Latvijas studentu apvienība

LSA domnieki apstiprina nostāju par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā

Aizvadītajā Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēdē, tika apstiprināta nostāja par valsts vienoto jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā.

Aizvadītā gada 10. novembrī Ministru kabineta sēdē tika caurskatīts ziņojums “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu”. Informatīvajā ziņojumā juridiskajā izglītībā Latvijā konstatētas virkne problēmu, kuru rezultātā tiesību zinātņu studiju programmu absolventiem ir salīdzinoši vājas zināšanas un prasmes jurisprudencē, kas tieši apdraud tiesiskuma intereses. No Ministru kabineta pieņemtā protokollēmuma secināms, ka problēmas risināšanai plānots ieviest vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu.

LSA paustā nostāja ir, ka šāds vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens ir apsveicama iniciatīva no Tieslietu ministrijas puses, bet, lai tas sekmīgi tiktu ieviests ir nepieciešamas vairākas izmaiņas. Balstoties uz dažādu augstāko izglītības iestāžu maģistra programmu specializāciju, eksāmena izstrādes procesā ir jāņem vērā dažādu augstākās izglītības iestāžu profili. Lai studējošais būtu sekmīgi nokārtojis, viņam būtu jāiegūst 55% no visiem punktiem katrā nozarē. Tāpat arī ir nepieciešams atrunāt, ka, divas nedēļas pēc eksāmena noslēguma, studējošajiem, kas attaisnotu iemeslu dēļ ir to kavējuši, tiek rīkots papildus eksāmens, kas ilgst atbilstoši studējošā nokavēto dienu skaitam. Savukārt studējošajiem, kas nav sekmīgi nokārtojuši eksāmenu, ir jābūt iespējai to pārkārtot nākamajā semestrī, negaidot gadu.

Jau iepriekš LSA rīkoja konferenci saistībā ar vienotā juristu eksāmena ieviešanu, kuras mērķis bija informēt sabiedrību par šāda eksāmena ieviešanu, par tā struktūru, kā arī uzklausīt profesionāļu viedokļus. Konference vienkopus pulcēja pārstāvjus no Tieslietu ministrijas, juridiskās un akadēmiskās vides, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī studējošo pārstāvniecības.

Arī turpmāk LSA plāno iesaistīsies Tieslietu ministrijas rīkotajās starpinstitūciju sanāksmēs par šo jautājumu, lai paustu un pārstāvētu studentu viedokli.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content