi avoti – darba alga (61%) un ģimenes un/vai partnera finansiālais atbalsts (57%), tad šogad tikai 43% studējošo var paļauties uz vecāku atbalstu. Lai tiektos uz izcilību augstākajā izglītībā, aicinām politiskos spēkus atbalstīt Latvijas izcilākos studējošos – jaunos speciālistus, lai viņi pilvērtīgi spētu pievērsties studijām, neuztraucoties par iztiku.


Studējošie valsts finansētajās budžeta vietās 2020./2021. mācību gadā saņēma divreiz lielāku stipendiju nekā iepriekš. Līdz šim tā jau septiņpadsmit gadus bijusi 99,60 EUR /mēnesī, bet šajā mācību gadā tā tika dubultota, sasniedzot 200 EUR/ mēnesī. Palielināts tika arī kopējais stipendiju saņēmēju skaits – tās papildus piešķīra vēl 743 studentiem. Šobrīd akadēmiskās stipendijas saņem tikai 5% studējošie, kas studē pilna laika klātienes valsts finansētās studiju vietās. Līdz ar to 81% studējošo paralēli studijām strādā. Arī darbā pavadītais stundu skaits uz vienu studējošo Latvijai ir visaugstākais Eiropā – vidēji 31 stundu/nedēļā studējošais pavada strādājot, visbiežāk ne tajā nozarē, kurā viņš studē.

Did you like this article? Share it with your friends!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content