Latvijas studentu apvienība

Kultūras ministre piekrīt LSA par mākslinieciskās prakses doktorantūras nepieciešamību

14. jūlijā Latvijas Studentu apvienība (LSA) tikās ar Kultūras ministri Daci Melbārdi un apsprieda jautājumu par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā, vienojoties par kopīgu tālāko darbu.

Kultūras ministre sniedza atbalstu tam, ka studējošiem jāsniedz tiesības arī Latvijā iegūt mākslas doktora grādu, lai maģistra grādu ieguvušie studenti nebūtu spiesti doktorantūras studijas izvēlēties ārvalstīs, kur daudzviet jau īsteno pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmas. Lai rastu risinājumus šobrīd esošajiem problēmjautājumiem, kas liedz Latvijā īstenot šāda veida studiju programmas, LSA ar Kultūras ministriju vienojās, ka augustā tiks veidota darba grupa ar ekspertiem.

“Pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses studiju programmu īstenošana Latvijā veicinātu augstākās izglītības konkurētspēju, tāpat tiktu sekmēta pētniecības un radoši mākslinieciskās darbības ciešāka mijiedarbība, nodrošinot arī kultūrizglītības sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām. Ir nepieciešams veikt grozījumus normatīvos aktos, kas atceltu šobrīd esošos ierobežojumus un akceptētu trešo studiju ciklu mākslas un dizaina studiju jomās, sniedzot iespēju augstskolām izmantot mūsu radošo industriju un vēsturisko kultūras potenciālu,” uzsver LSA prezidente Maira Belova.

Tikšanās noslēgumā LSA un Kultūras ministre vienojās turpmāk sadarboties jautājumos, kas skar mākslas jomā studējošos.

LSA un Kultūras ministrijas tikšanās reizē piedalījās ministre D. Melbārde, Valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos D. Vilsone, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas pārstāvis Augstākās izglītības padomē A. Teikmanis un no LSA puses – prezidente M.Belova un Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studējošo pašpārvalžu vadītāji.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content