Latvijas studentu apvienība

Kā LSA atšķiras no augstskolu pašpārvaldēm?

Augstskolu likumā noteikta ne vien studējošo pašpārvalžu, bet arī Latvijas Studentu apvienības (LSA) loma – tā ir organizācija, kuru veido visu akreditēto augstskolu pašpārvaldes, un kas pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā.

Lai LSA spētu pārstāvēt visu studentu intereses, pašpārvaldes deleģē pārstāvjus LSA lēmējinstitūcijās – kongresā un domē –, kur tiek pieņemti lēmumi ne vien par organizācijai būtiskiem jautājumiem, bet arī par Latvijas studentu viedokli, ko LSA pārstāv darbā ar augstākās izglītības politikas veidotājiem un citiem nozares partneriem.

Ar ko LSA atšķiras no augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldēm?

Atšķirībā no augstskolu pašpārvaldēm un citām studentu organizācijām, LSA ir likumā noteiktas tiesības pārstāvēt visu Latvijas studentu viedokli gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, sniedzot atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu – likumu un Ministru kabineta noteikumu – projektiem. Tas nozīmē, ka likumu izstrādātājiem ar LSA viedokli jāiepazīstas. Tāpat LSA ir tiesīga deleģēt pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un Citās institūcijās.

LSA pārstāv visu Latvijas studentu viedokli arī starptautiski. Primāri tas notiek trīs organizācijās, kuru biedrs ir LSA – Eiropas Studentu apvienībā, Ziemeļvalstu studentu apvienību tīklā un Baltijas valstu studentu apvienību tikšanās reizēs.

Visbeidzot, LSA nemitīgi strādā un sadarbojas arī ar saviem biedriem – augstskolu un koledžu pašpārvaldēm. LSA reizē sniedz gan platformu sadarbībai starp pašpārvaldēm, gan iespēja vērsties pēc palīdzības nepieciešamības gadījumā.

Ar kādiem jautājumiem LSA strādā?

LSA strādā ar augstākās izglītības finansēšanas jautājumiem, studiju kvalitāti un zinātni, studiju pieejamību un apstākļu uzlabošanu augstskolās, dažādu mazāk aizsargātu grupu veiksmīgu iekļaušanos studijās, augstākās izglītības internacionalizācijas veicināšanu, kā arī pašpārvalžu veiksmīga darba un aktīvistu izaugsmes iespēju nodrošināšanu.

Daži no LSA panākumiem pēdējo gadu laikā:

  • 2016. gada rudenī apturēts plānotais budžeta vietu skaita samazinājums par vairāk nekā 3,5 tūkstošiem.
  • Izmaiņas studiju un studējošā kreditēšanas sistēmā, kas no nākamā gada ļaus iegūt kredītu ar pilnīgu valsts galvojumu, tā padarot kredītus vieglāk pieejamus visiem studentiem.
  • Ieviesta praksē balstīta doktorantūra mākslās – iespēja nodarboties ar māksliniecisko jaunradi, ne vien zinātnisko pētniecību –, līdzīgi kā daudzās citās Eiropas valstīs.
  • Studentu iesaiste studiju virzienu vērtēšanas procedūrās kā pilnvērtīgiem ekspertiem.

Kāpēc vērts iesaistīties LSA darbībā?

LSA ir iespēja darboties ar politikas jautājumiem, redzēt, kā tiek pieņemti lēmumi, kāds ir likumu grozīšanas process. Gan studējošo pašpārvaldes, gan LSA ļauj studentiem pirmo reizi piedzīvot, kā realitātē darbojas demokrātija, un kļūt līdzatbildīgam sev svarīgu un aktuālu lēmumu pieņemšanā.

Raksts veidots kampaņas “Zināt, mācēt, darīt” ietvaros. Kampaņu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content