Latvijas studentu apvienība

Izsludināta pieteikšanās uz LSA Prezidenta amatu

Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina pieteikšanos uz LSA Prezidenta amatu. LSA Prezidenta amatam var kandidēt tie Latvijā studējošie, kuru studiju vieta ir augstskola vai koledža, kuras studējošo pašpārvalde ir LSA biedrs.

Prezidenta kandidātus var izvirzīt līdz 29.februārim. Izvirzītājs var būt ikviens LSA biedrs – augstskolu studējošo pašpārvalde.

Līdz 7.marta, plkst. 17.00, prezidenta kandidātam LSA Valdei rakstveidā jāiesniedz pieteikums un dokumenti atbilstoši LSA Prezidenta ievēlēšanas kārtībai:
• LSA biedra lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam amatam;
• Iesniegums, kurā apliecināta vēlēšanās kandidēt uz attiecīgo amatu;
• Amata kandidāta darbības programma attiecīgajā amatā;
• Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV);
• Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

Dokumenti jāiesniedz LSA birojā Mārstaļu iela 2/4 (ieeja no Vecpilsētas ielas) vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4, Rīga, LV – 1050). Šie dokumenti jāiesniedz valdei arī elektroniski sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv.

LSA Prezidents tiks ievēlēts LSA Kongresā, kas šogad notiks 19.martā, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā (Jelgavas iela 1, Rīgā).

LSA Prezidents pārstāv Latvijas studējošos intereses nacionālā līmenī, iesaistās izglītības politikas veidošanas procesos, aizstāv studējošo viedokli, ikdienā vadot Latvijas Studentu apvienības darbību.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content