Latvijas studentu apvienība

Latvijas Studentu apvienības valde tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci

24. augustā Latvijas Studentu apvienības (LSA) valde tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci. Tikšanās reizes laikā tika apspriests gan valsts aizsardzības dienests, gan energoresursu krīze, gan citi studējošajiem saistoši jautājumi. 

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjiem tika pārrunāts jautājums par Valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanas procesu. LSA Dome 6. augustā apstiprināja nostāju, kurā LSA uzsver, ka VAD ir nozīmīgs mehānisms valsts aizsardzības nodrošināšanai, tomēr LSA ir pret studējošo obligātu iesaukšanu dienestā. LSA uzskata, ka ir jāvērtē iespējas kvalitatīvi papildināt kritiski svarīgo nozares studiju kursu saturu ar mācību vielu, kas valsts apdraudējuma gadījumā izglītību ieguvušam speciālistam ļauj piedalīties valsts aizsardzībā. LSA pārstāvji tikšanās reizes laikā uzsvēra, ka šiem kursiem būtu nepieciešams būt pārdomāti ieviestiem un sasaistītiem ar nozari, lai garantētu augstākās izglītības kvalitāti. IZM norādīja, ka saprot studējošo satraukumu, tomēr atbalsta obligāta VAD ieviešanu arī studējošajiem. IZM uzskata, ka VAD nekaitēs augstākajai izglītībai un tas neradīs studējošo atbirumu, LSA ministrijas viedoklim šajā jautājumā nepiekrīt. LSA pilno nostāju lasi šeit: https://ej.uz/LSAparVAD

LSA pārstāvji tikšanās laikā akcentēja valsts ekonomisko stāvokli un nepieciešamo atbalstu studējošajiem energoresursu krīzes ietvaros. 2022. gada pirmajā ceturksnī studējošajiem līdz 26. gadu vecumam tika piešķirts pabalsts 50 EUR apmērā katru mēnesi pus gada garumā. LSA saskata nepieciešamību pabalsta piešķiršanu pārskatīt, tomēr IZM pauda, ka Valsts šobrīd meklē atbalsta veidus ikvienam Latvijas iedzīvotājam un studējošie, kā atsevišķa atbalsta saņēmēju grupa, netiks izdalīta. IZM norādīja, ka ar augstākās izglītības iestādes (AII) tiek aicinātas domāt par energoefektivitāti, kā arī tiks veiktas pārrunas ar AII par to, lai taupības mehānismi minimāli skartu studējošos. 

Kopīgi ar IZM pārstāvjiem tika pārrunāts arī akadēmiskā gada sākums. LSA atzinīgi novērtē nozares iesaisti tikšanās reizēs saistībā ar gaidāmo Covid-19 ietekmi uz augstāko izglītību, kā arī ministrijas izstrādāto plānu, kas paredz pēc iespējas nodrošināt studiju procesu klātienē. Papildus LSA uzsvēra, ka nākamajā akadēmiskajā gadā ir nepieciešams īpaši pievērsties studējošo un akadēmiskā personāla psihoemocionālajam atbalstam. LSA aicināja ministriju veikt pārrunas ar AII par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu augstskolās, kā arī veicināt apmācības akadēmiskajam personālam, lai celtu akadēmiskā personāla kompetences, strādājot ar studējošajiem ar dažāda rakstura fiziskiem un mentāliem traucējumiem. IZM apzinās, ka mācībspēki lielākoties savu laiku pavada tieši organizējot lekciju darbu, līdz ar to, atliek mazāk laika citām nodarbēm, t.sk. zinātniskajai darbībai vai kompetenču attīstībai. IZM akcentēja, ka profesionālā pilnveide ir pieejama ikvienam un pozitīvas pārmaiņas būs gaidāmas arī ar augstskolu padomju ieviešanu, tomēr tam ir nepieciešams laiks. 

Studentu apvienības pārstāvji izrādīja iniciatīvu sadarbībai saistībā ar augstākās izglītības finansēšanas modeļa maiņu, ieviešot līdzmaksājumu sistēmu. Uz doto brīdi LSA piedāvātajā sistēmā saskata vairākus riskus un neskaidrības, piemēram, saistībā ar finansējuma sadali, uzņemšanas noteikumiem, centralizētajiem eksāmeniem, reflektantu piesaisti un modeļa ietekmi uz studējošo un skolēnu akadēmiskajiem sasniegumiem. IZM tikšanās reizē veiksmīgi izdevās kliedēt neskaidrības un studējošie tika aicināti arī uz tālāku sadarbību modeļa izstrādes procesā. Tikšanās reizē raisījās diskusija arī par centralizēto eksāmenu vērtējuma slieksni, lai pretendētu uz valsts atbalstu studijās. Pie augstākām prasībām, akadēmiskajam personālam nebūtu nepieciešams papildus sagatavot studējošos pirms studiju kursa pilnvērtīgas uzsākšanas. Joprojām ir paredzēts saglabāt iespēju reflektantiem ar zemākiem centralizēto eksāmenu rezultātiem, iestāties koledžās vai pilnas maksas studijās augstskolās. Diskusijas ar ministriju saistībā ar minētajām izmaiņām vēl turpināsies. LSA pateicas IZM pārstāvjiem par studējošo un nozares iesaisti jautājuma izstrādē. 

LSA un IZM tikšanās reizē piedalījās amatos esošie LSA valdes locekļi, ministre Anita Muižniece, AIZID direktora vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā Diāna Laipniece, kā arī eksperts augstākajā izglītībā Arkādijs Zvaigzne.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content