Latvijas studentu apvienība

LSA atbalsta piedāvātos atvieglojumus darba devējiem studiju maksas segšanai

Latvijas Studentu apvienība (turpmāk – LSA) pauž savu atbalstu Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) un Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem likuma grozījumos, kas atvieglotu darba devēju iespējas segt studiju maksu studējošajiem, kā arī stipendiju izmaksāšanu prakses laikā. 

Pēc LU Filozofijas un socioloģijas institūta datiem Latvijā pašlaik 63% no studējošajiem strādā paralēli studijām, no kuriem tikai mazliet vairāk kā puse (57%) tiek nodarbināti savas iegūstamās specialitātes jomā. Tādējādi darbs traucē kvalitatīvai izglītības ieguvei, nevis iekļaujas studiju procesā un motivē studējošo veiksmīgi apgūt studijas. Pārlieku liela darba slodze paralēli studijām negatīvi ietekmē studējošā mentālo labklājību, sniegumu studiju pārbaudījumos un pētniecību, kā paaugstina atbiruma risku.

LDDK piedāvā grozījumus normatīvajā regulējumā, kas dotu iespēju darba devējiem segt darbinieku augstākās izglītības ieguvi un izmaksāt stipendijas studiju prakses laikā, nepiemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šobrīd darba devēji šādi var atbalstīt tikai darbinieku tālākizglītības un neformālo izglītības, savukārt izmaksāt stipendijas tikai darba vidē balstītās mācībās profesionālajā vidējā izglītībā. 

Ja tiktu atbalstīti šie LDDK priekšlikumi, darba devējiem tiktu sniegta iespēja mazināt finansiālo slogu studējošajiem, kuri vēlas iegūt izglītību viņiem nepieciešamajās valsts tautsaimniecības nozarēs. Šo atvieglojumu ieviešana būtu jauna iespēja daudziem iegūt atbalstu, lai studētu studiju programmās, kurās šobrīd nav pieejamas valsts budžeta vietas vai arī kurās valsts atbalsts ir ierobežots.

Darba devēju līdzekļu ieguldīšana konkrētu studiju programmu studējošajos ne tikai norādītu uz studiju programmu kvalitāti, bet arī veicinātu sadarbību starp studējošajiem, darba devējiem un augstākās izglītības iestādēm, lai tuvinātu studiju saturu faktiskajām darba tirgus un sabiedrības vajadzībām. 

Tiesa, ja darba devējs izvēlas segt studiju maksu studējošajiem, tad vienošanos par nosacījumiem, piemēram, atstrādes periodu pēc izglītības iegūšanas, vajadzētu slēgt tikai starp darba devēju un studējošo. Savukārt stipendijām un to apmēram prakses laikā būtu jābūt daļai no trīspusējā prakses līguma starp studējošo, darba devēju un augstākās izglītības iestādi, lai mazinātu ļaunprātīgas sistēmas izmantošanas riskus.

LSA atbalsta LDDK sniegtos priekšlikumus un norāda, ka, pieņemot likuma grozījumus, studējošo sociālekonomiskais stāvoklis tiktu uzlabots, patiecoties darba devēju sniegtajam atbalstam studējošajiem, tādējādi veicinot augstākās izglītības pieejamību Latvijā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content