Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par LSA akadēmiskā vai sociālā virziena vadītāju!

Tiek izsludināta kandidātu pieteikšanās LSA akadēmiskā virziena vadītāja un sociālā virziena vadītāja vēlēšanām. Tās notiks 16. jūnija LSA Domes sēdē, kas norisināsies Latvijas Kultūras akadēmija (Rīga, Ludzas iela 24). Domes sēdes sākums 12:00 (reģistrācija sēdei no 11:30).

Pamatojoties uz LSA prezidenta Valdes modeli, var pieteikties uz šādiem amatiem:

  • Akadēmiskā virziena vadītājs. Amata mērķis: Nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studentiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā.

  • Sociālā virziena vadītājs. Amata mērķis: Veicina augstāko izglītību brīvi pieejamu ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem.

Saskaņā ar LSA Statūtiem, Valde ir pastāvīgi funkcionējoša organizācijas izpildinstitūcija, ko ievēl LSA Dome, kuru veido studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji. Ikvienam ir iespēja pieteikt savu kandidatūru uz kādu no LSA Valdes amatiem. Lai kandidētu Valdes vēlēšanās, pretendentam jāsaņem vismaz viena LSA biedra – augstskolas studējošo pašpārvaldes – rakstisks izvirzījums un tas jāiesniedz LSA prezidentam papīra formā līdz Domes sēdes sākumam. Ja, vēlēšanām sākoties, deleģējums nav saņemts, pretendents nevar piedalīties vēlēšanās.

Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties ar LSA Valdes amatu aprakstiem!

Kandidātiem līdz 11. jūnija plkst. 17:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV).
  • Amata kandidāta motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par izvēlētā virziena (amata) darbību.
  • Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

LSA biedra rakstisks lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam LSA Valdes amatam jāiesniedz LSA prezidentam papīra formā līdz 16. jūnija Domes sēdes sākumam. Studējošo pašpārvaldes tiek aicinātas uz LSA Valdes amatiem izvirzīt studentus, kuru prasmes un kompetences atbilstu amatu aprakstos minētajam.

Dokumenti jāiesniedz klātienē LSA birojā Mārstaļu iela 2/4 (ieeja no Vecpilsētas ielas) vai sūtot pa pastu (Latvijas Studentu apvienībai, Mārstaļu iela 2/4, Rīga, LV – 1050) ar pasta zīmogu līdz pēdējam pieteikšanās datumam, vai jānosūta tos elektroniski uz e-pastu lsa@lsa.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kā arī papildus jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu lsa@lsa.lv.

Lai pārbaudītu kandidātu gatavību amatam, pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām katrs kandidāts saņems uzdevumu, kura atrisinājums būs jāiesūta elektroniski līdz 13. jūnijam un jāprezentē LSA Domes sēdē.

Uz LSA Domes sēdi, kurā notiks LSA Valdes locekļu vēlēšanas un būs dzirdamas kandidātu uzrunas, tiek aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LSA prezidentu Dāvi Freidenfeldu (davis.freidenfelds@lsa.lv).

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content