Latvijas studentu apvienība

Kļūsti par valdes locekļa vai biroja darbinieka palīgu!

Ja vēlies gan sniegt ieguldījumu, gan papildināt zināšanas un prasmes kādā no LSA darbības jomām, kļūsti par LSA valdes locekļa vai biroja darbinieka palīgu! Piesakies kādam no palīgu amatiem, līdz 7. jūlijam aizpildot anketu!

Ja tiksi apstiprināts kādā no amatiem, ar tevi tiks noslēgts brīvprātīgā darba līgums. Piedāvājam arī pielāgot palīga uzdevumus un slēgt prakses līgumu, ja tev ir tāda vajadzība. Palīgu darba grafiks būs brīvs, ņemot vērā nepieciešamību un iespējas veikt amata pienākumus.

Prezidentes palīgs koledžu jautājumos

Prezidente meklē palīgu, kas palīdzētu sadarbībā ar koledžu studējošo pašpārvaldēm. Palīga pienākumos ietilptu komunikācijas uzsākšana ar koledžu studējošo pašpārvaldēm, kas šobrīd nav LSA biedri, galveno problēmjautājumu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības sektorā apkopošana un palīdzības sniegšana – organizēt un piedalīties tikšanās reizēs, asistēt dokumentu sagatavošanā – sadarbībā ar valsts iestādēm, Latvijas Koledžu asociācijas, Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomes u.c. organizāciju pārstāvjiem.

Iepriekš iegūta vai nepabeigta koledžas (1. līmeņa profesionālā augstākā) izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību kandidātam.

Prezidentes palīgs projektu jautājumos

Vai arī tevī virmo vēlme izmēģināt roku jaunu iniciatīvu un ideju realizēšanā LSA? Vēlies palīdzēt rīkot LSA ikgadējos projektus? Gribi izmēģināt savus spēkus projektu pieteikumu rakstīšanā ārēja finansējuma piesaistei vai arī uzzināt, ko nozīmē šādu projektu administrēšana un uzraudzība? Ja atbilde ir jā, tad es ar prieku ar tevi sastrādāšos, lai kopā darītu un radītu vēl vairāk!

Prezidentes palīgs atbalstītāju piesaistes jautājumos

Palīgam būs iespēja apgūt un pilnveidot savas iemaņas atbalstītāju un sponsoru piesaistē, palīdzot izstrādāt LSA sadarbības piedāvājumus, uzlabojot LSA pamatdarbību un pēc nepieciešamības palīdzot arī LSA ikgadējo projektu organizatoru komandām. Tev būs iespēja veidot lieliskas profesionālās saites ar dažādu uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem, organizējot tikšanās, veidojot LSA ilgtermiņa sadarbību, kā arī piedāvāt un realizēt savas idejas, kuras mēs ļoti novērtēsim!

Akadēmiskā virziena palīgs medicīnas izglītības jautājumos

Palīga pienākumos būtu apkopot galvenos problēmjautājumus medicīnas studijās un sniegt palīdzību (piedalīties tikšanās reizēs, asistēt dokumentu sagatavošanā) ar Veselības ministrijas, Latvijas Jauno ārstu asociācijas u.c. ar medicīnas izglītību saistīto organizāciju pārstāvjiem.

Akadēmiskā virziena palīgs studējošo interešu pārstāvniecībā zinātnes jautājumos

Amata pienākumos ietilps darbs ar zinātniskajiem jautājumiem – piedalīšanās atzinumu rakstīšanā, sadarbība ar zinātnieku organizācijām (piemēram, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību), kā arī dalību LSA dienas kārtības veidošanā zinātniskajos jautājumos. Pildot šos pienākumus, būs iespējams likt pamatus un stiprināt jaunu LSA darbības virzienu, tīkloties ar augsta līmeņa zinātniekiem, kā arī stiprināt savu izpratni par zinātnes jautājumiem.

Sociālā virziena palīgs iekļaujošas vides jautājumos

Sociālā virziena vadītājas palīga pienākumos būtu strādāt pie kopēju sociālā virziena jautājumu risināšanas, stratēģiju vadlīniju izstrādes, kas ir saistīti ar diskriminācijas aspektiem AII vidē. Darba ietvaros būtu jāizstrādā informatīvie materiāli, jāpiedalās LSA veiktajos pētījumos par diskriminācijas aspektiem AII vidē, veidot sadarbības ar tematiski iesaistītajām AII interešu pārstāvniecībām. Palīgam būtu iespēja ne tikai sniegt ieguldījumu iekļaujošas vides veidošanā AII vidē, bet arī būvēt jaunu kontaktu tīklu, iegūt pieredzi konsultatīvajā pieredzē, kas palīdzētu nākotnē ilgtermiņā.

Tulkotājs

Pienākumos ietilps LSA mājaslapas un citu sociālo tīklu satura tulkošana no latviešu un angļu valodu, lai veidotu organizāciju iekļaujošu ārvalstu studējošajiem un sniegtu iespēju partnerorganizācijām no citām valstīm būtu iespēja regulāri uzzināt par mūsu aktualitātēm.

Vajadzības gadījumā piedāvājam pielāgot uzdevumus un slēgt prakses līgumu.

Starptautiskā virziena palīgs Eiropas iniciatīvu attīstības jautājumos

Palīga pienākumos ietilptu darbs ar Boloņas procesa reformu Latvijā ieviešanu, argumentācijas sagatavošanu iesaistīto pušu lobijam, kā arī palīdzība virziena vadītājai informācijas apkopošanu par citām Eiropas līmeņa iniciatīvām (Eiropas universitātes, Eiropas studenta karte, utml.)

Starptautiskā virziena palīgs ārzemju studentu jautājumos

Palīga pienākumos būtu palīdzība komunikācijā ar SP par ārzemju studentu pārstāvniecību, informācijas apkopošana par esošo situāciju, rekomendāciju veidošana, atbalsts ārvalstu studentu iekļaušanai LSA darbā.

Biroja vadītājas palīgs lietvedībā

Pienākumos ietilps palīdzība birojā esošo lietvedības dokumentu sakārtošanā – dokumentu iesiešanu un sakārtošanu mapēs, trūkstošo dokumentu druka un noformēšana, mapju pārbaude.

Sabiedrisko attiecību vadītāja palīgs datu analītikas un vizualizācijas jautājumos

Ja esi gatavs palīdzēt apstrādāt datus no pētījumiem par augstāko izglītību vai datus, kurus LSA uzkrāj un apkopo ikdienā, meklējam tieši tevi! Svarīgi, lai tev ir prasmes datu apstrādē un to vizualizēšanā (ar Power BI palīdzību vai citiem rīkiem).

Sabiedrisko attiecību vadītāja palīgs audiovizuālā satura izveidē

Piesakies, ja vēlies veidot vizuālos materiālus, ar ko papildināt LSA sociālajos tīklos ievietotās ziņas, vai ja esi gatavs palīdzēt, veidojot video par augstākās izglītības telpā un studējošo pārstāvniecībā nozīmīgajiem notikumiem. Tev būs iespēja īstenot savas idejas un redzējumu, pasniedzot apvienībai svarīgo plašākai publikai.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content