Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par valdes locekļa vai biroja darbinieka palīgu!

Ja vēlies ne tikai sniegt ieguldījumu, bet papildināt zināšanas un prasmes kādā no LSA darbības jomām, kļūsti par LSA valdes locekļa vai biroja darbinieka palīgu! Piesakies kādam no palīgu amatiem, līdz 13. decembrim aizpildot anketu!

Ja tiksi apstiprināts kādā no amatiem, ar Tevi tiks noslēgts brīvprātīgā darba līgums. Piedāvājam arī pielāgot palīga uzdevumus un slēgt prakses līgumu, ja Tev ir tāda vajadzība. Palīgu darba grafiks būs brīvs, ņemot vērā nepieciešamību un iespējas veikt amata pienākumus.

Prezidentes palīgs ārvalstu studējošo jautājumos

Prezidente meklē palīgu, kurš spētu sniegt atbalstu ārvalstu studējošo jautājumos. Tavos pienākumos būtu palīdzība komunikācijā ar studējošo pašpārvaldēm (SP) par ārzemju studentu pārstāvniecību, informācijas apkopošana par esošo situāciju, rekomendāciju veidošana, kā arī atbalsts ārvalstu studentu iekļaušanai LSA darbā.

Akadēmiskā virziena palīgs medicīnas izglītības jautājumos

Palīga pienākumos būtu apkopot galvenos problēmjautājumus medicīnas studijās un sniegt palīdzību (piedalīties tikšanās reizēs, asistēt dokumentu sagatavošanā) ar Veselības ministrijas, Latvijas Jauno ārstu asociācijas u.c. ar medicīnas izglītību saistīto organizāciju pārstāvjiem.

Akadēmiskā virziena palīgs zinātnes jautājumos

Amata pienākumos ietilps darbs ar zinātniskajiem jautājumiem – piedalīšanās atzinumu rakstīšanā, sadarbība ar zinātnieku organizācijām (piemērām, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību), kā arī dalību LSA dienas kārtības veidošanā zinātniskajos jautājumos. Pildot šos pienākumus, būs iespējams likt pamatus un stiprināt jaunu LSA darbības virzienu, tīkloties ar augsta līmeņa zinātniekiem, kā arī stiprināt savu izpratni par zinātnes jautājumiem.

Sociālā virziena palīgs iekļaujošas vides jautājumos

SP aktīvistu un sociālā virziena vadītāju informēšana par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar diskriminējošas attieksmes, vides pieejamības, atbalsta mehānismu trūkumu un nepieciešamajiem uzlabojumiem augstākās izglītības kontekstā. Darbs pie informācijas ievākšanas un apkopošanas, informatīvo materiālu saturiskās izstrādes. Iespējas virzīt savas iniciatīvas saistībā ar sociālo dimensiju, sadarbības uzturēšana ar tematiski saistītajām interešu pārstāvniecībām. Iespēja gūt pieredzi konsultatīvajā darbā, dodoties uz Latvijas reģionu augstskolām un tiekoties ar to vadītājiem. Darbs pie kopēju sociālā virziena jautājumu risināšanas, stratēģiju vadlīniju izstrādes.

Iekšējā virziena palīgs iekšējās informācijas aprites nodrošināšanā

Palīga pienākumos ietilps lsa.lv mājaslapas un tajā iekļautās Biedru zonas aktuālās informācijas pārraudzīšana un uzturēšana u.c. lietas pēc Taviem ieskatiem un spējām. Būsim ļoti priecīgi, ja Tev ir prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām, kā arī pieredze darbā ar Airtable un WordPress.

Biroja vadītājas palīgs lietvedības sakārtošanā

Pienākumos ietilps palīdzība birojā esošo lietvedības dokumentu sakārtošanā – dokumentu iesiešanu un sakārtošanu mapēs, trūkstošo dokumentu druka un noformēšana, mapju pārbaude.

Biroja vadītājas palīgs atbalstītāju jautājumos

Tavs uzdevums būs apkopot piesaistītos atbalstītājus vienā Airtable kopā ar to kontaktiem.

Sabiedrisko attiecību vadītājas palīgs tekstveidē

Vai vēlies sevi pilnveidot un uzlabot savas prasmes, zināšanas tekstveidē? Kā arī uzzināt, kā rakstīt dažāda veida publikācijas? Tad piesakies un iesaisties! Tavos pienākumos ietilptu dažādu tekstu veidošana un rakstīšana. Šīs prasmes Tev noteikti noderēs arī turpmāk.

Sabiedrisko attiecību vadītājas palīgs vizuālo materiālu veidošanā

Vai esi aktīvs un vēlies paralēli studijām uzturēt vai attīstīt savu “radošo Es”? Tad šis amats Tev ir vispiemērotākais! Tavi pienākumi būs radīt vizuāli pievilcīgus, labi pārskatāmus un saprotamus dažāda veida vizuālos materiālus. Šī ir lieliska iespēja izrauties no ikdienas rutīnas un stimulēt radošumu, kas katrā no mums neapšaubāmi mīt.

Tulkotājs

Angļu valoda mūsdienās ir neatņemama ikdienas saziņas sastāvdaļa. Ja Tev šī valoda ir gluži kā dzimtā, tad gaidīsim Tevi pie mums ciemos LSA birojā, kur novērtēsim Tavu iesaisti un palīdzību. Pienākumos ietilps LSA mājaslapas un citu sociālo tīklu satura tulkošana no latviešu uz angļu valodu, lai veidotu organizāciju iekļaujošu ārvalstu studējošajiem un sniegtu iespēju partnerorganizācijām no citām valstīm regulāri uzzināt par mūsu aktualitātēm.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content