Latvijas studentu apvienība

Latvijas Studentu apvienības Kongresā neievēl jaunu prezidentu

Sestdien, 24. martā, norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) kongress, kura darba kārtībā bija arī prezidenta vēlēšanas. Vienīgā kandidāte – Anete Ašmane no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas – netika ievēlēta LSA prezidenta amatā.

Lai gan kandidātes paustās idejas tika atzinīgi novērtētas, lielākā daļa kongresa delegātu uzskatīja, ka viņai trūkst pieredzes darbojoties LSA un zināšanu par augstākās izglītības politikā būtiskiem jautājumiem. Tādēļ ar 34 balsīm par un 65 pret kongress lēma neuzticēt Ašmanei vadīt organizāciju. Plānots, ka atkārtots Kongress, pirms kura tiks izsludināta prezidenta amata kandidātu pieteikšanās, varētu notikt aprīļa beigās, bet līdz tam pilnvaras vadīt LSA tika pagarinātas līdzšinējai prezidentei Mairai Belovai.

Anete Ašmane, piesakot savu kandidatūru, bija izcēlusi trīs galvenos darbības virzienus. Pirmkārt, būtu nepieciešams strādāt pie augstākās izglītības finansējuma palielināšanas, jo tas jau kopš 2009. gada ir katastrofāli zems. Kandidāte minēja budžeta sastādīšanā līdz šim vērā neņemto Augstskolu likuma pantu, kurā noteikts, ka no valsts budžeta piešķirtais finansējums augstākajai izglītībai jāpalielina, līdz tas sasniedz 2% no iekšzemes kopprodukta. Tāpat vēlme celt augstākajai izglītībai piešķirtos līdzekļus sasaucas ar Augstākās izglītības padomes izplatīto aizinājumu atzīt 2019. par augstākās izglītības un zinātnes sistēmas simtgades gadu, nosakot augstāko izglītību un zinātni par prioritāti ne vien vārdos, bet arī piešķirot finansējumu. Otrs no kandidātes fokusiem bija organizācijas iekšējās kapacitātes celšana, pievēršot uzmanību arī tiem biedriem, kuri LSA darbībā iesaistās mazāk, lai organizācija spētu pilnvērtīgāk attīstīties. Trešais no nosauktajiem mērķiem bija studentu apvienības tēla veidošana un atpazīstamības paplašināšana, lai par organizācijas darbu uzzina ne tikai studējošie, kas iesaistās pašpārvaldēs, bet ikkatrs Latvijas students.

Latvijas Studentu apvienības Kongresā piedalījās vairāk nekā 100 studenti, kuri pārstāvēja lielāko daļu Latvijas augstskolu studējošo pašpārvalžu. Bez prezidenta vēlēšanām tika apstiprināts Revīzijas komisijas ziņojums par LSA darbību aizvadītajā gadā un apvienības nākamā gada budžets.

LSA Prezidents pārstāv Latvijas studējošos intereses nacionālā līmenī, iesaistās augstākās izglītības politikas veidošanas procesos, aizstāv studējošo viedokli, ikdienā vadot LSA.

LSA Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content