Latvijas studentu apvienība

LSA domnieki apstiprina pozīciju par AI pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

Šī gada 30.janvārī, Rīgas Aeronavigācijas institūtā (RAI), norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tika apstiprināta pozīcija par par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un prezentēta augstākās izglītības (AI) vīzija.

Domes sēdē tika apskatīta un pieņemta pozīcija par AI pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Augstskolu likuma 45. Panta 1.daļa nosaka, ka tiesības studēt augstskolā vai koledžā ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī ārzemniekam. Šobrīd Latvijā šīs tiesības tiek ievērotas, bet problēmas sagādā tas, ka, lai studētu un iegūtu AI, studējošajiem ar invaliditāti jāsaskaras ar virkni problēmu. LSA paustā nostāja ir tāda, ka nepieciešams pārskatīt un veikt izmaiņas Invaliditātes likumā un Ministru kabineta 2012. Gada 9.oktobra noteikumos Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, kā arī valsts politikai jābūt vērstai, lai nodrošinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā minētās tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, sekmējot toleranci sabiedrībā pret atstumtības riskam pakļautajiem.
Līdz ar pozīcijas apstiprināšanu tiks uzsākts darbs pie tālāko darbības soļu veikšanas, lai varētu ierosināt priekšlikumus normatīvo aktu regulējumiem Latvijā, kas skar AI pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti tieši un netieši.

Ar visām LSA Domes sēdēs pieņemtajām pozīcijām, tajā skaitā arī ar 30.janvārī pieņemto pozīciju “Par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti” var iepazīties šeit.

Tāpat Domes sēdē tika prezentēta LSA augstākās izglītības vīzija. AI vīzija ir LSA redzējums par Latvijas augstāko izglītību un tajā nepieciešamajām pārmaiņām laik posmā līdz 2020. gadam. LSA uzskata studentu centrētu izglītību par pamatu, ar ko jāsāk nepieciešamo pārmaiņu procesu Latvijas augstākajā izglītībā.Vīzijas izstrādē tika ņemti vērā gan nacionāla, gan Eiropas mēroga augstākās izglītības plānošanas un attīstības dokumenti, kā arī Latvijas augstāko izglītības iestāžu studējošo pašpārvalžu pārstāvju viedoklis un ieteikumi.

LSA Domes sēžu uzņemšana notiek rotācijas kārtībā. Šoreiz domniekus laipni uzņēma RAI Studējošo pašpārvalde. LSA Domes sastāvu veido 53 balsstiesīgi domnieki, kuri kopīgi pārstāv 33 Latvijas augstskolas.

Ja ir radusies vēlme plašāk iepazīties ar skatītajiem un veiktajiem darbiem, rakstiet uz lsa@lsa.lv

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content