Latvijas studentu apvienība

Izsludinātas sociālā virziena vadītāja un LSA pārstāvja AIP vēlēšanas

Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludinājusi pieteikšanos vēlēšanām divos amatos – sociālā virziena vadītāja (LSA valdes locekļa) un LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē (AIP). Vēlēšanas plānotas LSA Domes sēdē, kas notiks 10. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes telpās (Lielā iela 2, Jelgava). Kandidātu pieteikumi abiem amatiem tiks pieņemti līdz 2. novembra plkst. 17.00.

Sociālā virziena vadītāja amata mērķis ir veicināt augstākās izglītības brīvu pieejamību ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem.

Augstākās izglītības padome ir Saeimas apstiprināta Latvijas Republikas patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu. LSA pārstāvi AIP apstiprina uz 2 gadiem. Šobrīd LSA pārstāvis AIP ir Arkādijs Zvaigzne.

Kandidātiem līdz 02.11.2018. plkst. 17.00 jāiesniedz šādi dokumenti:

 • kandidāta Curriculum Vitae (CV),
 • motivācijas vēstule,
 • citi dokumenti pēc kandidāta ieskatiem.

Lai kandidētu par LSA sociālā virziena vadītāju, kandidātam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – studējošo pašpārvaldes – rakstisks izvirzījums un tas jāiesniedz līdz Domes sēdes sākumam.

Dokumenti jāiesniedz vienā no trim veidiem:

 • klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4-4 (ieeja no Vecpilsētas ielas), iesūtot tos arī elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv,
 • vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam,  iesūtot tos arī elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv,
 • vai sūtot tos elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

10. novembra Domes sēdes darba kārtība

Reģistrācija Domes sēdes dalībniekiem no plkst. 11.30.

 • 12:00 Domes sēdes atklāšana
 • 12:03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
 • 12:05 Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes (Ziņo valdes locekļi un biroja darbinieki)
 • 12:30 Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana
 • 12:35 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes (Ziņo finanšu un sadarbības vadītāja D.Roga)
 • 12:45 LSA pašreizējā pārstāvja Augstākās izglītības padomē atskats par padarīto 2 gadu laikā (Ziņo LSA pārstāvis AIP Arkādijs Zvaigzne)
 • 13:00 LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē vēlēšanas
 • 13:20 Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas
 • 13:40 Balsojums par kandidātiem
 • 13:43 Pauze un balsošana par kandidātiem
 • 14:05 Vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana
 • 14:10 Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos (Ziņo prezidents D.Freidenfelds un akadēmiskā virziena vadītāja J.Širina)
 • 14:35 Atskats uz Starptautiskajām apmācībām studentiem-ekspertiem augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā (Ziņo akadēmiskā virziena vadītāja J.Širina)
 • 14:45 D.Freidenfelda skatījums par LSA attīstību, nākotni un studējošo iesaisti tajā (Ziņo prezidents D.Freidenfelds)
 • 15:10 Informācija par Zinātnes fonda attīstību (Ziņo akadēmiskā virziena vadītāja J.Širina un finanšu un sadarbības vadītāja D.Roga)
 • 15:25 Aptauja par studējošo iesaisti pētniecībā (Ziņo akadēmiskā virziena vadītāja palīgs studējošo interešu pārstāvniecībā zinātnes jautājumos Ksenija Tarasova)
 • 15:35 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes (Ziņo pašpārvalžu pārstāvji)

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content