Latvijas studentu apvienība

LSA Gada balvā cildināti spožākie notikumi un izcilākie studenti

2.februāri Koka renovāciju centrā “Koka Rīga” norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) “Gada Balva 2017”. Nomināciju uzvarētāji tika noskaidroti studentu, studējošo pašpārvalžu, kā arī LSA valdes un ārējo ekspertu komsijas balsojuma rezultātā. Kopumā pasākuma laikā pasniegtas balvas 13 nominācijās.

Balvu “Studentu lieta – taisna un cieta!”, kuru pasniedz notikumam, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, saņēma LSA Valde par izcīnīto papildu finasējumu augstākajai izglītībai. LSA aktualizēja jautājumu par finansējuma trūkumu augstākajai izglītībai saistībā ar VSAOI likmju paaugstinājumu, kas radīja bažas par iespējamu valsts finansēto studiju vietu skaita samazināšanos. Apstiprinot nākamā gada budžetu un budžeta ietvaru nākamajiem trim gadiem, Saeima piešķīra papildu līdzekļus augstākajai izglītībai, trīs gadu periodā paredzot kopumā 906 750 eiro.

Par “Gada ieguldījumu akadēmiskās dzīves veicināšanā” kļuva valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešana. Aizvadītajā gadā ar aktīvu LSA iesaisti un līdzdalību tika panākta šī eksāmena izveidošana un ieviešana, un pirmo reizi to kārtos studējošie, kuri uzsāks profesionālā maģistra studijas 2019. gadā. Paredzēts, ka eksāmens sniegs būtisku ieguldījumu juristu kompetences celšanā un tiesību zinātņu augstākā līmeņa studiju kvalitātē. Bet “Gada ieguldījumu sociālās dzīves veicināšanā” saņēmā pilna laika studējošo iekļaušana starp tām iedzīvotāju kategorijām, kam paredzētas tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros. LSA kopā ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju iesaistījās un sekoja līdzi likumprojekta izstrādei un virzībai Saeimas atbildīgajās komisijās, izsakot savus priekšlikumus par normām, kas skar studējošos.

Par “Gada ķezu” balvu ieguva Izgītības un zinātnes minsitrija (IZM) par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidācijas procesu. RPIVA likvidācijas process aizskākas 2017. gada 3. janvārī, kad IZM ar masu mediju palīdzību informēja augstākās izglītības nozari par to, ka tiks likvidēta RPIVA, pievienojot to Latvijas Universitātei (LU) un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijai (JVLMA), kaut gan par to nebija lēmis Ministru kabinets, nedz arī LU un JVLMA senāti bija piekrituši pārņemt RPIVA studējošos. Process turpinājās tikpat sasteigti un sarežģīti, un tas atstāja iespaidu uz projekta iznākumu.

Balvu “Gada students” saņēma Veronika Baltmane, kura studē Rīgas Stradiņa univeristātes (RSU) Medicīnas fakultātes 5. kursā un veic brīvprātīgo darbu Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā, Ķirurģijas un ortopēdijas nodaļā. Ar V. Baltmanes līdzdalību tika dibināts RSU Mikrobioloģijas studentu zinātniskais pulciņš. Neraugoties uz noslogoto studiju dzīvi, Veronika papildus tai studentiem pasniedz nodarbības Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā.

Par “Gada jauno zinātnieku” tika atzīta Daugavpils universitātes maģistrantūras 2. kursa studente Anita Rukmane, kura ne tikai izstrādā maģistra darbu, bet aktīvi veic pasaules līmeņa zinātniskos pētījumus koleopteroloģijā (zinātnē par vabolēm) un teicami studē. A. Rukmane jau ir atklājusi 21 jaunu, zinātnei līdz šim nezināmu ģints Pachyrhynchus smecernieku sugu un publicējusi 7 zinātniskos rakstus žurnālos, kas iekļauti Scopus un Web of Science datubāzēs.

Gada projekta” balvu ieguva LSA Zinātnes fonds, kura mērķis bija nodrošināt Latvijas augstskolu studējošajiem iespēju piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs. No 66 saņemtajiem pieteikumiem desmit ieguva atbalstu, un studenti izmantoja iespēju doties uz konferencēm visā pasaulē. Finansējums šim mērķim tika rasts pirmoreiz ─ tas piešķirts no Latvijas Republikas valsts budžeta.

Balvu “Gada Studējošo pašpārvalde” saņēma RSU Studējošo pāspārvalde, kas 2017. gada laikā sniegusi lielu ieguldījumu ne tikai RSU, bet arī visu Latvijas studentu interešu pārstāvniecībā. Īpaši lielu ieguldījumu RSU SP sniegusi rezidentūras vienotās uzņemšanas noteikumu izstrādē un zobārstniecības sertifikācijas jautājumos. Pērnajā gadā RSU SP ir turpinājusi arī veicināt studentu iesaisti pētniecībā un finansiāli atbalstījusi studentu starptautisko zinātnisko darbību. 

Par LSA “Gada domnieku” atzīta Indra Pētersone no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studentu parlamenta, kas jau vairāk nekā gadu aktīvi pilda domnieka pienākumus. Indra iesaistījusies visu LSA lielāko jautājumu risināšanā – gan lēmumu izstrādes, gan pieņemšanas procesā. Indra uzņēmusies arī citus darbus ─ viņa bija Studentu līderu foruma 2017 projekta vadītāja, un pavisam nesen viņa kļuva par Iekšējā virziena vadītāja palīgu projektu jautājumos.

“Gada aktīvists”- Dāvis Freidenfelds (RTU SP). Pērnā gada laikā viņš ir kļuvis par Akadēmiskā virziena vadītāja labo roku, veicot visus ar studentu-ekspertu tīka luturēšanu saistītos pienākumus, kā arī aktīvi iesaistījies LSA darba grupās, īpaši saistībā ar akadēmiskajiem jautājumiem. Tā kā Dāvis ir sevi pierādījis kā zinošu un pieredzes bagātu aktīvistu, viņš apmeklē arī Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdes, piedalījies Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā, kā arī iesaistījos visos procesos, kas saistās ar studiju kvalitātes uzlabošanu.

Gada izaugsmes” balvu piešķīra Edmundam Okmanim no Daugavpils universitātes Studentu pašpārvaldes, kurš studējot Daugavpils Universitātē 2. studiju gadā kļuvis par Daugavpils Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāju. Papildus tam, Edmunds aktīvi iesaistās arī LSA Domes darbā kā domnieks. Jāuzsver arī Edmunda vēlme attīstīt reģionālo studējošo pašpārvalžu ietekmi un sadarbību gan ar Rīgas augstskolām, gan ar citām reģionālajām augstskolām. 

Par “Gada vecbiedru” kļuvis Mārtiņš Brencis. 2017. gadā Mārtiņš bijis viens no aktīvākajiem LSA vecbiedriem, kurš gan norādījis uz nepilnībām, gan uzslavējis, bet īpaši palīdzējis jautājumos, kas skāruši valsts budžetu. Rudenī tika uzzināts, ka valdība valsts budžetā nav ieplānojusi papildu finansējumu, kas nepieciešami saistībā ar VSAOI iemaksu likmju paaugstinājumu. Mārtiņš sniedza palīdzību dokumentu sagatavošanā, mācot, kā veidot priekšlikumus valsts budžeta pārdalei no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kur un kā izpētīt un analizēt ministriju sagatavotos budžetus, deputātu priekšlikumus uz nākamajiem lasījumiem, un darbs nebija veltīgs.

Balvu “Gada Studentu atbalstītājs” saņēma Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Mārtiņš Zemītis. 2017. gada septembrī notika Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reize (BOM), ko organizēja LSA, pulcējot studējošo pārstāvjus no visām Baltjas valstīm. BOM tika organizēts sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, kas sniedza ne tikai finansiālo atbalstu, kas pasākuma norisei bija ļoti nozīmīgs, bet arī saturisko ieguldījumu. Viens no interesantākajiem runātājiem bija Eiropas Komisijas pārstāvis Mārtiņš Zemītis, kurš projekta dalībniekus iepazīstināja ar augstākās izglītības un inovāciju attīstību Eiropā un pasaulē.

LSA Gada Balvu 2017 atbalstīja “Koka Rīga”, Swedbank, Jaunais Rīgas teātris, skaistuma meistare Ilze Dravniece, Branchess, SIA “Livonia”, Ģertrūdes ielas teātris, Cannelle Bakery, Ezītis Miglā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content