Latvijas studentu apvienība

LSA Dome darbam AIP deleģē Juri Iljinu

5. janvārī Latvijas Mākslas akadēmijā norisinājās kārtējā Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tika ievēlēts organizācijas pārstāvis darbam Augstākās izglītības padomē (AIP), kā arī prezentēts nākamā gada budžeta plāns un Akademiskā virziena sagatavotā koledžu stratēģiskās attīstības koncepcija.

Sākotnēji studentus uzrunāja Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors Andris Teikmanis, kurš uzsvēra studentu kustības nozīmību un lielo lomu procesu ietekmēšanā un novēlēja turpināt iesākto ceļu.

Domes sēdē piedalījās 35 domniekii, kuriem bija jāizdara izvēlē par labu vienam no kandidātiem, kuri bija pieteikuši savu kandidatūru darbam AIP: Liepājas Universitātes doktorantam Pāvelam Juram vai Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta priekšsēdētājam Jurim Iljinam. Katram no kandidātiem tika dota iespēja izklāstīt savu motivāciju un vēlmi pārstavēt LSA AIP.

Pāvels Jurs savas uzstāšanās laikā uzsvēra, ka studentu interesēm ir jābūt pārstavētām vienmēr un visur. Viņš uzrunā domniekiem izteicās, ka AIP ir jācenšas rast iespēju veidot sadarbību un dialogu ar Robertu Ķīli, kā arī izteica priekšlikumu, ka studentu virzītajam parstāvim AIP ir jāinformē pašpārvaldes par augstākās izglītības institūcijās notiekošo un jāiesaista tās priekšlikumu izstrādē.

Juris Iljins savu runu sāka ar norādi, ka 2013. gadā Studentijai ir vairāki izaicinājumi. Kā dažus kandidāts minēja valodu jautājumu, augstākās izglītības eksportu, starptautsiko sadarbības programmu tīkla attīstīšanu, kā arī uzsvēra, ka nepieciešams plānot, kā esošos studentus noturēt Latvijā, lai par savu pamatstudiju vietu viņi izvēlētos tieši šo valsti. Tāpat Iljins uzsvēra, ka reformas notiks agri vai vēlu, taču studentu spēkos ir ietekmēt to gaitu un panākt, lai tiktu ievērotas viņu intereses. Viņš atzina, ka AIP priekšlikumi pārmaiņu procesā ir svarīgi, lai tās būtu kvalitatīvas, nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību ikvienam, kā arī veicinātu augstskolu konkurētspēju.

LSA Akadēmiskā virziena vadītājs Mikus Dubickis pirms balsošanas uzsvēra, ka ir būtiski, lai students tiktu uztverts nevis kā klients, bet gan partneris, tāpēc pārstāvim AIP būs jānodrošina atgriezeniskā saite ar studentiem un jācenšas rast sadarbības iespējas ar ministru, kurš pats diemžēl neapmeklē AIP sēdes.

Aizklātā balsojumā 21 domnieks izteica atbalstu Jurim Iljinam, bet 5 – Pāvelam Juram, tādējādi kā LSA pārstāvis AIP tika deleģēts Juris Iljins. Pret Juri Iljinu balsoja 9 domnieki, savukārt pret Pāvela Jura kandidatūru – 25 LSA domnieki.

Pēc kandidātu uzrunām dažus vārdus domniekiem teica arī LSA prezidents Edvards Ratnieks, kurš pauda neviltotu prieku par abiem kandidātiem, kurus atzina par ļoti spēcīgiem un amatam atbilstošiem. Ratnieks izteica pateicību Domei par to, ka tā izteikusi viņam uzticību un iepriekšējā Domes sēdē deleģējusi otram pilnvaru termiņam AIP: „Izsaku lielu pateicību it visiem, jo sevišķi tiem, kuri mani mudināja atkārtoti pieteikties amatam AIP, taču arī abi esošie kandidāti spēs godam pārstāvēt Latvijas studentu intereses. Pēc savu pilnvaru termiņa beigām gan AIP, gan LSA savus spēkus ieguldīšu darbā ar sabiedrību”.

Nākamā LSA Domes sēde tiek plānota 2. martā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content