Latvijas studentu apvienība

LSA valdes amatiem pieteikumu iesnieguši divi kandidāti

Šonedēļ notiekošajā Domes sēdē plānotas divu LSA valdes locekļu vēlēšanas, un uz katru no amatiem noteiktajā termiņā pieteikumu iesniedzis viens kandidāts. Uz akadēmiskā virziena vadītāja amatu pieteikumu iesniegusi Rīgas Stradiņa Universitātes studente Liene Vaivode, bet uz sociālā virziena vadītāja amatu – Ilze Lisovska, Latvijas Universitātes studente. Domes sēde norisināsies 12. janvārī plkst. 12.00  Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka Rīgā, Ķīpsalas ielā 10 (ieeja no Paula Valdena ielas 5).

Aicinām iepazīties ar abu kandidāšu iesūtītajiem dokumentiem kā arī sociālā virziena vadītāja un akadēmiskā virziena vadītāja amata aprakstiem.

Lisovska par savu mērķi ievēlēšanas gadījumā uzskata vismaz netieši veicināt sabiedrības izglītotību sociālās dimensijas jautājumos, veicināt augstākās izglītības pieejamību un veidot studējošajiem draudzīgāku augstākās izglītības politiku. Kandidātes darbības vīzijā izceltas trīs sociālā virziena darbības šķautnes:

 • augstākās izglītības (AI) pieejamība, kas ietver darbu ar studiju un studējošā kreditēšanas sistēmu un valsts piešķirto stipendiju skaita un apmēra palielināšanu, kā arī valsts finansētajām studiju vietām,
 • pieejama un iekļaujoša studiju vide kā dienesta viesnīcu pieejamība un apstākļu uzlabošana tajās, vides pieejamības elementi augstskolās, tāpat arī iespēja studēt jaunajiem vecākiem,
 • studenta labklājības celšana, kas skar studenta kopējās labsajūtas un tālākās attīstības iespēju nodrošināšanu kā .

Lisovska saņēmusi izvirzījumu kandidēšanai uz sociālā virziena vadītāja amatu no Latvijas Universitātes Studentu padomes.

Liene Vaivode pieteikumā kandidēšanai uz akadēmiskā virziena vadītāja amatu kā termiņa laikā būtiskās darbības jomas nosaukusi

 • augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, iesaistoties ar ārējās kvalitātes novērtēšanu saistītajos procesos un pilnveidojot LSA studentu-ekspertu tīklu,
 • komunikāciju ar pašpārvalžu akadēmisko virzienu vadītājiem,
 • studiju sasaistu ar zinātni, kas skar gan darbu ar LSA Zinātnes fondu, gan darbu ar problēmām promocijas procesā un doktorantūrā,
 • augstākās izglītības pilnveidi – darbu ar nozares ministrijām un sociālajiem partneriem, tajā skaitā saistībā ar LSA ziņojumu “Kā veicināt augstākās izglītības kvalitāti, pilnveidojot finansēšanas sistēmu”, kā arī Latvijas aktīvāku iesaisti Boloņas procesa reformu ieviešanā.

Apmeklēt Domes sēdi un tajā notiekošās vēlēšanas aicinām jebkuru interesentu. Sēdē būs iespēja uzdot jautājumus gan amatu kandidātiem, gan valdes locekļiem par darbības pārskatiem un citām aktualitātēm.

Domes sēdes darba kārtība

 • 12.00 Domes sēdes atklāšana
 • 12.03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
 • 12.05 Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes (Ziņo valdes locekļi un biroja darbinieki)
 • 12.25 Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana
 • 12.30 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes (Ziņo finanšu un sadarbības vadītāja D. Roga)
 • 12.40 Par LSA 2019. gada budžeta izstrādi (Ziņo finanšu un sadarbības vadītāja D. Roga)
 • 12.55 Akadēmiskā virziena vadītāja un sociālā virziena vadītāja vēlēšanas
 • 13.55 Balsojums par kandidātiem
 • 13.58 Pauze un balsošana par kandidātiem
 • 14.20 Vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana
 • 14.25 Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos (Ziņo prezidente J. Širina)
 • 14.40 Atskats par aizvadītajiem starptautiskajiem pasākumiem (Ziņo starptautiskā virziena vadītāja K. Sproģe)
 • 14.55 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes (Ziņo pašpārvalžu pārstāvji)

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content