Latvijas studentu apvienība

Latvijas Studentu apvienības prioritātes šim gadam

18.-19. aprīlī notika Latvijas Studentu apvienības (LSA) stratēģiskais seminārs, kurā LSA domnieki un pašpārvalžu aktīvisti lēma par šī gada prioritātēm.

Par galvenajām prioritātēm Akadēmiskā virziena darbā tika izvirzīta neatkarīgas studiju kvalitātes novērtēšanas izstrāde, ilgtspējīgas augstākās izglītības finansēšanas ieviešanas un uzturēšanas veicināšana, studentu tiesību hartas ieviešana kā Ministru Kabineta rekomendācija, programmu dublēšanās novēršana un privāto augstskolu pašpārvalžu samazinātās ietekmes finanšu pārvaldībā risināšana. Lai pārrunātu akadēmiskās aktualitātes un problēmjautājumus, tiks rīkotas Studentu pašpārvalžu akadēmisko virzienu sapulces.

Sociālā virziena galvenie uzdevumi šogad ir Eiropas Savienības līmenī lobēt līdzekļu piešķiršanu doktorantu stipendijām, studiju un studējošu kredītu reformas izstrāde, veikt pētījumu par esošo situāciju dienesta viesnīcās, veicināt transporta kompensāciju ieviešanu, piemēram, sabiedriskā transporta atlaides arī neklātienes studentiem, kā arī atlaides starppilsētu maršrutos.

Starptautisko lietu virziens par savām prioritātēm nosauc pāreju no vietējās uz vienoto Eiropas kredītpunktu sistēmu (ECTS), ārvalstu studentu pārstāvniecība un Boloņas procesa veicināšana gan strādājot pie starptautisko studiju kursu pilnu grādu atzīšanu, gan  izglītojot studentus, kurus interesē Boloņas procesa ieviešana savās augstākās izglītības iestādēs.

Iekšējā virziena darbā tiks uzsvērta Studējošo pašpārvalžu kapacitātes celšana, iesaiste pašpārvalžu finansēšanas problēmu risināšanā, kā arī  lielāka reģionu iesaiste LSA darbībā.

Darāmo darbu sarakstā ir arī dialoga veidošana par valsts finansējuma piešķiršanu LSA.

Tāpat LSA gada laikā plāno īstenot vairākus projektus – reflektantu informatīvo kampaņu „Augstskolu anatomija”, akreditāciju seminārus, „Līderu forumu”, „NOM Latvia”, „Kam rūp students?” , „ESC Latvia” un LSA Gadabalvu.

 

Did you like this article? Share it with your friends!

4 komentāru

  • Mārtiņš

    Jau kāds ievērojams brītiņš pagājis, bet gribētos ieraudzīt šo stratēģiskās pasēdēšanas rezultātu – LSA prioritātes apkopotā un strukturētā veidā. Vai LSA negrasās pārvērst šo prioritāšu sarakstu kādā uzskatāmākā dokumentā? Baigi noderētu.

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content