Latvijas studentu apvienība

LSA domnieki apstiprina rekomendācijas Baltijas valstu valdībām un pieņem pozīciju par valodu lietojumu

Šā gada 24. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tika apstiprināta pozīcija par Augstākās izglītības valodu un Baltijas valstu studentu organizāciju sanāksmes (Baltic Organization meeting (BOM)) rekomendācijas.

Svešvalodas ir nozīmīga Augstākās izglītības (AI) sistēmas internacionalizācijas daļa un LSA uzskata, ka, paplašinot svešvalodu pielietojumu studiju programmu īstenošanā, ir iespējams veicināt gan studējošo, gan mācībspēku mobilitāti, celt Latvijas AI konkurētspēju, kvalitāti, kā arī veicināt ārvalstu un latviešu studentu integrāciju. LSA uzskata, ka iespēja izstrādāt bakalaura, maģistra un doktora darbus kādā no Eiropas Savienības (ES) valodām veicinātu zinātnes attīstību un starptautisku publikāciju iespējas. Turpmākajā darbības plānā ir iekļauts, ka LSA valde uzsāks sarunas ar ministriju par nepieciešamajām izmaiņām un grozījumiem attiecīgajos likumos.

Ar LSA Domes sēdēs pieņemtajām pozīcijām, tai skaitā ar 24. oktobrī pieņemto pozīciju “Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā”, iepazīties var LSA mājas lapas sadaļā LSA Pozīcijas.

LSA Domes sēdē biedri apstirpināja rekomendācijas Baltijas valstu valdībām, kas tika izveidotas šī gada pavasarī Baltijas studentu apvienību sapulcē Tallinā. Rekomendācijas pauž atbalstu mūžizglītības veicināšanai vairākos aspektos, piemēram, informācijas pieejamībai, atvērtu resursu lietošanai, iepriekš iegūtās izglītības atzīšanai, kā arī tās aicina mazināt sociālos šķeršļus un barjeras izglītības pieejamībai, lai ikvienam cilvēkam, kurš vēlas, būtu iespēja studēt.

Nākamajā dienā pēc LSA Domes sēdes, norisinājās LSA stratēģiskais seminārs, kurā domnieki tika iepazīstināti ar pusgada garumā izdarītajiem darbiem un nākamā pusgada veicamajiem uzdevumiem. Tāpat domniekiem bija iespēja noklausīties studentijas vecbiedra Mārtiņa Līdaka lekciju par studentu pārstāvniecības būtību, attīstības posmiem un mērķiem.

LSA Domes sēžu un stratēģisko semināru uzņemšana notiek rotācijas kārtībā. Šoreiz domniekus laipni uzņēma LLU Studējošo pašpārvalde. LSA Domes sastāvu veido 53 balstiesīgi domnieki, kuri kopīgi pārstāv 33 LSA biedrus.

Ja radusies vēlme plašāk iepazīties ar skatītajiem un veiktajiem darbiem, rakstiet uz lsa@lsa.lv

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content