Latvijas studentu apvienība

LSA ar Šadurski pārrunā mākslas izglītības, valodu un valsts finansēto studiju vietu jautājumus

14. jūlijā Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvji tikās ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski un apsprieda jautājumus, kas saistīti ar pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā, svešvalodu ierobežojumus valsts augstskolās un valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanas principiem 2017. gadam.

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjiem tika pārrunāts jautājums par praktiskās mākslas doktora grāda nepieciešamību Latvijā. No LSA puses tika akcentēts, ka Latvija ir vienīgā valsts starp Baltijas valstīm, kurā nav iespējams apgūt pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu. Ministrijas pārstāvji kopumā atbalsta iniciatīvu, tomēr akcentēja, ka nepieciešams rūpīgi izstrādāt procesu un prasības praktiskās doktorantūras ieviešanai, ņemot vērā ārvalstu augstskolu labos piemērus.

IZM pārstāvji piekrita LSA, ka nepieciešams veikt izmaiņas Augstskolu likumā, lai nodrošinātu augstākās izglītības iestāžu iespējas brīvāk īstenot studiju programmas vai to daļas, tai skaitā gala nobeiguma darbus, Eiropas Savienības valodās, un informēja, ka darbs pie šī jautājuma jau notiek. IZM un LSA viedoklis šajā jautājumā ir vienots.

No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaitu augstskolā nosaka Izglītības un zinātnes ministrs pēc Augstākās izglītības padomes priekšlikuma. Tikšanās laikā tika pārrunāti arī IZM piedāvātie valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanas principi 2017. gadam un gaidāmā Augstākās izglītības padomes sēde, kurā, kā jau katru gadu, tiks skatīts budžeta vietu sadalījums. Šogad ir plānots, ka būs daļēja atkāpšanās no vēsturiskā principa jeb tautā tā dēvētā “aploksnes” principa (augstskolas kopējais finansējums ir tieši tāds pats, kā iepriekšējā gadā). LSA ar ministru pārrunāja LSA darba grupu rezultātus par augstākās izglītības kvalitātes indikatoriem. Gan ministrs K. Šadurskis, gan IZM pārstāvji izteica konceptuālu atbalstu LSA ierosinājumiem un solīja, indikatoru izstrādes procesā, sadarboties, ņemot vērā studentu ierosinājumus. No LSA puses vēl tika akcentēts, ka Latvijai būtu jāvirzās un valsts dotētas augstākās izglītības ieviešanu, bet, ierobežotu finanšu resursu ietvaros, valsts budžeta finansētās studiju vietas būtu jāpiešķir pēc kvalitātes rādījumiem nevis vēsturiskā principa, kas radās ekonomiskās krīzes laikā.

LSA un IZM tikšanās reizē piedalījās ministrs K. Šadurskis, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktores vietniece politikas plānošanas jomā L. Treimane un vietniece finanšu un statistikas jomā D. Laipniece.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content