Latvijas studentu apvienība

Jaunieši piedāvā savus ierosinājumus augstākās izglītības sasaitei ar darba tirgus prasībām

6. februārī Latvijas Studentu apvienība (LSA) prezentēja jauniešu veidotas rekomendācijas augstākās izglītības sasaistei ar darba tirgu. Rekomendāciju izstrāde notika projekta „Ideju forums: “Darba tirgus prasību sasaiste ar augstākās izglītības saturu. Jauniešuperspektīva.” Ietvaros un darbs pie tām tika uzsākts jau 2012. gada vasarā uzsākot diskusijas jauniešu starpā un vēlāk forumā „Darba tirgum – Derīgs!” tikās visu augstākās izglītības politikas veidojošās organizācijas un studenti, lai diskutētu par konkrētiem scenārijiem situācijas uzlabošanai.Jauniešu bezdarbs un ierobežotās iespējas darba tirgū pēc izglītības iestāžu absolvēšanas pēdējos gados ir bijis viens no visvairāk apskatītajiem jautājumiem gan medijos, gan lēmumpieņēmēju gaiteņos Eiropā un citur pasaulē. Jaunieši ir viena no lielākajām sabiedrības daļām un jauniešu bezdarbs šobrīd draud ar ekonomisku un sociālu krīzi nākotnē, tādēļ ir būtiski to apzināties un meklēt risinājumus jau tagad.

„Svarīgi, ka „derīgs” ir ne tikai projekta tiešais rezultāts – rekomendācijas augstākās izglītības politikas veidotājiem, bet arī citi paralēli radītie ieguvumi. Par lielu ieguvumu var uzskatīt vismaz 100 jauniešus, kas dažādos projekta posmos ir ne vien iesaistījušies un piedāvājuši savu redzējumu par absolventu iespējām iekļauties darba tirgū, bet arī guvuši jaunu pieredzi, diskutējot ar citu valstu jauniešiem un saprotot, ka var strādāt plecu pie pleca ar politikas veidotājiem darba grupās kā līdzīgs ar līdzīgu. Manuprāt, šīs diskusijas bija vērtīgas arī iesaistītajām pusēm, jo lika tām sanākt kopā un ieklausīties citu redzējumā par iespēju augstāko izglītību veiksmīgāk sasaistīt ar darba tirgu. Arī finanšu līdzekļu piesaiste LSA, izmantojot Eiropas Savienības un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sniegtās iespējas, ir vēl nebijusi prakse, kuru jāturpina un jāattīsta,” projekta rezultātus skaidro LSA projekta vadītājs – Rihards Blese.Rekomendācijas augstākās izglītības sasaistei ar darba tirgu tika fokusētas, studentu un jauniešu uzņēmējspēju attīstīšanai, jo tautsaimniecībai vēl vērtīgāki par labi sagatavotiem darbiniekiem, ir pārliecināti un konkurētspējīgi darba devēji.Ar rekomendāciju pilnu saturu var iepazīties šeit:

• Projekta rezultātu apkopojums – publikācija: http://issuu.com/dtdforums/docs/dtd_publikacija
• Jauniešu izstrādātās rekomendācijas: http://issuu.com/dtdforums/docs/dtd_rezultats_rekomendacijas
Pasākums tiek organizēts projekta “Ideju forums: Darba tirgus prasību sasaiste ar augstākās izglītības saturu. Jauniešu perspektīva” ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros. Pasākums noslēgs aktivitāšu ciklu, kas palīdzēja apzināt Latvijas studentu redzējumu par to, kā attīstīt saikni starp darba tirgu un izglītības sistēmu. Projekts septembra beigās pulcēja jauniešus un saistītās organizācijas starptautiskā forumā „Darba tirgum – derīgs!”, lai radošo darbnīcu, diskusiju un viedokļu apmaiņu veidā izveidotu vienotu vīziju izglītības pilnveidošanai atbilstoši darba tirgus prasībām.Projektu organizē Latvijas Studentu apvienība sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem.LSA ir jumtorganizācija, kas pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content