Latvijas studentu apvienība

Latvijas Studentu apvienība izvirza priekšlikumu noteikt minimālo akadēmisko kontaktstundu skaitu pilna laika studijām

Latvijas Studentu apvienība (LSA) iesniegusi priekšlikumu Izglītības un zinātnes ministrijai noteikt minimālo akadēmisko kontaktstundu skaitu pilna laika studijām augstākās izglītības institūcijās 40% apmērā. Apvienība gan norāda, ka minimālā kontaktstundu noteikšana nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt studiju maksas apmērus.

LSA prezidents Edvards Ratnieks: „Jau pašlaik ir daudzas augstskolas, kuras pamatā nodrošina klātienes studijās šādu optimālu kontaktsundu īpatsvaru, bet ir vairākas augstskolas, no kuru studentiem esam saņēmuši iebildumus par ļoti mazo kontaktstundu skaitu, kas nenoliedzami nozīmē studiju kvalitātes pasliktināšanos. Nereti augstkolas kontaktstundu īpatsvaru studijās pārliek uz individuālo darbu bibliotēkā, kas nozīmē, ka studentiem netiek piedāvāta iespēja būt lekcijā. Kontaktstundu īpatsvara palielināšana līdz minimālajam 40% slieksnim nozīmētu augstkolai pienākumu nodrošināt lekcijas vai praktiskās nodarbības attiecīgā skaitā, taču studentam tā ir brīvprātīga izvēle – apmeklēt vai neapmeklēt. Nav izslēgts, ka ar mazāku kontaktsundu skaitu augstskolas ir ekonomējušas līdzekļus, liekot ciest kvalitātei.”

Kā galveno iemeslu kontaktstundu skaita palielināšanai LSA min studiju kvalitātes uzlabošanu vienlīdzīgi dažādās augstskolās. Visai bieži ir publiski izskanējis, ka ir augstskolu studiju programmas, kur uz lekcijām jāiet pāris reizes nedēļā vai pat retāk – ar LSA piedāvājumu varētu šo jautājumu sākt risināt.

„Liela daļa no augstākās izglītības institūcijām jau pašlaik nodrošina kontaktstundu skaitu 40% apjomā un vairāk. LSA priekšlikums attiecas uz pilna laika studijām, jo dažkārt jaunieši, uzsākot studiju gaitas, tik labi nepārzina normatīvo regulējumu un uzskata, ka pilna laika studijām ir arī attiecīga slodze kontaktstundām. Jāpiemin, ka pamatojoties uz studiju specifiku, minimālais kontaktstundu skaits varētu būt diferencējams pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra līmeņa studijās. Par Studiju maksas palielinājumu, nosakot minimālo kontaktstundu skaitu, gan nevar būt runa, jo šajā gadījumā mācībspēku darba apjoms būtiski nemainās – palielinoties kontaktstundu skaitam, samazinās arī mācībspēku patstāvīgā darba apjoms. Nosakot minimālo kontaktstundu skaitu tiek radīti priekšnosacījumi augstākai studēšanas motivācijai, vairāk grupu darbiem un diskusijām kā ar mācībspēkiem, tā studentiem savā starpā”, teic Mikus Dubickis.

LSA apvieno visu Latvijas akreditēto augstskolu studējošo pašpārvaldes studentu interešu aizstāvībai kā nacionālā, tā starptautiskā mērogā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content