Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par pārstāvi ESU biedru sapulcē!

Izsludināta pieteikšanās Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvju vietām Eiropas Studentu apvienības (European Students’ Union – ESU) 77. biedru sapulcē, kas no 1. līdz 7.decembrim norisināsies Maltā. Biedru sapulces laikā tiks apstiprināta jauna ESU pozīcija par sociālo dimensiju, pieņemta nostāja par nākamā gada jūnijā gaidāmo izglītības ministru konferenci un Boloņas procesa nākotni, prezentēts LSA pašnovērtējuma ziņojums, kā arī izskatītas citas studējošiem svarīgas tēmas. Vairāk informācijas 77. biedru sapulces mājaslapā.

ESU biedru sapulce ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas tiekas divas reizes gadā, lai pārskatītu ESU politikas veidošanas dokumentus un tās darbību. Vienā no šīm biedru sapulcēm tiek ievēlēts jauns apvienības valdes sastāvs, kas nodrošina ESU ikdienas darbu un politikas dokumentu ieviešanu dzīvē. ESU biedru sapulcēs tiek pārstāvētas 45 nacionālās studentu apvienības no 39 valstīm, plašāk ar ESU darbu varat iepazīties ESU mājaslapā.

LSA šajā pasākumā nodrošina divu pārstāvju dalību, no kuriem viens ir atbildīgais LSA valdes loceklis. Lai pieteiktos otra delegāta vietai, sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz lsa@lsa.lv līdz 27. oktobrim (ieskaitot). Visiem potenciālajiem delegātiem pirms pieteikuma iesūtīšanas lūgums iepazīties ar nolikumu “Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai pārstāvniecībai”.

Atgādinām, ka studējošo pašpārvalžu pārstāvji var apmaksāt delegātu dalību pasākumos no saviem līdzekļiem. Šajā pasākumā jārēķinās ar 250 EUR dalības maksu, kā arī ceļa izdevumiem 180-300 EUR apmērā. Arī šajā gadījumā nepieciešams iesūtīt CV un motivācijas vēstuli uz lsa@lsa.lv līdz 27.oktobrim, norādot, ka izmaksas tiks segtas no citiem līdzekļiem.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LSA starptautiskā virziena vadītāju Katrīnu Sproģi (katrina.sproge@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content