Latvijas studentu apvienība

LSA atklātā vēstule ministrijām par atbalsta sniegšanu Ukrainas studējošajiem

Par atbalsta sniegšanu Ukrainas studējošajiem.

Latvijas Studentu apvienība (turpmāk – LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos jau kopš 1994. gada. LSA ir studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji. LSA savā darbībā iesaistās arī dažādos starptautiskos studentu apvienību sadarbības tīklos, kā “Baltic organisational meeting” (BOM) un “Nordic organisational meeting” (NOM), kā arī ir Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedrs. 

Vakar, 24. februārī, pasauli pāršalca ļoti satraucoša un skumja ziņa – tika uzsākta kara darbība Ukrainas valsts teritorijā, kuras ietvaros tiek apdraudēti Ukrainas valstspiederīgie, tai skaitā Ukrainas akadēmiskā un zinātniskā kopiena. 

LSA uztur komunikāciju ar citām nacionālajām studējošo organizācijām iekš BOM, NOM un ESU, lai apzinātu studējošo situāciju Ukrainā un paustu vienotu nostāju par notiekošo situāciju Ukrainā. Pēc ESU iniciatīvas vakar, 24. februārī, ir norisinājusies arī tikšanās reize ar Ukrainas studējošo apvienību (UAS), kuras ietvaros tika diskutēts par primāri nepieciešamo atbalstu studējošajiem no citu valstu puses. Šobrīd UAS ir paudusi, ka galvenokārt palīdzība ir nepieciešama sekojošās jomās: pajumtes sniegšana Ukrainas studējošajiem, stipendiju vai pabalsta nodrošināšana sadzīves izdevumu segšanai, loģistiskā palīdzība, lai izkļūtu no Ukrainas valsts teritorijas, iespēja studiju procesu turpināt ārpus Ukrainas, solidaritāte pret Ukrainu dažādu publisku akciju veidā. Komunikācija ar UAS turpināsies katru dienu, tomēr jau šobrīd LSA redz dažādas iespējas, kā Latvija var iesaistīties palīdzības sniegšanā Ukraiņu studējošajiem, akadēmiskajai un zinātnes kopienai. 

LSA aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un citas līdzatbildīgās institūcijas sniegt finansiālu un materiālu palīdzību Ukrainas studējošajiem, jo pastāv augsta iespējamība, ka atbalsta sniegšana no vecākiem vai citām pietuvinātām personām, kas šobrīd atrodas Ukrainā, var pārtrūkt vai jau ir pārtrūkusi. Tāpat LSA aicina rast iespējas atbalstīt studējošos, kas kara bēgļu gaitās tuvākajā laikā nonāks Latvijā patvēruma meklējumos, sniedzot šiem studējošajiem iespējas turpināt iesāktās studijas Latvijas augstākās izglītības iestādēs (AII). 

LSA aicina uzņemt dienesta viesnīcās visus Ukrainas valstspiederīgos studējošos, kas lūdz pēc šādas palīdzības – gan tos, kuri šobrīd jau īsteno savas studijas Latvijā, gan tos, kuri vēl tikai grasās ieceļot Latvijā, nepiemērojot šiem studējošajiem maksu par dienesta viesnīcas izmantošanu, kā arī aicināt AII izvērtēt Ukrainas studējošajiem studiju maksas atvieglojumu piešķiršanu līdz situācijas stabilizācijai Ukrainā.

LSA norāda, ka Ukrainas studējošajiem ir nepieciešama atbalstoša un operatīva reakcija no Latvijas valdības un AII puses, lai ikvienam Ukrainas studējošajam tiktu nodrošināta iespēja iegūt kvalitatīvu un pieejamu augstāko izglītību, bez veselības un dzīvības apdraudējumiem. LSA aicina IZM un visas līdzatbildīgās institūcijas rast iespēju pielīdzināt studējošajiem Ukrainā apgūto studiju vielu un turpināt savas studiju gaitas Latvijā, bez nepieciešamības gaidīt uzņemšanas periodu AII, kā arī IZM izstrādāt vadlīnijas priekš AII nepārtraukta studiju procesa nodrošināšanai Ukrainas studējošajiem. LSA atbalsta arī Ukrainas akadēmiskā personāla piesaistīšanu Latvijas AII, kā arī iespējas turpināt pētniecību doktorantūras līmeņa studijās Ukrainas studējošajiem Latvijas AII. 

Papildus iepriekš minētajam LSA aicina Latvijas valdību un IZM rast finansējumu atbalstīt Ukrainas studējošos ar stipendiju piešķiršanu, lai segtu studējošo ikdienas izmaksas un nodrošinātu studējošos ar pirmās nepieciešamības precēm. 

Saistībā ar iepriekš minētajiem riskiem, ka Ukrainas studējošajiem var pārtrūkt naudas plūsma no savām atbalsta personām, kas vēl joprojām atrodas Ukrainā, LSA aicina attiecībā uz Ukrainas valstspiederīgajiem studējošajiem atcelt Imigrācijas likuma 9. panta 51. daļā minēto ierobežojumu, kas paredz, ka trešo valstu pilna laika studējošie Latvijā algotā darbā nedrīkst strādāt vairāk kā 20 stundas nedēļā, tādējādi ļaujot Ukrainas studējošajiem strādāt lielāku slodzi, lai nodrošinātu sevi un potenciāli savu ģimeni, kas palikusi bez stabilu ienākumu gūšanas iespējām. 

LSA cer uz operatīvu IZM un citu atbildīgo institūciju rīcību, kā arī pauž gatavību iesaistīties sarunās un diskusijās, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu Ukrainas sabiedrībai un tās akadēmiskajai un zinātniskajai kopienai pārvarēt šo krīzi. 

Prezidents

Kristafers Zeiļuks

Pielikums. LSA atklātā vēstule ministrijām par atbalsta sniegšanu Ukrainas studējošajiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

4 komentāru

 • dievturis Skolnieciņš

  Eiropa atrodas kara krustugunīs. Krievijas Federācija ir iebrukusi Ukrainas Republikā. Norit karš. Šajā trauksmainajā laikā ir svarīgi uzticēties drošiem un pārbaudītiem informācijas avotiem. Informāciju par kara norisi latviešu valodā var smelties pa LTV1 (mājaslapa: ltv.lsm.lv/lv/ltv1) un Latvijas Sabiedrisko mediju ziņu portālā (mājaslapa: lsm.lv/). Iesaku smelties svaigāko un aktuālāko informāciju tādos Ukrainas mēdijos kā 5 Kanal (mājaslapa: 5.ua/), Dom (mājaslapa: kanaldom.tv/), ICTV (mājaslapa: ictv.ua/ua/), Inter + (mājaslapa: inter.ua/ua). Šie TV kanāli ir pieejami bezmaksas satelītapraidē Ku diapazonā. Signāls tiek translēts no satelīta Astra 4A (4.8 E°). Televizorā ir jābūt iebūvētam DVB-S/DVB-2 resīverim. Var izmantot arī ārēju dekoderi. Būsim prātīgi un neļausimies Maskavas Kremļa propagandai un dezinformācijai! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi mūs pasargā no ļauna! Slava Ukrainai! Varoņiem slava!
  Ar Latvju Dievu svētību, dievturis Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Slava Ukrainai! Varoņiem slava!
  #KrievijasAgresija #iebrukumsUkrainā #karšUkrainā #VolodimirsZeļenskis #Ukraina #SlavaUkrainai! #varonība #drosme #neatkarība #LatvjuDievi #DievsPērkons #Pērkons–DebesuTēvs #DievieteLaima #likteņaDieviete #DievieteMāra #Māra–VeļuMāte #Māra–ZemesMāte #LatvjuDievuSvētība #dievturi #ticība #lūgšanas #Skolnieciņš

 • язычник Сколниециньщь

  Нынешняя Европа находиться на перекрёстке войны. Российская Федерация напала на Украинскую республику. Идёт война. В это тревожное и смутное время будем доверять только проверенным и достоверным источникам информации. Сведенья о ходе войны можно черпать на LTV1 (веб-сайт: ltv.lsm.lv/lv/ltv1) и на новостном портале Латвийских общественных СМИ (веб-сайт: lsm.lv/). Советую черпать свежую информацию на таких Украинских телеканалах как 5 Kanal (веб-сайт: 5.ua/), Dom (веб-сайт: kanaldom.tv/), ICTV (веб-сайт: ictv.ua/ua/), Inter + (веб-сайт: inter.ua/ua). Все эти телеканалы безоплатно доступны в спутниковое вещание, в Ku диапазоне. Сигнал транслирует спутник Astra 4A (4.8 E°). Телевизор должен быть оборудован ресивером DVB-S/DVB-2. А также можно пользоваться наружным декодером. Будем разумны и не поведёмся на Московскую пропаганду и прочею дезинформацию! Да благословят нас Латвийские Боги! Да защитят нас Латвийские Боги от зла! Слава Украине! Героям слава!
  С благодатью Латвийских Богов, язычник Сколниециньщь
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Слава Украине! Героям слава!
  #KrievijasAgresija #iebrukumsUkrainā #karšUkrainā #VolodimirsZeļenskis #Ukraina #SlavaUkrainai! #varonība #drosme #neatkarība #LatvjuDievi #DievsPērkons #Pērkons–DebesuTēvs #DievieteLaima #likteņaDieviete #DievieteMāra #Māra–VeļuMāte #Māra–ZemesMāte #LatvjuDievuSvētība #dievturi #ticība #lūgšanas #Skolnieciņš

 • dievturis Skolnieciņš

  2022. gada 24. februārī Krievijas Federācija iebruka Ukrainas Republikā. Sākās karš. Šis ir nepieļaujams agresijas akts. Šo Krievijas rīcību nedrīkst piedot. Krievija ir agresorvalsts. Diktators Vladimirs Putins nodemonstrēja savu patieso seju visai pasaulei. Ukrainai iet sūri. Ukrainai ir vajadzīga mūsu palīdzība. Aicinu ikvienu cilvēku, kura sirdī mīt dievišķā gaisma un ticība labajam, aizlūgt visvareno Pērkonu – Debesu Tēvu par Ukrainu un ukraiņu tautu. Kopš tālas senatnes Dievs Pērkons ir debesu kārtības uzturētājs. Pērkoņtēvs ir taisnīgs un godīgs. Labu viņš atalgo ar labu, bet ļaunu viņš atalgo ar ļaunu. Iedegsim savā mājā uz palodzes divas svecītes: vienu zilu, otru dzeltenu. Uzvilksim kaklā Pērkoņkrustu. Skaitīsim lūgšanu Pērkonam – Debesu Tēvam 7 reizes. Lūgšana Dievam Pērkonam Ukrainas un ukraiņu atbalstam: «Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, es Tevi pielūdzu un godāju! Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, es Tevi pielūdzu un godāju! Uzklausi manu lūgšanu, uzklausi visas tautas lūgšanu. Pasargā Ukrainu no austrumiem uz rietumiem, no dienvidiem uz ziemeļiem. Pasargā Ukrainu no sumpurņiem un ļaundariem. Atvairi iebrucējus ar savu milnu! Atvairi iebrucējus ar saviem zibeņiem! Sasper visus sumpurņus un ļaundarus ar trejdeviņiem zibeņiem! Svētī Ukrainas zemi. Svētī ukraiņu tautu. Pērkoņtēv, sit savas bungas! Pērkoņtēv, sper savus zibeņus! Dāvā Ukrainas aizstāvjiem, Ukrainas varoņiem drosmi! Dāvā ukraiņiem drosmi un gribasspēku. Atvairi no Ukrainas naidniekus. Pasargā ukraiņu tautu! Lai Pērkoņkrusts griežas! Lai Austras koks zeļ un plaukst! Lai Pērkons dārd un debesis rīb! Slava Ukrainai! Slava varoņiem! Lai godāts visvarenais Pērkons – Debesu Tēvs kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir!».
  Ar Pērkoņtēva svētību, dievturis Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Slava Ukrainai! Varoņiem slava!
  #24.02.2022. #dievturi #dievturība #Pērkons #Pērkons–DebesuTēvs #Pērkoņtēvs #DievsPērkons #Ukraina #SlavaUkrainai! #karš #karšUkrainā #Skolnieciņš

 • язычник Сколниециньщь

  24. февраля 2022. года Российская Федерация беспричинно напала на Украинскую Республику. Этому акту агрессии нет прощения. Россия — это страна агрессор. Диктатор Владимир Путин показал своё истинное лицо всему миру. Украине нужна наша помощь. Призываю каждого человека, в чьем сердце течём божественный свет и вера в добро, произнести молитву Богу Перуну за здравие Украины и украинцев. Издавна Бог Перун был защитником Киева. Сила великого громовержца – Бога Перуна – безгранична. Его молнии пронзали небеса и вершили небесное правосудие. Добро воздавалось добром, а зло воздавалось злом. Чтобы произнести молитву Перуну, необходимо на шею надеть перуницу (коловрат), зажечь две свечечки – одну синею, а другую жёлтую – и произнести молитвенные слова семь раз. Молитва Богу Перуну за здравие Украины и украинцев: «Отче наш Перуне, трижды славен будь! Твоя сила правит миром как в Прави, так и в Яви. Твои молнии сверкают небесными огнями. Обрати свой взор на землю сию. Ниспошли на нас своё благословенье. И даруй страждущим свою благодать. Защити нас внуков Твоих, всех светлых перуничей. И услышь наши молитвы. Защити земли Киевские! Защити Украину. Защити украинцев. Верши небесное правосудье. И отчисти Землю Матушку от нелюдей. Защити всех добрых людей. Яко Ярила – Солнце дарует нам свет, тако, Отче наш Перуне, даруй нам защиту.». Как только догорят свечи, двенадцать раз произносятся слова: «Перун – Огнекудрый! Да защитит сила Твоя Украину и украинцев от Коляды, до Коляды! Ибо сила Твоя и воля Твоя у нас в крови.». В доме можно установить идол Бога Перуна и его изображение на бумаге.
  С благословением Бога Перуна, язычник Сколниециньщь
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Слава Украине! Героям слава!
  #24.02.2022. #родноверы #родноверие #Перун #БогГромовержец #БогПерун #Перун–НебесныйОтец #Украина #СлаваУкраине! #воина #ВойнаНаУкраине #Skolnieciņš

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content