Latvijas studentu apvienība

Latvijas Studentu apvienība: aicinām rast finansējumu Covid-19 testu veikšanai studējošajiem

Latvijas Studentu apvienība aicina Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt Covid-19 testu veikšanu no valsts budžeta līdzekļiem tiem studējošajiem, kuri ir uzsākuši vakcinācijas kursu, saņemot pirmo vakcīnu, kā arī ārzemju studējošajiem, kuri gaida uz vakcinācijas sertifikāta pielīdzināšanu Latvijā, līdzīgi kā tas tiek darīts ar citām izglītojamo grupām vispārējās un vidējās izglītības līmenī.

2021. gada 17. augustā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 565 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, norādot, ka augstāko izglītības iestāžu studiju programmas apguvē klātienē piedalās studējošie tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ievērojot Covid-19 epidemioloģiskās prasības, kā arī pārejas periodā – līdz 2021. gada 10. oktobrim – augstāko izglītības iestāžu studiju programmu apguvē klātienē var piedalīties arī studējošie ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā, atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajam algoritmam. Šobrīd Covid-19 testēšanas izdevumus no personīgajiem līdzekļiem sedz gan studējošie, kuri ir uzsākuši vakcinācijas kursu, gan ārzemju studējošie no trešajām valstīm, kur vakcinācija notiek ar Latvijā neapstiprinātām vakcīnām, kas vēl gaida vakcinācijas sertifikāta pielīdzināšanu – pēc Latvijas Studentu apvienības pieejamajiem datiem tas aizņem aptuveni 45 dienas. Covid-19 testu veikšana studējošajam aptuveni izmaksā līdz pat 480 EUR/mēnesī, kas ir 2,4 reizes vairāk kā valsts budžeta stipendijas paaugstinātajā apmērā, turpretī skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē Covid-19 testu veikšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

Laika periods no grozījumu izsludināšanas līdz 2021./2022. mācību gada rudens semestra sākumam ir bijis pārāk īss, lai studējošais izietu pilnu vakcinācijas kursu, un būtu bijis laiks izvērtēt personīgās finansiālās iespējas piedalīties studiju procesā, regulāri veicot Covid-19 testu. Lai studējošie spētu pilnvērtīgi piedalīties studiju procesā un kvalitatīvi apgūt augstākās izglītības iestādē izvēlēto studiju programmu klātienē, Latvijas Studentu apvienība lūdz Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt valsts apmaksātu testēšanu pret COVID-19 studējošajiem, kas ir uzsākuši vakcinācijas procesu vai gaida uz sertifikāta pielīdzināšanu.

Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes pārvaldībā ir jāņem vērā augstākās izglītības pieejamības aspekts. Ja studējošie ir izrādījuši gatavību vakcinēties, lai iegūtu kvalitatīvu augstāko izglītību klātienē, neapdraudot augstākās izglītības iestāžu darbinieku un citu studējošo veselību, tad valdībai būtu jānāk pretī studējošajiem, kuri ir uzsākuši vakcinācijas kursu, un jānosedz Covid-19 testu izmaksas no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 360. noteiktajā pārejas periodā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content