Latvijas studentu apvienība

Latvijas Studentu apvienība parakstījusi sadarbības memorandu ar vairākām politiskajām partijām

Šonedēļ noslēdzās Latvijas Studentu apvienības (LSA) memorandu parakstīšana ar politiskajiem spēkiem par turpmāku sadarbību augstākās izglītības pilnveidei. Parakstīt memorandu tika aicinātas septiņas politiskās partijas vai to apvienības1 – Jaunā VIENOTĪBA, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, Attīstībai/Par!, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Politiskā partija “KPV LV”, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā konservatīvā partija. Memorands parakstīts ar katru no partijām, izņemot Politisko partiju “KPV LV”, kas memorandu parakstīti nepiekrita.

Memoranda mērķis ir sekmēt augstākās izglītības iekļaušanu starp 13. Saeimas un arī nākamās valdības prioritātēm, kā arī to darbībā ņemt vērā LSA svarīgos principus, kas atrodami LSA Vadlīnijās 2016.-2021. gadam:

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana

  • Datu ievākšana un lēmumu pieņemšana. Augstākās izglītības iestādēm un valsts mēroga izglītības institūcijām ir jānodrošina augstākās izglītības kvalitāte, balstoties uz iegūtiem datiem un to apstrādes, kā arī pilnveide jāveic tos ņemot vērā.
  • Studiju sasaiste ar zinātni. Jāveido mehānismi normatīvajā regulējumā, lai veicinātu studējošo iesaisti un tālāku virzību pētniecībā visos studiju līmeņos. Jānodrošina doktorantūras un pēcdoktorantūras pieejamība un atbilstošs atbalsta nodrošinājums pētniecības veikšanai.

Augstākās izglītības sociālā dimensija

  • Iekļaujoša vide. Augstākajai izglītībai jābūt iekļaujošai un jānodrošina visu studējošo vajadzības, palielinot ikviena studējošā līdzdalības iespējas studiju procesā;
  • Stipendijas. Valsts budžeta stipendiju sistēmai jāspēj nodrošināt nepieciešamos atbalsta mehānismus studējošajiem. Stipendiju fonda un stipendiju finansiālais apmērs jāpalielina;
  • Augstākās izglītības iestāžu ēku infrastruktūra. Augstākās izglītības iestādēm jābūt pieejamām studējošajiem ar invaliditāti, nodrošinot humānu un drošu vidi, kurā komfortabli jūtas ikviens studējošais. To panākt varētu, veicot grozījumus normatīvajā regulējumā;
  • Dienesta viesnīcas2. Dienesta viesnīcu pieejamībai un to kvalitātei jābūt vienai no augstākās izglītības iestāžu stratēģijas prioritātēm, lai nodrošinātu dienesta viesnīcas, kas ir pieejamas ikvienam – piemērotas studējošajiem ar invaliditāti, ar atbilstošu higiēnu. Lai uzturētu dienesta viesnīcu kvalitāti, to renovācija ir jāatbalsta no valsts budžeta līdzekļiem vai ES fondu līdzekļiem un tajās ir jāīsteno regulāras pārbaudes atbilstoši higiēnas un normatīvo aktu prasībām.

Augstākās izglītības finansēšana

  • Augstākās izglītības finansējums. Jāpanāk, ka Latvijas augstākās izglītības finansējums, kā publiskais tā privātais, ir virs vidējā līmeņa starp Eiropas valstīm, lai nodrošinātu to, ka visiem studēt gribētājiem pieejama kvalitatīva, konkurētspējīga augstākā izglītība;
  • Publiskais finansējums. Jānodrošina, ka publiskais finansējums garantē stabilitāti un ilgtspējīgu augstākās izglītības attīstību. Ir svarīgi, ka augstākās izglītības iestādēm ir pietiekami resursi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu un pētniecību un sasniegtu plašākus mērķus izglītībā, sociālajā, kultūras un ekonomikas izaugsmē;
  • Valsts budžeta vietas. Valsts pasūtījumam budžeta vietām jābalstās uz izanalizētiem un pamatotiem datiem. Valsts dotētajām studiju vietām valsts mērogā jātiek nodrošinātām katrā no Ministru kabineta noteiktajiem studiju virzieniem. Visām zinātņu nozarēm Latvijā jātiek finansētām no valsts līdzekļiem.

LSA pateicas politiskajām partijām par atsaucību un cer uz veiksmīgu sadarbību, 13. Saeimas un nākamās Valdības darbības laikā veicot izmaiņas, kas nāk par labu Latvijas augstākajai izglītībai un studējošajiem.


1Memorandu parakstīt tika aicinātas politiskās partijas, kas SKDS sabiedriskās domas pētījumos par politisko partiju reitingiem jūlijā pirms neizlēmušo balsu proporcionālas sadalīšanas pārsniegušas 2% vēlētāju atbalstu.

2Memorandā ar Zaļo un zemnieku savienību punkts “Dienesta viesnīcas” nav iekļauts. Partijas pārstāves komentārs: “ZZS vēlas īstenot pakāpenisku pāreju uz valsts dotētu augstāko izglītību un stipendiju paaugstināšanu, taču šobrīd nevar solīt dienesta viesnīcu renovāciju par valsts budžeta līdzekļiem.”

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content