Latvijas studentu apvienība

LSA ar veselības ministri A. Čakšu pārrunā medicīnas izglītības jautājumus

25. augustā Latvijas Studentu apvienība (LSA) tikās ar Veselības ministri Andu Čakšu un apsprieda jautājumus, kas skar medicīnas izglītību Latvijā, vienojoties par turpmāko darbu. Veselības ministre minēja, ka ministrijas darba kārtībā ir un būs jautājumi par vienotas rezidentūras uzņemšanas komisijas izveidi; vienota valsts nobeiguma pārbaudījumu ieviešana medicīnas studiju programmā; medmāsu trūkums slimnīcās un rezidentūras nepietiekamais vietu skaits.

Šobrīd Latvijā rezidentu uzņemšana notiek 2 posmos- vispirms augstskolas organizē pretendentu pieteikšanos rezidentūras studiju programmās un pēc Veselības ministrijas rīkojuma par rezidentūras vietu skaita sadalījumu starp augstskolām organizē rezidentūras pretendentu uzņemšanu rezidentūras studiju programmās. Lai vienkāršotu rezidentūras pretendentu uzņemšanu rezidentūras studiju programmās, LSA uzskata, ka būtu atbalstāma vienotas uzņemšanas komisijas izveide, par kā nepieciešamību Veselības ministrijas pārstāvji ir jau iepriekš minējuši. Gadījumā, ja abas augstskolas nevienojas līdz šī gada 1. decembrim, šis jautājums pāries pilnībā ministrijas pārvaldībā. Šobrīd ar Veselības Ministriju ir panākta vienošanās, ka vienota uzņemšana sāksies pēc 2 gadiem, kas attiecīgi būs pārejas periods.

Rezidentūras studiju programmas tiek realizētas gan Latvijas Universitātē (LU), gan Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un katra no universitātēm pašlaik pati nosaka uzņemšanas prasības rezidentūras programmās. Lai vienotā uzņemšanas komisija varētu darboties, ir nepieciešams izstrādāt vienotus uzņemšanas kritērijus. LSA ieskatā uzņemšanas kritērijiem rezidentūras studiju programmās būtu jābūt izmērāmiem, objektīviem, neinterpretējamiem un abu universitāšu absolventiem līdzvērtīgiem, lai būtu godīga konkurence. LSA iepazīstināja Veselības ministri A. Čakšu ar uzņemšanas kritēriju piedāvājumu rezidentūras studiju programmām. Kritēriju izstrādē piedalījās abu universitāšu studējošie, tai skaitā rezidenti. Veselības ministre pauda pozitīvu nostāju tajā, ka LU un RSU studenti ir jau uzsākuši diskusijas par kritērijiem un ir sagatavojuši savus priekšlikumus, ko Veselības ministrija varēs izmantot turpmākajā darbā.

Veselības ministrija piekrita studējošo viedoklim par kopīgā valsts gala eksāmena nepieciešamību, absolvējot medicīnas programmu. Lai šo mērķi realizētu, Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos E. Pole minēja, ka plānots līdz šī gada beigām izstrādāt jaunu profesijas standartu, balstītu uz reiz izveidotu medicīnas programmas absolventu zināšanu, prasmju un kompetenču vadlīnijām, jo šobrīd esošais standarts ir novecojis.

LSA ar Veselības ministri vēl pārrunāja nepietiekamo māsu skaitu slimnīcās, kas Latvijā ir aktuāla problēma. Pašlaik uz vienu ārstu Latvijā ir aptuveni 1,6 māsas, bet pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem šim skaitam vajadzētu būt lielākam, proti 2,6 māsas uz vienu ārstu. Lai sniegtu atbalstu māsām, medicīnas studenti ir gatavi asistēt māsām, ieņemot māsas – stažiera amatu, jo abu augstskolu studenti, beidzot 3. studiju gadu, ir apguvuši teorētiskos un praktiskos medmāsu darba pamatus un vēlāk iziet obligāto medmāsu praksi, kuras ietvaros pilda medmāsas pienākumus. LSA akcentēja, ka, ieviešot profesiju “māsa – stažieris”, tiktu mazināts pārlieku lielais noslogojums māsām darbā, kā rezultātā tiktu arī veicināta māsu darba kvalitāte. Studenti, kuri ieņemtu jauno amatu, varētu praktizēt savas zināšanas un uzlabot klīniskās prasmes, tādējādi veicinot kvalitatīvu un pietiekamu pacientu aprūpi ne tikai studiju laikā, bet arī ieņemot ārsta amatu pēc studijām. Veselības ministrija šo ideju pilnībā atbalsta un jau ir uzsākusi pārrunas arī ar Latvijas Māsu asociāciju un Latvijas Ārstu biedrību.

Tikšanās noslēgumā Veselības ministre ar LSA vienojās, ka turpmāk sadarboties jautājumos, kas skar medicīnas jomā studējošos.

LSA un Veselības ministrijas tikšanās reizē piedalījās ministre A. Čakša, Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos E. Pole un no LSA puses – prezidente M. Belova, Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājs A. Šilovs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja M. Lietuviete un Latvijas Medicīnas studentu asociācijas pārstāve H. Dauvarte.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content