Latvijas studentu apvienība

LSA aicina rast papildus finansiālo atbalstu studējošajiem energoresursu cenu krīzes laikā

Latvijas Studentu apvienība (LSA) 20. oktobrī nosūtīja vēstuli Labklājības ministrijai, Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai ar aicinājumu rast papildus finansiālo atbalstu studējošajiem energoresursu cenu pieauguma laikā. Vēstulē tika uzsvērta atbalsta nozīmība studējošajiem un augstākajai izglītībai kopumā, kā arī krīzes ietekmē pastāvošie draudi studiju pārtraukšanai.

Pēc Eurostudent (2018. – 2021.) pētījuma datiem jau pirms energoresursu cenu krīzes sākuma vidēji 78% studējošo strādāja algotu darbu. Lietuvā, kuras sociālekonomiskais stāvoklis ir līdzīgs Latvijas, tika atzīmēti 77% studējošo, no kuriem lielākā daļa strādā studiju procesa laikā, no tiem 72% nevar atļauties studijas bez algota darba un 22% strādā, lai finansiāli nodrošinātu citus apgādājamos. Pēc šī pētījuma datiem iezīmējies arī tas, ka studējošie, kas saņem atbalstu, strādā mazāk studiju procesa laikā. Esošā energoresursu krīzes situācija ar straujo cenu pieaugumu var vēl vairāk palielināt studējošo nodarbinātību un studiju procesa pārtraukšanu, lai spētu sev nodrošināt iztiku. Šāda tendence tika novērota arī COVID-19 pandēmijas laikā – studējošajiem pieņemot lēmumu par studiju pārtraukšanu gan studiju kvalitātes, gan arī iztikas nodrošināšanas dēļ.

Atsaucoties uz LSA 2020. gadā izveidoto aptauju, attālināto studiju un darba dēļ krietni cieta arī studējošo mentālā veselība – gandrīz 12% studējošo uzsvēra, ka šo apstākļu dēļ ir gatavi arī pamest savas studijas. Ņemot vērā, ka tajā skaitā, bet ne tikai, labklājības līmenis valstī ir cieši saistīts arī ar iedzīvotāju izglītības līmeni, valstij ir jābūt ieinteresētai studiju saglabāšanas un studējošo iztikas veicināšanas jautājumos.

Zināms, ka daļa no augstākās izglītības iestādēm jau ir pieņēmusi lēmumu pārnest studijas attālinātu studiju režīmā energoresursu taupības nolūkā vai ieviest taupības pasākumus, kas ietekmē studiju pieejamību. Šāds lēmums ne tikai mazina studiju kvalitāti, kas pēc COVID-19 pandēmijas attālināto studiju perioda jau ir pietiekami cietusi, bet arī palielina studējošo dzīvošanas izmaksas, ņemot vērā, ka attālinātās studijās individuālās elektroniskās ierīces tiek lietotas biežāk.

Iepriekš minētais studējošo nodarbinātības līmenis, kā arī šobrīd valstī esošais algu apjoms nav sekojis straujajai inflācijai, tādējādi radot pastiprinātus riskus dažādām sabiedrības grupām, it īpaši studējošajiem, kam studijas ir nepieciešams balansēt ar nodarbinātību. Latvijas Studentu apvienība uzsver, ka studējošajiem ir nepieciešams koncentrēties uz studiju procesu un kvalitatīvu augstākās izglītības iegūšanu, tomēr bez papildus atbalsta LSA prognozē studējošo atbirumu no augstākās izglītības iestādēm, lai studējošie spētu sev nodrošināt iztiku.

LSA rosina piemērot papildus atbalstu studējošajiem enregoresursu cenu pieauguma krīzes laikā līdzīgi kā 2022. gada pavasara mēnešos vai rast citus veidus kā atbalstīt arī studējošos kā apdraudētu sabiedrības grupu, pamatojoties uz iepriekš pieminētajiem datiem un argumentiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content