Latvijas studentu apvienība

Studenti vēlas pētniecībā balstītu mākslinieciskās prakses doktorantūru

27. jūnijā Latvijas Studentu apvienības (LSA) Dome apstiprināja nostāju par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā. Tālākajos plānos ir šo jautājumu pārrunāt ar Kultūras ministri D. Melbārdi, Izglītības un zinātnes ministru K. Šadurski un vērsties pie Saeimas deputātiem ar lūgumu veikt izmaiņas Augstskolu likumā, kas sniegtu iespēju Latvijā realizēt šāda veida doktorantūras studiju programmas.

Pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmas tiek realizētas lielākajā daļā valstu, kas ir pievienojušās Boloņas procesam jeb Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas procesam. Kā labus piemērus var minēt Poliju, Somiju, Lielbritāniju, Slovākiju, Beļģiju un mūsu kaimiņvalstis – Lietuvu un Igauniju. Diskusijas par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā ir notikušas jau iepriekš, bet izmaiņas nav panāktas, kā rezultātā joprojām daļa mākslas jomas absolventi ar maģistra grādu brauc studēt doktorantūrā uz citām valstīm, kur šādu iespēju piedāvā.

LSA uzskata, ka, īstenojot pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmas, tiktu nodrošinātas mākslas un dizaina studiju programmās studējošo tiesības iegūt visu līmeņa izglītību savā dzimtenē, kā arī Latvijas augstāko izglītību padarītu pievilcīgāku ārvalstu studentiem. Ir nenoliedzami arī tas, ka ar šādu studiju programmu ieviešanu, tiktu sekmēta pētniecības un radoši mākslinieciskās darbības ciešāka mijiedarbība, nodrošinot kultūrizglītības sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām.

Gan Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam “Radošā Latvijā”, gan Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam ir minēts, ka jāatbalsta pētniecībā balstītu trešo studiju ciklu mākslā un dizainā, un tā sasaisti ar rūpniecisko inovāciju, tādējādi attīstot nozares cilvēkkapitālu. LSA uzskata, ka, lai tiktu izpildīts tas, kas rakstīts šajās pamatnostādnes, tagad ir īstais brīdis veikt nepieciešamos grozījumus Augstskolu likumā, lai 2020. gadā nebūtu jāattopas, jo plānošanas mērķi nav sasniegti.

Fiery_Grayscale_065

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content