Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par LSA valdes vai biroja palīgu!

PAPILDINĀTS – pieteikšanās turpinās līdz 9. septembrim!

Aicinām pieteikties Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes locekļu un biroja darbinieku palīgu pozīcijām. To iespējams izdarīt, līdz 25. septembrim aizpildot pieteikuma anketu, atbildot uz jautājumiem par pieredzi izvēlētajā jomā, kā arī vispārīgiem jautājumiem.

Ar katru no palīgiem tiks noslēgts brīvprātīgā darba līgums. Vajadzības gadījumā piedāvājam arī iespēju pielāgot palīga uzdevumus un slēgt prakses līgumu. Palīgu darba grafiks būs brīvs, ņemot vērā nepieciešamību veikt nepieciešamos uzdevumus un palīga iespējas veltīt tam laiku. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LSA darbinieku, kura palīga amatam piesakies. E-pasta adresi vai telefona numuru meklē lsa.lv/kontakti

Prezidentes palīgi

Prezidentes palīgs studējošo pašpārvalžu jautājumos

Prezidente meklē savu labo roku komunikācijas veicināšanai ar LSA biedriem – studējošo pašpārvaldēm (SP). Īpašs uzsvars vērsts uz tām SP, kuras LSA ikdienišķajā komunikācijā ilgāku laiku nav piedalījušās. Tev būs iespēja kļūt par nākamo soli ceļā uz jaunu sadarbību, pievienoties tikšanās reizēs ar sen neredzētām vai iepriekš nesatiktām SP un būt viņu atbalstam un palīdzīgai rokai nākamajos pakāpienos viņu SP attīstībā un sadarbībā ar LSA. Palīga pienākumos ietilpst palīdzība komunikācijā ar SP, domniekiem un aktīvistiem, apzinot viedokli par konkrētām tēmām un informējot par aktualitātēm, darbs pie studējošo kā vienlīdzīgu un neatkarīgu partneru atzīšanas augstskolās un koledžās veicināšanas un LSA aktīvistu kapacitātes celšanas, kā arī katram studējošajam atvērtas vides veicināšanas LSA.

Prezidentes palīgs koledžu jautājumos

Prezidente meklē palīgu sadarbībai ar koledžu studējošo pašpārvaldēm. Palīga pienākumos ietilptu komunikācija ar koledžu studējošo pašpārvaldēm, kas šobrīd nav LSA biedri, galvenos problēmjautājumus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības sektorā apkopošana un palīdzības sniegšana (organizēt un piedalīties tikšanās reizēs, asistēt dokumentu sagatavošanā) valsts iestādēm, Latvijas Koledžu asociācijas, Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomes u.c. organizāciju pārstāvjiem. Iepriekš iegūta vai nepabeigta koledžas (1. līmeņa profesionālā augstākā) izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību kandidātam.

Prezidentes palīgs projektu jautājumos

Tevī tāpat kā manī virmo vēlme izmēģināt roku jaunu iniciatīvu un ideju realizēšanā LSA? Vēlies palīdzēt pie LSA ikgadējo projektu rīkošanas? Gribi izmēģināt savus spēkus projektu pieteikumu rakstīšanā ārēja finansējuma piesaistei vai arī uzzināt, ko nozīmē šādu projektu administrēšana un uzraudzība? Ja atbilde ir jā, es ar prieku ar tevi sastrādāšos, lai kopā attīstītu LSA projektus un ļautu tiem sasniegt vēl vairāk!

Prezidentes palīgs atbalstītāju piesaistes jautājumos

Palīgam būs iespēja apgūt un pilnveidot savas iemaņas atbalstītāju un sponsoru piesaistē, palīdzot izstrādāt LSA sadarbības piedāvājumus, uzlabojot LSA pamatdarbību un pēc nepieciešamības palīdzot arī LSA ikgadējo projektu organizatoru komandām. Tev būs iespēja veidot lieliskas profesionālās saites ar dažādu uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem, organizējot tikšanās, veidojot LSA ilgtermiņa sadarbību, kā arī piedāvāt un realizēt savas idejas, kuras mēs ļoti novērtēsim.

Akadēmiskā virziena vadītāja palīgi

Akadēmiskā virziena vadītāja palīgs medicīnas izglītības jautājumos

Palīga pienākumos būtu apkopot galvenos problēmjautājumus medicīnas izglītībā augstākās izglītības sektorā un sniegt palīdzību (piedalīties tikšanās reizēs, asistēt dokumentu sagatavošanā) darbā ar Veselības ministrijas, Latvijas Jauno ārstu asociācijas u.c. organizāciju pārstāvjiem.

Akadēmiskā virziena vadītāja palīgs ārējās kvalitātes novērtēšanas jautājumos

Darbs ietvers LSA studentu-ekspertu tīkla koordinēšanu – studentu pārstāvju dalības nodrošināšanu akreditācijas un licencēšanas vizītēs. Pildot amata pienākumus, būs iespējams padziļināti izprast to, kas ir kvalitātes nodrošināšana, stiprināt akreditācijas un licencēšanas procesu, kā arī iepazīties ar starptautisko skatījumu uz augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu.

Akadēmiskā virziena vadītāja palīgs studējošo interešu pārstāvniecībā zinātnes jautājumos

Amata pienākumos ietilps darbs pie zinātniskajiem jautājumiem – piedalīšanās atzinumu rakstīšanā, sadarbība ar zinātniekus pārstāvošām organizācijām (piemēram, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību), kā arī dalību LSA dienas kārtības veidošanā zinātniskajos jautājumos. Pildot šos pienākumus, būs iespējams likt pamatus un stiprināt jaunu LSA darbības virzienu, tīkloties ar augsta līmeņa zinātniekiem, kā arī stiprināt savu izpratni par zinātnes jautājumiem.

Sociālā virziena vadītāja palīgi

Sociālā virziena vadītāja palīgs pieejamas (cilvēkiem ar invaliditāti) izglītības jautājumos

Tavos pienākumos ietilps SP aktīvistu un sociālā virziena vadītāju informēšana par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar vides, mācību materiālu un studiju procesa pieejamību cilvēkiem ar dažāda veida fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, sadarbības uzturēšana ar LR Tiesībsarga biroju un stiprināšana ar tematiski saistošajām interešu pārstāvniecībām. Tev būs iespēja gūt pieredzi konsultatīvajā darbā, dodoties uz Latvijas augstskolām un tiekoties ar to SP vadītājiem. Tāpat notiks darbs pie kopēju sociālā virziena jautājumu risināšanas, stratēģiju vadlīniju izstrādes.

Sociālā virziena vadītāja palīgs iekļaujošas izglītības jautājumos

Palīga pienākumos ietilps SP aktīvistu un sociālā virziena vadītāju informēšana par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar nevienlīdzīgas attieksmes identificēšanu un novēršanu augstākās izglītības kontekstā, informācijas ievākšana un apkopošana, informatīvu materiālu saturiskās izstrāde. Tāpat palīgs piedalīsies sadarbības uzturēšanā ar tematiski saistītajām interešu pārstāvniecībām. Tev būs iespēja gūt pieredzi konsultatīvajā darbā, dodoties uz Latvijas augstskolām un tiekoties ar to SP vadītājiem. Notiks darbs pie kopēju sociālā virziena jautājumu risināšanas, stratēģiju vadlīniju izstrādes.

Starptautiskā virziena vadītāja palīgi

Starptautiskā virziena vadītāja palīgs ārzemju studentu jautājumos

Palīga pienākumos būtu palīdzība komunikācijā ar SP par ārzemju studentu pārstāvniecību, informācijas apkopošana par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar ārvalstu studējošajiem Latvijā, rekomendāciju veidošana, kā arī atbalsts ārvalstu studentu iekļaušanai LSA darbā.

Starptautiskā virziena vadītāja palīgs Eiropas iniciatīvu attīstības jautājumos

Palīga pienākumos ietilpst darbs ar Boloņas procesa reformu Latvijā ieviešanu, argumentācijas sagatavošana lobijam dažādām iesaistītajām pusēm, kā arī palīdzība virziena vadītājai informācijas apkopošanu par citām Eiropas līmeņa iniciatīvām (Eiropas universitātes, Eiropas studenta karte, utml.).

Tulkotājs

Tavs pienākums būs LSA mājaslapas un citu sociālo tīklu satura tulkošana no latviešu un angļu valodu, lai veidotu organizāciju iekļaujošu ārvalstu studējošajiem un sniegtu iespēju partnerorganizācijām no citām valstīm būtu iespēja regulāri uzzināt par mūsu aktualitātēm. Tāpat atbalstīsi starptautiskā virziena vadītāju LSA pašnovērtējuma ziņojuma izveidē (tulkošana, gramatikas pārbaude utml.).

Biroja vadītāja palīgi

Biroja vadītāja palīgs LSA vēstures un sasniegumu apkopošanā

Tev interesē, kas bija LSA pirmais prezidents? Kad LSA panāca, ka studējošie tiek pārstāvēti augstskolas senātā? Vēlies uzzināt, cik ilgi LSA birojs atrodas Vecrīgā? Izrakņāties pa tām mistiskajām mapēm, kas cita citai blakus guļ LSA birojā? Tad tu būsi lielisks palīgs LSA vēstures un sasniegumu apkopošanā! Darba pienākumos ietilps palīdzība senāku un mazāk senu dokumentu un materiālu kārtošanā, vēsturisko faktu un sasniegumu apkopošana, u.c. iniciatīvas pēc taviem ieskatiem.

Biroja vadītāja palīgs tehniskā atbalsta jautājumos

Palīga pienākumos ietilps biroja tehniskā aprīkojuma pārraudzīšana un uzlabošana, kā arī elektronisko sistēmu uzturēšana, e-pasta listu administrēšana u.c. lietas pēc taviem ieskatiem un spējām. Būsim ļoti priecīgi, ja tev ir programmēšanas un darba ar informācijas tehnoloģijām prasmes.

Sabiedrisko attiecību vadītāja palīgi

Sabiedrisko attiecību vadītāja palīgs datu analītikas un vizualizācijas jautājumos

Ja esi gatavs palīdzēt apstrādāt datus no pētījumiem par augstāko izglītību un informāciju, kuru LSA uzkrāj un apkopo ikdienā, meklējam tieši tevi! Pieredze datu apstrādē un to vizualizēšanā (ar Power BI vai citu rīku palīdzību) tiks uzskatīta par priekšrocību!

Sabiedrisko attiecību vadītāja palīgs audiovizuālā satura izveidē

Sabiedrisko attiecību vadītāja meklē cilvēku, kas palīdzētu LSA ārējai komunikācijai pāriet no vārdiem uz uztveramāku un uzrunājošāku formātu – infografikām vai video. Piesakies, ja vēlies veidot vizuālos materiālus, ar ko papildināt LSA sociālajos tīklos ievietotās ziņas, vai ja esi gatavs palīdzēt, veidojot video par augstākās izglītības telpā un studējošo pārstāvniecībā nozīmīgajiem notikumiem. Tev būs iespēja īstenot savas idejas un redzējumu, pasniedzot LSA un studentiem svarīgo plašākai publikai.

LSA pasākumu fotogrāfs

LSA meklē cilvēku ar savu kameru un vismaz nelielu pieredzi fotografēšanā un bilžu apstrādē, kurš vēlas veltīt laiku LSA domes sēžu un projektu fotografēšanai. Kļūstot par fotogrāfu, dalība visos pasākumos nebūtu obligāta, tomēr tu būtu pirmais, kuru uzrunāsim daudzu pasākumu iemūžināšanai.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content