Latvijas studentu apvienība

IZM sola strādāt pie augstākās izglītības finansējuma apmēra palielināšanas

29. augustā Latvijas Studentu apvienības (turpmāk – LSA) pārstāvji tikās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski un apsprieda apvienībai aktuālos jautājumus – LSA rīkoto apaļā galda diskusiju par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidi rezultātus, nākamā gada valsts budžetu augstākajai izglītībai, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LSA prioritātes nākamajam gadam.

Tikšanās laikā IZM pārstāvji informēja, ka pieprasījuši dubultot augstākās izglītības finansējumu valsts budžetā nākamo trīs gadu laikā, kas tostarp ļautu pāriet no minimālajiem tematisko jomu koeficientiem uz optimālajiem. LSA uzsver, ka IZM ierosinājumu ņemšana vērā budžeta sastādīšanā, tā paverot plašākas augstākās izglītības nozares attīstības iespējas.

LSA pirms vairākiem mēnešiem publicēja ziņojumu par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidi. Lai uzzinātu nozares viedokli, kā arī rastu optimālo risinājumu konstatētajām problēmām, vasaras periodā norisinājās apaļā galda diskusijas par ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem. Diskusiju starprezultāti tika pārspriesti arī ar IZM pārstāvjiem.

  • Valsts budžeta finansētas studiju vietas nepilna laika studijām. LSA uzskata, ka ir būtiski no valsts budžeta finansēt nepilna laika studiju vietas, lai veicinātu augstākās izglītības pieejamību arī tiem studējošajiem, kas dažādu apsvērumu dēļ neizvēlas studēt pilna laika studijās. IZM šādas izmaiņas neatbalsta, tā vietā rosinot problēmu atrisināt, veicot izmaiņas kreditēšanas sistēmā – padarot kredītus vieglāk pieejamus visām sabiedrības grupām un samazinot to procentu likmi. Ministrs norāda, ka izaicinājums, veicot šādas izmaiņas, būtu sadarbība ar bankām, kas kredītus izsniegtu.

  • “Sociālās” no valsts budžeta finansētās studiju vietas, kas ļautu studētgribētājiem no mazaizsargātajiem sociālajiem slāņiem iegūt valsts budžeta finansētas studiju vietas. Ministrs šādu ideju konceptuāli atbalsta, tajā pašā laikā atzīstot, ka tā būtu ieviešama tikai tad, ja tiek piešķirts papildu finansējums,

  • Izcilībā balstītas valsts budžeta finansētas studiju vietas. Priekšlikumā rosināts daļu no valsts piešķirtajām studiju vietām iedalīt, balstoties uz kvalitātes kritērijiem, kas izmēra augstskolu sniegumu vairākos aspektos. Ņemot vērā zemo augstākās izglītības finansējumu šobrīd, ieceri plānots īstenot papildu finansējuma piešķiršanas gadījumā. Gan ministrs K. Šadurskis, gan IZM pārstāvji konceptuāli atbalsta LSA ierosinājumus un ir gatavi sadarboties, lai ideju īstenotu.

  • Doktorantūrā studējošo atbalsta mehānismu veidošana un pilnveide. Diemžēl doktorantu stipendijas apjoms ilgstoši nav pieaudzis – jau kopš 2004. gada tas ir 113,83 eiro mēnesī. Zemais stipendiju apjoms neļauj doktorantiem pilnvērtīgi studēt, jo iztikas nodrošināšanai nepieciešams arī strādāt. IZM un LSA viedoklis šajā jautājumā ir vienāds – jāpalielina stipendijas apmērs doktorantiem.

LSA un IZM tikšanās reizē piedalījās ministrs K. Šadurskis, ministra biroja vadītājs A. Geižāns, ministra padomnieks M. Langrāts, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta (AIZID) direktora vietnieks zinātnes jomā D. Stepanovs, AIZID direktora vietniece augstākās izglītības jomā D. Jansone un AIZID direktora vietniece finanšu un statistikas jomā D. Laipniece. LSA pārstāvēja prezidents D. Freidenfelds un akadēmiskā virziena vadītāja J. Širina.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content