Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par LSA Valdes locekļa palīgu!

Aicinām pievienoties Latvijas Studentu apvienības (LSA) komandai kā valdes locekļu palīgiem! To iespējams izdarīt, līdz 9. maijam aizpildot pieteikuma anketu, atbildot uz jautājumiem par pieredzi izvēlētajā jomā, kā arī uzrakstot nedaudz par sevi.

Pieteikties vari šeit!

Droši atver anketu un izvēlies amatu, jo tieši tur uzzināsi vairāk par tā pienākumiem un prasībām.

Akadēmiskais virziens

Palīgs augstākās izglītības finansēšanas jautājumos

Jā vēlies izprast finansēšanas izaicinājumus ar kuriem šobrīd saskarās augstākās izglītības iestādes, to kā tiek sadalīti līdzekļi pa augstskolām un studiju virzieniem un iesaistīties LSA darbā pie jauna nacionāla augstskolu finansēšanas modeļa apzināšanas, rekomendāciju izstrādes studējošo pašpārvaldēm droši piesakies!

Palīgs studējošo interešu pārstāvniecībā zinātnes jautājumos

Studiju procesam nebūtu jābūt tikai par lekciju apmeklēšanu un eksāmenu nokārtošanu, bet arī par studējošo iesaisti pētniecībā, jaunu risinājumu rašanā un sabiedrības problēmu atrisinšanā. Ja piekrīti šim apgalvojumam, tad noteikti droši vari pieteikties par palīgu šajā pozīcijā! Kopīgi varēsim strādāt pie zinātnes popularizēšanas studējošo vidū, atvērtas zinātnes principu ieviešanas Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kā arī doktorantūras studējošo vajadzību apzināšanas un risināšanas.

Palīgs studentcentrētas izglītības jautājumos

Viens no kvalitatīvas augstākās izglītības stūrakmeņiem ir tieši studentcentrētas izglītības principu īstenošana. Ja tevi interesē augstākās izglītības kvalitāte, vēlies izprast un uzlabot Latvijas likumdošanu, uzlabojot studiju pieredzi ikvienam studējošajam Latvijā, tad šī pozīcija varētu būt tieši priekš tevis! Kopā strādāsim pie LSA nostājām, atzinumiem un viedokļiem jautājumos, kas aptver gandrīz visus Latvijas augstākās izglītības telpas aspektus.

Sociālais virziens

Palīgs augstākās izglītības pieejamības jautājumos

Pieejamība ir nozīmīgs elements augstākās izglītības ieguvē. Tajā ietilpst ne tikai fiziskā vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem, bet arī pieejamības nodrošināšana digitālai videi, studējošo un AII personāla izglītošana, pieejamība studējošajiem ar mācību traucējumiem, kā arī finansiālā atbalsta iespēju nodrošināšana. Ja vēlies apgūt jaunas zināšanas un prasmes šajā jomā, kā arī palīdzēt ar tādu jautājumu risināšanu kā stipendiju pilnveide, diskriminācijas novēršana un drošas vides veidošana AII, sociālais virziens gaidīs tavu pieteikumu!

Starptautiskais virziens

Palīgs Latvijas augstākās izglītības internacionalizācijas jautājumos

Vai vēlies strādāt ar starptautisko studējošo labbūtību un iekļaušanu Latvijas augstākajā izglītībā? Ja jā, tad šī pozīcija ir domāta tieši tev! Kopā strādāsim pie risinājumiem un iniciatīvām nacionālā līmenī kuras piedāvāt politikas veidotājiem, studējošo pašpārvaldēm un augstākās izglītības iestādēm.

Palīgs starptautisko studējošo interešu pārstāvniecības jautājumos

Ja esi ieinteresēts studējošo pārstāvniecību padarīt pieejamu ikvienam tās interesentam, sniedzot atbalstu un iespēju sarunai arī ārvalstu studējošajie, tad kļūsti par palīgu starptautisko studējošo interešu pārstāvniecības jautājumos! Kopā apzināsim lielākos izaicinājumus starptautiskajiem studējošajiem un to risinājumus, kā arī izvērtēsim LSA nepieciešamās darbības veiksmīgākai ārvalstu studējošo integrācijai.

Iekšējais virziens

Palīgs LSA sēžu un projektu koordinēšanā

Studējošo pārstāvju dalība tevis rīkotās sēdēs un pasākumos izklausās pēc lieliskas iespējas? Tad piedāvājam tieši tev pievienoties mūsu komandai un palīdzēt sarīkot neaizmirstamus seminārus, produktīvas sēdes un daudzus citus projektus! Kļūsti par mūsu palīgu LSA sēžu un projektu koordinēšanā.

Palīgs biedru iesaistes un organizācijas iekšejo procesu jautājumos

Ja vēlies iepazīties un komunicēt ar dažādām Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldēm, piedaloties LSA attīstišanā, tad šī palīga pozīcija ir domāta tieši tev! Kopīgi strādāsim ar pašpārvalžu problēmu apzināšanu, risināšanu un biedru saliedētības jautājumiem.

Prezidents

Palīgs IT sistēmu izstrādē un uzturēšanā

Informācijas sistēmas, WordPress, Google pakalpojumi un citi līdzīgi risinājumi atbilst tavam prasmju kopumam, kā arī vēlies sniegt palīdzīgu roku LSA komandai? Tad šī iespēja ir tieši tev! Kļūsti par mūsu palīgu IT sistēmu izstrādes un uzturēšanas jautājumos!

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content