Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par starptautiskā virziena vai akadēmiskā virziena vadītāju!

Foto: Rināts Šaihulovs

Norit pieteikšanās Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes locekļu – starptautiskā virziena un akadēmiskā virziena vadītāju – amatiem (0,7 slodzes). Pieteikumu iespējams iesniegt līdz 2021. gada 17. janvārim (ieskaitot), bet vēlēšanas notiks domes sēdē 23. janvārī.

Starptautiskā virziena vadītāja amata mērķis: nodrošināt Latvijas studējošo pārstāvniecību starptautiskā mērogā un augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšanu Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes ikdienas darbā, aktualizējot starptautiski apstiprināto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā atbilstoši noteiktajām pozīcijām un ievērojot studējošo intereses.

Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties ar amata aprakstu.

Akadēmiskā virziena vadītāja amata mērķis: nacionālās politikas līmenī nodrošināt virzību uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē, un lai studējošajiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā.

Lūgums pirms kandidatūras pieteikšanas rūpīgi iepazīties ar amata aprakstu.

Mēs piedāvājam:

  • darba vietu birojā Vecrīgā,
  • elastīgu darba grafiku,
  • darbu ar motivētiem studentu līderiem,
  • darbu nacionāli un starptautiski atzītā sabiedriskā labuma organizācijā,
  • plašas tīklošanās un pašizaugsmes iespējas,
  • iespēju uzzināt, sekot līdzi un ietekmēt aktuālās politikas norises valstī,
  • stabilu atalgojumu – 560 eiro mēnesī (bruto) un godīgu nodokļu nomaksu.

Kandidātiem līdz 17. janvārim (ieskaitot) jāiesniedz šādi dokumenti:

  • amata kandidāta Curriculum Vitae (CV),
  • amata kandidāta motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par izvēlētā virziena (amata) darbību,
  • citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

LSA biedra (studējošo pašpārvaldes) rakstisks lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam LSA valdes amatam jāiesniedz līdz 23. janvāra domes sēdes sākumam. Izvirzījumu var iesūtīt uz lsa@lsa.lv elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. Ja izvirzījums tiek parakstīts fiziski, tad tas ir jāieskenē un jānosūta uz lsa@lsa.lv, savukārt dokumenta oriģinālu jāiesniedz līdz 23.janvāra domes sēdes sākumam.

Lai pārbaudītu kandidātu gatavību amatam, pēc pieteikuma iesniegšanas beigām kandidāti saņems uzdevumus, kuru atrisinājums būs jāiesūta elektroniski līdz 20.janvāra plkst. 9.00 un jāprezentē 23. janvāra LSA domes sēdē.

Domes sēde, kurā plānotas vēlēšanas, notiks 23. janvārī plkst. 10.00. Uz sēdi, kurā būs dzirdamas LSA valdes locekļu kandidātu uzrunas un vēlēšanas, tiek aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LSA prezidenti Katrīnu Sproģi (katrina.sproge@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content