Latvijas studentu apvienība

Jaunā kreditēšanas sistēma

Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai, bet studējošā kredīts – iztikai un tēriņiem studiju laikā (pārtika, mājoklis, studiju materiāli u.c.).

2. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja iespēju studiju un studējošā kredīta ņēmējiem atlikt studiju, studējošā vai arī abu kredītu pamatsummas atmaksu. Tas pats ir iespējams arī tiem, kuri atmaksā kredītā balstīto doktorantūras stipendiju. Atmaksu ir iespējams atlikt līdz 6 mēnešiem, taču procenti būs jāturpina maksāt un kopējā kredīta atmaksa netiek pagarināta, kā arī citi līguma nosacījumi netiek grozīti. Tādēļ jārēķinās, ka pēc šiem sešiem mēnešiem ikmēneša maksājums būs augstāks. 

Ar iesniegumu par pamatsummas atmaksas atlikšanu līdz 2020. gada 31. decembrim jāvēršas kredītiestādē, ar kuru ir noslēgts kredītlīgums. Par kredītiem, kas tika izsniegti no 2001. gada maija, jāvēršas pie “SEB bankas” vai bankas “Citadele”. Savukārt, ja kredīts izsniegts līdz 2001.gada maijam, jāvēršas Studiju un zinātnes administrācijā.

Tāpat nav atcelts regulējums, kas paredz maksājumu atlikšanu līdz 2 gadiem, ja ir piešķirts bezdarbnieka statuss.

Par kreditēšanas sistēmas izmaiņām

Pašreizējā modelī izmaiņas nebija veiktas vairāk kā 15 gadus, prasības kredīta piešķiršanai ir augstas, tā saņemšana ir administratīvi sarežģīta, ilga un apgrūtinoša. LSA 2019. gada aptauja norāda, ka studiju vai studējošā kredīta saņemšana atteikta katram septītajam respondentam, kas lielākajā daļā gadījumu balstās tieši uz galvotāja neatbilstību bankas izvirzītajām prasībām. Finanšu nozares asociācija norādīja, ka bankas vecās sistēmas izsolēs par valsts galvoto kredītu apkalpošanu nav gatavas piedalīties, līdz ar to vienīgais variants studējošajam paliktu komerckredīts, kura nosacījumi nav tik draudzīgi un bez pozitīvas kredītvēstures vai stabila darba šis pakalpojums būtu studējošajiem praktiski nepieejams.

  • Tiek atcelta prasība par otro galvotāju, studējošais, neatkarīgi no sava un ģimenes sociālekonomiskā stāvokļa varēs paņemt kredītu studijām un iztikai studiju laikā, kredīts visiem būs 100% valsts galvots. 
  • Kredītus izsniegs vairākas kredītiestādes, kuras savstarpēji konkurēs, studējošais varēs izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu.
  • Pieteikšanās kredītam varēs būt attālināta, līgumu slēgšana ar eParakstu, kas samazinās kredīta pieteikuma izskatīšanas un piešķiršanas laiku. 
  • Kredītņēmējam tiek dota viena iespēja studiju laikā mainīt studiju programmu, attiecīgi mainot kredīta summu un atliekot atmaksas grafika sastādīšanu līdz 11 mēnešiem pēc pēdējās secīgās programmas absolvēšanas, ja tas būs nepieciešams. Piemēram, ja pirmajā kursā saproti, ka studijas neatbilst iecerētajam, ir iespēja 11 mēnešu laikā iestāties citā studiju programmā un turpināt saņemt studiju kredītu. Tāpat, izvēloties pēc bakalaura absolvēšanas turpināt maģistra studijas, var paņemt otru studiju kredītu studiju maksas segšanai un, ja nepieciešams, abu kredītu atmaksu sākt tikai pēc maģistra absolvēšanas.
  • Studiju kredītu beidzot būs iespējams paņemt pilnā studiju maksas apmērā, tāpēc studiju programmas izvēli neierobežos studiju maksa un paša studējošā finansiālā situācija.
  • Šobrīd bērna piedzimšanas gadījumā vienam no vecākiem tiek dzēsti 30% studējošā kredīta atlikuma, savukārt jaunajā sistēmā šo priekšrocību varēs izmantot abi vecāki gan bērna piedzimšanas, gan adopcijas gadījumā.

LSA aicina studētgribētājus atbildīgi izvērtēt savas iespējas atmaksāt aizdevumu! Jebkuras formas aizdevums uzliek finansiālu atbildību, kas studējošajam būs pašam jānes ilgtermiņā. 

  • Jaunajā sistēmā neatmaksātās kredītu summas piedzīšana tiks veikta bezstrīdu kārtībā.
  • Izvēloties banku, uzmanību jāvērš uz ilgtermiņa saistībām un iespējamajiem papildus nosacījumiem.
  • Pilnīgs valsts galvojums nozīmē uzticību no valsts puses, ka kredītu, ko studējošais būs paņēmis, viņš pats atmaksās. Ja atmaksa netiks veikta, studējošais par to uzņemsies pilnu atbildību. 

Kredīts nav valsts budžeta dāvana – tā ir iespēja ieguldīt savā nākotnē, savā izglītībā, apņemoties kredīta summu atmaksāt pilnā apmērā.

Gan esošie, gan topošie studējošie, sākot ar 2020.gada aprīli, varēs pieteikties studiju un studējošā kredītam pēc jaunās sistēmas nosacījumiem. Jaunajā sistēmā šo iespēju paredzēts vēl vairāk (ap 2000) studējošajiem nekā bija iespējams iepriekš. Uz tiem, kuriem līgums ir slēgts pirms 2020. gada 1. aprīļa, attiecas vecās sistēmas noteikumi, kas noteikti līgumā.

Tuvākos trīs gadus nav paredzēta jaunu kredītu dzēšana konkrētās profesijās valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem. Tas saistīts ar to, ka vismaz turpmākos 10 gadus būs nepieciešams paralēli uzturēt divas kreditēšanas sistēmas – šībrīža un jauno –, un dzēšanai nepieciešamais papildu finansējums Izglītības un zinātnes ministrijai nav piešķirts.

Visos noteikumos ir paredzēts, ka kredītu dzēšana tiks turpināta tiem kredītu ņēmējiem, kuriem tā no valsts budžeta līdzekļiem uzsākta iepriekšējos gados. Ir pārtraukta tikai jaunu pieteikumu pieņemšana.

Arī agrāk rēķināties ar to, ka kredīts tiešām tiks dzēsts, ja absolvents strādā valsts vai pašvaldības iestādē, nevarēja. Iepriekš tiesiskais regulējums paredzēja, ka dzēšana ir mehānisms, kuru var piemērot tam piešķirto līdzekļu apjomā pēc ministrijas tā gada ieskatiem. Katru gadu tika izdots jauns rīkojums par šim atvēlēto finansējumu un profesiju sarakstu, kurām tekošajā gadā tiktu dota iespēja pieteikties uz kredītu daļēju dzēšanu. Mēdza gadīties, ka konkrētās profesijas pārstāvim ‘nebija vietas’, jo dzēšanas sistēmā darba devējs nebija iesniedzis pilnīgu sarakstu vai pieteikumu pats pārstāvis bija iesniedzis personīgi. Līdz ar to nākamajā gadā, ja viņa profesija bija atkal iekļauta IZM rīkojumā, viņš varēja pretendēt tikai uz daļēju kredīta dzēšanu.  

Jaunā kreditēšanas sistēma atvieglo augstākās izglītības pieejamību un sniedz finansiālo atbalstu studējošajiem, neatkarīgi no sociālekonomiskā statusa visā studiju procesā. Vairāk par LSA viedokli iespējams uzzināt pozīcijā “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un atmaksāts studiju un studējošo kredīts”.

Par jauno kreditēšanas sistēmu

Pieteikšanās kārtība vēl tiks precizēta. Svarīgi ņemt vērā –  šobrīd plānots, ka kredīti būs pieejami studijām rudenī un izsniegti, sākot no augusta.

Jā. Ja vēl neesi to noformējis, to iespējams izdarīt, dodies uz eParaksts mobile – lejupielādē lietotni un piesakies saņemt savu elektronisko parakstu.

Altum slēgs līgumus ar tām bankām, kuras izpildīs drošības un uzticamības kritērijus. Kredītiestāžu sarakstu, kuras izsniegs studiju un studējošo kredītus, publicēs Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Plānots, ka finanšu institūcija “Altum” aicinās kredītiestādes pieteikties studiju un studējošo kreditēšanai, sākot no šī gada maija; pirmos līgumus ar kredītiestādēm plāno noslēgt jūnijā.

Jaunajā sistēmā sākotnēji būs iespēja 30% no neatmaksātā kredīta dzēst abiem jaunajiem vecākiem bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā un 100% invaliditātes I vai II grupas iegūšanas gadījumā.

Neatradi atbildi uz savu jautājumu? Uzdod to Latvijas Studentu apvienības valdes locekļiem, rakstot uz e-pastu lsa@lsa.lv

Skip to content