Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par LSA deleģētu pārstāvi, lai aizstāvētu studējošo viedokli!

Piesakies par LSA delēģetu pārstāvi, lai valsts mērogā pārstāvētu studējošo viedokli un intereses! 

Iepazīsties ar institūciju aprakstiem un sūti pieteikumu uz lsa@lsa.lv

Kļūstot par pārstāvi, iegūsi iespēju:

 • Tuvāk iepazīt valsts politikas veidošanas procesu;
 • Pārstāvēt studentu intereses valsts mērogā;
 • Iegūt jaunus kontaktus.

Lai pieteiktos par pārstāvi, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • motivācijas vēstule attiecīgajai pārstāvniecības vakancei.

Par pārstāvi vari pieteikties:

 • Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisijā

Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisiju veido 8 komisijas locekļi, kuri kontrolē un pārskata Aizsardzības ministrijas pieņemtos lēmumus, kā arī pieņem lēmumus par iesaukšanu alternatīvajā dienestā, darbojoties atbilstoši savai un pārstāvētās institūcijas kompetencei un sekojot līdzi iesaucamo tiesību un tiesisko interešu ievērošanai. (Pieteikšanās termiņš – 20. jūlijs)

 • Jaunatnes konsultatīvajā padomē

Jaunatnes konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu dažādos pārvaldes līmeņos (pašvaldības, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī), kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Padomes izstrādātajiem lēmumiem ir ieteicošs raksturs. (Pieteikšanās termiņš – 21. jūlijs)

 • Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvā padomē

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidota padome, kuras sastāvā ir iekļauti IZM, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Studentu apvienības, nodibinājuma “Iespējamā misija” un studiju programmu pārstāvji, kā arī nozares eksperti. Padomei uzdots pārraudzīt informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā” iekļauto priekšlikumu iedzīvināšanu pedagoģijas izglītības studiju jaunveides procesā un sniegt atzinumus par konceptuāliem un stratēģiskiem pedagogu izglītības sistēmas attīstības jautājumiem. (Pieteikšanās termiņš – 27. jūlijs)

 • Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē (AIKNP)

Padome apstiprina studiju kvalitātes komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku, studiju kvalitātes komisijas nolikumu un apelācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku. Tās sastāvu veido Latvijas Darba devēju konfederācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Rektoru padomes, Akadēmiskās informācijas centra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Koledžu asociācijas, Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji. (Pieteikšanās termiņš – 27. jūlijs)

 • Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju piešķiršanas komisijā 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju piešķiršanas komisiju veido pieci locekļi, kas izskata pretendentu pieteikumus stipendijām vasaras skolām un studijām ārvalstīs. Komisija pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt stipendiju, kā arī izveido rezerves kandidātu sarakstu prioritārā secībā. (Pieteikšanās termiņš – 27. jūlijs)

 • UNESCO Konsultatīvās padomē “Izglītība visiem”

UNESCO Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu ieviešanu Latvijā ar mērķi nodrošināt izglītības pamatvajadzības ikvienam. Pasaulē globālais rīcības plāns “Izglītība visiem” pievēršas dzimumu, sociālās un etniskās vienlīdzības ievērošanai izglītības iegūšanas procesos. (Pieteikšanās termiņš – 27. jūlijs)

Jautājumu gadījumā sazinies ar LSA prezidenti Lienu Levadu (liene.levada@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content