Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par LSA valdes locekļa palīgu!

Ja vēlies ne tikai sniegt ieguldījumu, bet papildināt zināšanas un prasmes kādā no LSA darbības jomām, kļūsti par LSA valdes locekļa palīgu! Piesakies kādam no palīgu amatiem līdz 13. martam (ieskaitot), aizpildot anketu!

Prezidentes palīgi

Prezidentes palīgs IT jautājumos

Ja esi ar IT jautājumiem uz “tu” un vēlies palīdzēt attīstīt LSA mājaslapu un citus resursus, piesakies palīga amatam! Būs iespēja pilnveidot savas prasmes un gūt pieredzi, sadarbojoties ar lietotājiem. 

Prezidentes palīgs akadēmiskajos jautājumos

Ja vēlies iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi jautājumos, kas saistīti ar ārējo un iekšējo kvalitātes nodrošināšanu, studentu iesaisti zinātnē un augstākās izglītības pārvaldību, piesakies palīga amatam! Kopā strādāsim ar normatīvo aktu grozījumiem, organizēsim studentu-ekspertu apmācības un risināsim citus jautājumus. 

Prezidentes palīgs projektu koordinēšanā

Nianšu izzināšana, precizitāte un atvērts skatiens iepretim iespējām paplašināt LSA darbības lauka iespējas un tvēruma loku – ja jūties ieinteresēts darboties iepriekš minēto apsvērumu lokā, kļūsti par Prezidentes palīgu projektu koordinēšanā! Ar līdzdalības un sadarbības pamatprincipiem kopēji izskatīsim iespējas pieteikties projektiem, lai piesaistītu papildu finansējumu LSA un studentijas kapacitātes stiprināšanai.

Viceprezidentes palīgs

Viceprezidentes palīgs normatīvo aktu jautājumos

Palīga uzdevumos ietilptu palīdzēt viceprezidentes dažādu nolikumu, kārtību un citu normatīvo aktu izskatīšanā un sagatavošanā. Ir vēlama iepriekšēja pieredze studējot par vai strādājot ar normatīvajiem aktiem, lai viceprezidente varētu arī vērsties pēc padoma.

Starptautiskā virziena vadītājas palīgs

Sabiedriskās līdzdalības un starptautautiskā virziena vadītājas palīgs ārējās komunikācijas jautājumos ar ārvalstu studējošajiem

Kultūru atšķirību izpratnes vērtība komunikācijas stiprināšanā ar ārvalstu studējošajiem kalpo ne vien par sadarbības stiprinošu elementu, bet arī par savstarpējā atbalsta veidojošu procesu. Ja esi ieinteresēts studentijas vidi padarīt pieejamu ikvienam tās interesentam, sniedzot atblastu un iespēju sarunai arī ārvalstu studējošajiem, tad kļūsti par sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena amata vadītājas palīgu ārējās komunikācijas jautājumos ar ārvalstu studējošajiem! Kopā izstrādāsim komunikācijas stratēģijas plānu, apzināsim līdzšinējās komunikācijas specifiku, kā arī izvērtēsim LSA nepieciešamās darbības veiksmīgākai ārvlastu studējošo integrācijai studējošo pārstāvniecībā.

Sociālā virziena vadītājas palīgi

Sociālā virziena vadītājas palīgs augstākās izglītības pieejamības jautājumos

Ja tev rūp temati, kas saistīti ar studējošo fizisko un mentālo veselību, kļūsti par sociālā virziena vadītājas palīgu augstākās izglītības pieejamības jautājumos! Kopīgi strādāsim ar jautājumiem, kas saistīti ar mentālās veselības atbalsta pieejamību studējošajiem gan augstākās izglītības iestādēs, gan ārpus tās, kā arī ar augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar dažādiem funkcionēšanas ierobežojumiem, apkoposim pieejamo informāciju un aktualizēsim šos tematus plašāk ar mērķi veicināt gan mentālās veselības atbalsta, gan vides pieejamību.

Sociālā virziena vadītājas palīgs sociālekonomiskajos jautājumos

Ja tev rūp temati, kas saistīti ar studējošo sociālajiem un ekonomiskajiem dzīves apstākļiem un iespējām pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez dažādu apstākļu radītiem šķēršļiem, un izproti jautājumus, kas saistīti ar augstākās izglītības finansēšanu, atbalsta mehānismiem studējošajiem, kreditēšanas sistēmu u.c., kļūsti par sociālā virziena vadītājas palīgu sociālekonomiskajos jautājumos! Kopīgi strādāsim pie sociālekonomiskajiem jautājumiem un aktualizēsim nepieciešamību veicināt labvēlīgākus studējošo sociālos un ekonomiskos dzīves apstākļus. 

Sociālā virziena vadītājas palīgs diskriminācijas jautājumos

Ja tev rūp iekļaujošas vides veicināšana un diskriminācijas gadījumu novēršana, kļūsti par Sociālā virziena vadītājas palīgu diskriminācijas jautājumos! Kopīgi strādāsim pie augstākās izglītības iestāžu diskriminācijas indeksācijas aptaujas izveides, lai apzinātu dažādas diskriminācijas situācijas augstākajā izglītībā un izstrādātu rekomendācijas diskriminācijas novēršanai un veicinātu iekļaujošas vides pasākumu organizēšanu. 

Par apstiprināšanu palīga amatā sazināsimies pa tevis norādīto e-pasta adresi. Ja tiksi apstiprināts kādā no amatiem, ar Tevi tiks noslēgts brīvprātīgā darba līgums.  Piedāvājam arī pielāgot palīga uzdevumus un slēgt prakses līgumu, ja Tev ir tāda vajadzība. Palīgu darba grafiks būs brīvs, ņemot vērā nepieciešamību un iespējas veikt amata pienākumus. 

Ja vēlies pieteikties vairākiem amatiem, tad, lūdzu, aizpildi pieteikuma anketu katram amatam atsevišķi. Pieteikties vari līdz 13. martam (ieskaitot)! 

Jautājumu gadījumā sazinies ar LSA valdes locekli, par kura palīgu vēlies kļūt. 

E-pasta adresi vai telefona numuru meklē https://www.lsa.lv/kontakti/ 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content