Latvijas studentu apvienība

Izsludināta pieteikšanās akadēmiskā virziena vadītāja amatam

22. februārī augstskolā RISEBA, Rīgā, Meža iela 3, notiks LSA domes sēde, kurā viens no darba kārtības punktiem ir akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas. Kandidātu pieteikumi tiek gaidīti līdz 17. februārim.

Akadēmiskā virziena vadītāja amata mērķis ir nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studentiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā.

Aicinām iepazīties ar amata aprakstu.

Par pieteikšanos

Kandidātiem līdz 17. februāra plkst. 17.00 jāiesniedz šādi dokumenti:

  • kandidāta Curriculum vitae (CV),
  • motivācijas vēstule,
  • citi dokumenti pēc kandidāta ieskatiem.

Lai kandidētu par LSA akadēmiskā virziena vadītāju, kandidātam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – studējošo pašpārvaldes – rakstisks izvirzījums un tas jāiesniedz līdz domes sēdes sākumam.

Dokumenti iesniedzami

  • klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4-4 (ieeja no Vecpilsētas ielas)
  • vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam,
  • vai jānosūta tos elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Papildus fiziskā formā iesniegtajiem dokumentiem, tie jāiesniedz arī elektroniski, sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv.

Domes sēdes darba kārtība

12.00 Domes sēdes atklāšana

12.03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana

12.05 Izvirzījuma (nominācijas) sniegšana K. Sproģei Eiropas Studentu apvienības Valdes locekļa vēlēšanām

Ziņo starptautiskā virziena vadītāja K. Sproģe

12.19 Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana

12.25 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes

Ziņo prezidente J. Širina

12.30 2020./2021. gada budžeta projekta prezentācija

Ziņo prezidente J. Širina

13.00 Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas

14.00 Balsojums par kandidātiem

Pauze un balsošana par kandidātiem

14.25 Vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana

14.30 Domes un kongresa mandātu skaita apstiprināšana 2020./2021. gadam

Ziņo iekšējā virziena vadītājs I. Uhaņs

14.40 Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos

Ziņo prezidente J. Širina

14.55 Atskats uz 39.Eiropas Studentu konventu

Ziņo starptautiskā virziena vadītāja K. Sproģe

15.10 Grozījumu projekts LSA Statūtiem

Ziņo prezidente J. Širina

15.25 Konceptuālais ziņojums “Par augstskolu iekšējās pārvaldības maiņu”

Ziņo prezidente J. Širina

15.45 Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes

Ziņo valdes locekļi un biroja darbinieki

16.10 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

Ziņo pašpārvalžu pārstāvji

Informējam, ka domes sēdes laikā var tikt uzņemtas fotogrāfijas un videomateriāls, kas tiks izmantots publicitātes nolūkos.

LSA dome ir lēmējinstitūcija, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji – domnieki. Domes sēdēs tiek pausts viedoklis par aktualitātēm augstākajā izglītībā, diskutēts par izmaiņām normatīvajos aktos, lemts par LSA pozīcijām jautājumos, kas skar studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī pārskatīts LSA valdes locekļu izdarītais un aktualitātes augstskolu studējošo pašpārvalžu darbībā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content