Latvijas studentu apvienība

Izsludināta pieteikšanās trīs projektu vadītāju vietām

Izsludināta pieteikšanās projektu “Nākotnes studiju forums 2018”, “Senatoru un Domnieku seminārs 2018” un “Studentu līderu forums 2018” vadītāju vietām!

Nākotnes studiju foruma mērķis ir kopā ar sadarbības partneriem identificēt nepieciešamās reformas Latvijas augstākajā izglītības nozarē, lai sagatavotos nākotnes izaicinājumiem un tendencēm Latvijas augstākajā izglītības nozarē. Foruma mērķis ir apzināt, kāda ir nākotnes izglītība, iepazīstināt ar inovatīvām idejām, sasaistīt tās ar darba tirgus aktualitātēm un perspektīvām un augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu.

Senatoru un Domnieku semināra mērķis ir sniegt dalībniekiem rīkus, kas noderēs darbā augstskolu senātos, koledžu padomēs vai fakultāšu domēs, papildus apmācot dalībniekus, lai tie spētu nodot šīs zināšanas tālāk. Iepazīsties arī ar iepriekšējā Senatoru un domnieku semināra (Mērķis’17) atskatu!

Studentu līderu foruma mērķis ir vienot Latvijas studējošos, pilnveidot studentu līderību, stiprināt demokrātijas principus studējošo pašpārvaldēs, radīt dalībniekos atbildību un uzlabot to zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā, vienlaicīgi strādājot pie reālu rezultātu sasniegšanas jautājumos, kas saistīti ar augstāko izglītību. Iepazīsties arī ar iepriekējā SLF atskatu!

LSA projektu vadītāja galvenie pienākumi:

  • Pasākuma īstenošanas plāna izveide un realizācija atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām;
  • Finanšu plānošana, atbalstītāju piesaiste un to atbildīga pielietošana;
  • Organizatorisko un cilvēkresursu vadības jautājumu risināšana;
  • Cieša sadarbība un informācijas par projekta progresu sniegšana LSA Valdei.

Kandidātiem līdz 6. novembra plkst. 17.00 elektroniski uz lsa@lsa.lv jāiesūta pieteikums, ietverot tajā savu CV, motivācijas vēstuli, projekta vīziju brīvā formā un citus, viņuprāt, svarīgus dokumentus, e-pasta tēmā norādot, ka piesakās projekta vadītāja vietai.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content