Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par daļu no LSA Valdes! Vēlēšanas jau 9. aprīlī

Jau iepriekš vēstīts, ka š.g. 19. martā Latvijas Studentu apvienības Kongresā par prezidenti tika ievēlēta Maira Belova. Kā ierasts, pēc prezidenta vēlēšanām, tiek vēlēta jauna LSA Valde. Šogad LSA Valdes vēlēšanas notiks 9. aprīļa LSA Domes sēdē, kas norisināsies Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra telpās (adrese: Anniņmuižas bulvāris 26a). Domes sēdes sākums plkst. 11:00 (reģistrācija no plkst. 10:00).

Saskaņā ar LSA Statūtiem, tās Valde ir pastāvīgi funkcionējoša organizācijas izpildinstitūcija, ko ievēl LSA Dome, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji.

Ikvienam ir iespēja pieteikt savu kandidatūru uz kādu no LSA Valdes amatiem. Lai kandidētu Valdes vēlēšanās, pretendentam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – augstskolas studējošo pašpārvaldes – rakstisks izvirzījums un to jāiesniedz LSA prezidentei papīra formā līdz Domes sēdes sākumam. Ja, vēlēšanām sākoties, deleģējums nav saņemts, pretendents nevar piedalīties vēlēšanās.

Pamatojoties uz LSA prezidentes Valdes modeli, var pieteikties uz šādiem amatiem:
Viceprezidents. Galvenais pienākums ir Latvijas studentu pārstāvniecība starptautiskā mērogā un augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšana ikdienas LSA Valdes darbā, aktualizējot starptautiski apstiprināto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā, atbilstoši noteiktajām pozīcijām un ievērojot studējošo intereses, un aizvietot prezidentu prombūtnes laikā.
Akadēmiskais virziena vadītājs. Nacionālās politikas līmenī strādā uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studentiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā arī ārējā kvalitātes novērtēšanā.
Sociālā virziena vadītājs. Veicina augstāko izglītību brīvi pieejamu ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem.
Iekšējā virziena vadītājs. Rūpējas par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citām iekšējām lietām, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas darbībai, nodrošinot padziļinātu LSA biedru iesaisti organizācijas ikdienas darbā.

Lūgums, pirms kandidatūras pieteikšanas, rūpīgi iepazīties ar LSA Valdes locekļu amatu aprakstiem! LSA prezidente aicina studējošo pašpārvaldes uz LSA Valdes amatiem izvirzīt studentus, kuru prasmes un kompetences atbilstu amatu aprakstos minētajam.

Kandidātiem līdz š.g. 6. aprīļa plkst. 15:00 jāiesniedz šādi dokumenti:
• LSA biedra lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam amatam.
• Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV).
• Amata kandidāta motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par izvēlētā virziena (amata) darbību.
• Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

Dokumenti iesniedzami klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4 (ieeja no Vecpilsētas ielas) vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4, Rīga, LV – 1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam, vai jānosūta tos elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Papildus šie dokumenti jāiesniedz arī elektroniski sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv.

Uz LSA Domes sēdi, kurā notiks Valdes vēlēšanas, tiek aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar LSA prezidenti Mairu Belovu (maira.belova@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content