Latvijas studentu apvienība

LSA aicina Aizsardzības ministriju izkļaut studējošos no valsts aizsardzības dienesta

6. augustā norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā Latvijas augstāko izglītības iestāžu studējošo pārstāvji vienbalsīgi apstiprināja LSA nostāju “Par valsts aizsardzības dienestu”, uzsverot, ka valsts aizsardzības dienests primāri ir jāorganizē, no tā izslēdzot studējošos un augstāko izglītību ieguvušos jauniešus. Papildus, Aizsardzības ministrijai ir objektīvi jāizvērtē iesaucamo jauniešu skaits, kā arī jāorganizē iesaukšana pēc brīvprātības principa.  

Reaģējot uz 2022. gada 5. jūlijā Aizsardzības ministrijas preses konferencē izskanējušo informāciju un sagatavoto informatīvā ziņojuma projektu par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu, kā arī izvērtējot šī brīža ģeopolitisko situāciju un starptautisko pieredzi, LSA 6. augusta Domes sēdē pieņēma nostāju “Par valsts aizsardzības dienestu”, kurā LSA pauž, ka valsts aizsardzības dienests ir nozīmīgs un atbalstāms rīks valsts aizsardzības stiprināšanā. Pēc objektīva izvērtējuma par iesaucamo vietu skaitu, vietas, kuras netiek aizpildītas brīvprātīgā kārtā, būtu jāaizpilda izlozes kārtā, kur no personu datubāzes tiek izslēgtas personas, kas iegūst vai ir ieguvušas augstāko izglītību. Tādējādi studējošo iekļaušanu valsts aizsardzības dienestā būtu nepieciešams organizēt pēc brīvprātības principa.

Latvijā uz doto brīdi jau pastāv augsta ranga speciālistu trūkums, kas valsti ir novedis pie kvalificēta darba spēka iztrūkuma vairākās nozarēs, piemēram, medicīnā, pedagoģijā, inženierzinātnēs, u.c. jomās. Balstoties uz kvalificēta darba spēka trūkumu, ir iespējams novērot stagnāciju valsts ekonomiskajā attīstībā, sociālajā aprūpē, izglītībā un citās jomās, kas ir svarīgas valsts pamatfunkciju veikšanai kā miera periodā, tā karadarbības laikā. Studējošo un absolventu iesaukšanas gadījumā šīm personām tiek ierobežotas iespējas realizēt savu turpmāko profesionālo attīstību, kas atbalstītu valsts ekonomisko, zinātnes u.c. jomu izaugsmi.

Papildus, pēc sagatavotā informācijas ziņojuma projekta par VAD izpildi katram jaunietim tiek paredzēts izmaksāt atalgojumu 300 EUR/mēnesī. Šāds atalgojuma apmērs nav pietiekams salīdzinājumā ar Latvijas šī brīža ekonomisko situāciju, lai jaunietis pēc dienesta spētu nodrošināt sev izdzīvošanu. Lai dienests motivētu visus jauniešus attiecīgajā vecuma grupā tajā iesaistīties, LSA norāda, ka dienests būtu jāveido tā, lai pēc tā iziešanas tiktu piedāvāta iespēja dzēst studiju kredītu un izmantot dažādus atbalsta mehānismus, tostarp, iegūt pilnībā finansētu augstāko izglītību sevis izvēlētā studiju programmā Latvijā, konkurētspējīgu atalgojumu, pabalstus u.c.

LSA uzsver, ka kopumā valstī ir nepieciešams stiprināt izpratni par valsts aizsardzību un kritiski svarīgo nozaru nozīmību dažādu valsts drošības apdraudējumu priekšā, ir jāizvērtē iespējas kvalitatīvi papildināt kritiski svarīgo nozares studiju kursu saturu ar mācību vielu, kas valsts apdraudējuma gadījumā izglītību ieguvušam speciālistam ļauj piedalīties valsts aizsardzībā. Papildus jāizvērtē iespējas papildināt obligāti apgūstamo civilās aizsardzības studiju kursu ar tēmām, kas ir nozīmīgas, lai veicinātu pareizu un operatīvu sabiedrības rīcību krīzes situācijās. Kā arī ir nepieciešams veikt plašu vispārēju sabiedrības izglītošanu par rīcību krīzes situācijās un iespējām, kā iegūt padziļinātas zināšanas par sevis un līdzcilvēku aizstāvību, piemēram, būt informētam par iespējām pieteikties valsts aizsardzības dienestam, iespējām bez maksas apgūt pirmo medicīnisko palīdzību u.tml.

 LSA aicina Aizsardzības ministriju objektīvi izvērtēt to, vai studējošo un absolventu iesaukšana ir vitāli nepieciešama un kādus riskus tas var radīt darba tirgum un valsts ekonomiskajai attīstībai kopumā, kā arī, cik jauniešu katru gadu dienestā būtu iesaucami, vērtējot valsts finanšu un citu resursu iespējas, lai dienestu izveidotu augstā kvalitātē, nodrošinātu kvalitatīvus iesaukto jauniešu dzīves apstākļus un atalgojumu, kas nav zemāks par valstī noteikto minimālo atalgojumu.

Did you like this article? Share it with your friends!

3 komentāru

 • Skolnieciņš

  Bet kā tad būs ar tiem jauniešiem, kuri nestudē augstskolās, jo ir trūcīgi vai maznodrošināti? Kā būs ar šiem jauniešiem?
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙁

 • Skolnieciņš

  LSA ir par vai pret obligāto militāro dienestu? Saskaņā ar biologiem zināmo statistiku, tēviņi dabā dzimst nelielā pārākumā attiecībā pret mātītēm, proti, tēviņu ir piedzimst nedaudz vairāk nekā mātīšu. Tas nozīmē, ka tikai apmēram puse jaunatnes iegūs militārās zināšanas. Ko darīs Latviešu jauniešu populācijas pārējā daļa? Vai šai problēmai ir kāds rinājums? 300 eiro ir vājprātīgi liela nauda, valdība uzskata, ka vidusmēra latvietis var izdzīvot ar 109 eiro (skatīt GMI nolikumu). Es uzskatu, ka visi jaunieši neatkarīgi no sociālā statusa vai peņa esamības vai neesamības ir vienlīdzīgi, tātad var veiksmīgi dienēt armijā.
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂

 • Skolnieciņš

  Manuprāt, nedrīkst militārajā dienestā iesaucamos vērtēt pēc peņa esamības vai neesamības. Manuprāt, armijā ir jādienē ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm. Es esmu par dzimumu līdztiesību!!!
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content