Latvijas studentu apvienība

Izsludināta LSA prezidenta amata kandidātu pieteikšanās

Tiek sasaukts LSA Kongress, kas 24. martā norisināsies Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā). Viens no kongresa darba kārtības punktiem būs nākamā LSA prezidenta vēlēšanas. Prezidenta amata kandidātu pieteikšanās norisinās līdz 15. martam.

Prezidenta pienākums ir pārstāvēt Latvijas studējošos politikas veidošanas procesos reģionālā, nacionālā un pārnacionālā līmenī, aizstāvot studējošo viedokli un ikdienā vadot Latvijas Studentu apvienības darbību. Ar Prezidenta amata aprakstu var iepazīties šeit.

Kandidātiem līdz 2018. gada 14. martam (ieskaitot) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV);
 2. Iesniegums, kurā apliecināta vēlēšanās kandidēt uz attiecīgo amatu;
 3. Amata kandidāta darbības programma attiecīgajā amatā;
 4. LSA biedra lēmums par kandidāta izvirzīšanu attiecīgajam amatam;
 5. Citi dokumenti pēc kandidāta ieskatiem.

Lai kandidētu vēlēšanās, pretendentam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – augstskolas studējošo pašpārvaldes – rakstisks izvirzījums un tas jāiesniedz LSA līdz 14. martam.

Dokumenti iesniedzami klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4-4 (ieeja no Vecpilsētas ielas 3 iekšpagalma) vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV–1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam, vai tie jānosūta elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Papildus šie dokumenti jāiesniedz arī elektroniski, sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv līdz noteiktajam datumam.

Kongresa dalībnieku reģistrācija notiks no plkst. 11.00, kongres sākums paredzēts 12.00.

Provizoriskā darba kārtība:

 1. Kongresa atklāšana
 2. Darba kārtības apstiprināšana
 3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
 4. Valdes ziņojums par LSA darbību 2017./2018.gadā
 5. Revīzijas komisijas ziņojums
 6. LSA gada pārskata apstiprināšana
 7. Prezidenta vēlēšanas
 8. Revīzijas komisijas vēlēšanas
 9. 2018./2019.gada budžeta apstiprināšana
 10. Statūtu grozījumu apstiprināšana

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content