Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par “Kam rūp students? 2024” projekta vadītāju!

Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina pieteikšanos uz semināra “Kam rūp students? 2024” (KRS?) galvenā organizatora brīvprātīgo vietu!

Kandidātam līdz 13. maija plkst. 23.59 elektroniski uz lsa@lsa.lv jāiesūta pieteikums ar pievienotu CV, motivācijas vēstuli un projekta vīziju brīvā formā, kas sevī ietver projekta izvirzītos mērķus un sasniedzamos rezultātus. 

Semināra KRS? galvenā organizatora pienākumi ir:

  • Semināra īstenošanas plāna izveide un realizācija atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām;
  • Finanšu plānošana, atbalstītāju piesaiste un to atbildīga pielietošana;
  • Organizatorisko un cilvēkresursu vadības jautājumu risināšana;
  • Cieša sadarbība ar un informācijas par projekta progresu sniegšana LSA Valdei;

Kam Rūp Students?

Tas ir trīs dienu motivācijas un iedvesmas seminārs, kas ik gadu vienkopus pulcē jaunos un atraktīvos pašpārvalžu aktīvistus, lai pilnveidotu viņu zināšanas par studējošo pašpārvaldēm un LSA kā institūciju, kas pārstāv studentus, izspēlējot dažādas simulācijas un piedāvājot izglītojošas lekcijas.

Paralēli izglītojošajām lekcijām un simulācijām, katram no semināra KRS? dalībniekiem tiek sniegta motivācijas un iedvesmas deva, pateicoties interesantu un spilgtu personību stāstiem un padomiem. Šo trīs dienu laikā jaunieši iemācās sastrādāties ar tikko iepazītiem cilvēkiem, kuri ar laiku kļūs par viņu kolēģiem. Nav noslēpums, ka KRS? laikā ir izveidojušās neskaitāmas draudzības un arī lieli sadarbības projekti.


Ja uzskati sevi par pietiekami atbildīgu un spējīgu cilvēku, piesakies vadīt projektu! Dalība projektā iepriekš un pieredze tā vai citu projektu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību, izskatot pieteikumus. Norādām, ka piedalīšanās projektā ir brīvprātīga un tiek nodrošināta bez atalgojuma.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content