Latvijas studentu apvienība

Izsludinātais Veselības aprūpes finansēšanas likums skar arī studējošos

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis jauno Veselības aprūpes finansēšanas likumu. Tas arī pilna laika studējošajiem paredzēs tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros. Paredzēts arī palielināt no valsts budžeta piešķirto finansējumu veselības nozarei, tostarp arī medicīnas izglītībai un rezidentu algu palielinājumam.

Likums paredz, ka 2018. būs pārejas gads, bet 2019. gadā Latvijā sāks darboties valsts obligātā veselības apdrošināšana. Valsts apmaksātas medicīniskās palīdzības minimumu saņems visi iedzīvotāji neatkarīgi no veikto sociālo iemaksu apmēra. Savukārt, lai saņemtu pārējos valsts apmaksātos pakalpojumus, iedzīvotājam būs jābūt valsts obligātajai veselības apdrošināšanai. To iegūs personas, kuras maksā sociālās iemaksas vai brīvprātīgi veic iemaksas sociālajai apdrošināšanai. Tomēr vairākas iedzīvotāju grupas, arī pilna laika studējošos, apdrošinās valsts.

Likumā paredzēts arī tas, ka, sākot ar 2020. gadu, veselības aprūpei tiks piešķirts finansējums 4% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Papildu pozitīvā vēsts ─ šogad tiks palielināts ārstniecības personu, tostarp rezidentūrā studējošo (rezidentu), zemākās mēnešalgas likme par slodzi, ņemot vērā 2018. gadā pieejamo finansējuma apmēru.

Iepriekš Veselības ministrija konceptuālajā ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” ir norādījusi, ka medicīnas izglītības nodrošināšanai līdz 2023. gadam nepieciešams novirzīt 3,1 miljonu eiro, nodrošinot papildu 50 studiju vietas rezidentūrā katru gadu. Lai nodrošinātu garantētu plāna īstenošanu, LSA un Latvijas Jauno ārstu asociācija (LJĀA) bija aicinājusi Saeimas atbildīgās komisijas likumprojektā norādīt un paredzēt veselības nozares budžeta pieaugumu medicīnas izglītībai. Finansējuma pieaugums paredzēts arī medicīnas izglītībai.

LSA kopā ar LJĀA iesaistījās un sekoja līdzi likumprojekta izstrādei un virzībai Saeimas atbildīgajās komisijās, izsakot savus priekšlikumus par normām, kas skar studējošos, it īpaši rezidentus. Īpaši LSA kopā ar LJĀA uzsvēra  nepieciešamību studējošos paredzēt tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros. Lai arī šobrīd valsts apdrošināšana būs paredzēta pilna laika studējošajiem, neaptverot citu studiju formās studējošos, likumā paredzētā norma no 2019. gada, kad Latvijā sāks darboties valsts obligātā veselības apdrošināšana, skars ļoti lielu studējošo skaitu (t.i. visus pilna laika studējošos).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content